spot_img
vineri, martie 24, 2023
spot_img

Ordin privind utilizarea ERTMS în România

Ministrul Transporturilor a emis zilele trecute Ordinul nr. 1926/2020 privind utilizarea Sistemului european de management al traficului feroviar – ERTMS în realizarea interoperabilității sistemului feroviar din România cu sistemul feroviar al Uniunii Europene și modificarea/completarea unor regulamente și instrucțiuni din domeniul feroviar. Ordinul este publicat în Monitorul Oficial 1094 din 17 noiembrie, Partea I.

ERTMS în România

Potrivit noilor prevederi, „Înainte de aplicarea sistemului de exploatare și gestionare a traficului cu instalații de control-comandă și semnalizare dotate cu sistemul ERTMS sau ETCS, administratorul a cărui infrastructură feroviară este dotată cu astfel de echipamente, precum și operatorii de transport feroviar ale căror mijloace de remorcare sunt dotate cu astfel de echipamente vor evalua și aprecia riscurile schimbării efectuate, fiecare pentru sistemul propriu, conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda de siguranță comună pentru evaluarea și aprecierea riscurilor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009”.

Pentru aplicarea sistemului de exploatare și gestionare a traficului cu instalații de control-comandă și semnalizare dotate cu sistemul ERTMS sau ETCS, administratorul a cărui infrastructură feroviară este dotată cu astfel de echipamente, precum și operatorii de transport feroviar ale căror mijloace de remorcare sunt dotate cu astfel de echipamente vor întocmi proceduri specifice de lucru, proceduri care vor face parte din propriul sistem de management al siguranței.

În scopul identificării și gestionării comune a pericolelor și a măsurilor de siguranță aferente care trebuie aplicate la interfața activităților comune în exploatarea și gestionarea traficului cu instalații de control-comandă și semnalizare dotate cu sistemul ERTMS, administratorul de infrastructură împreună cu operatorii de transport feroviar elaborează reguli de exploatare.

În vederea îndeplinirii cerințelor de interoperabilitate și siguranță feroviară, aplicarea sistemului de exploatare și gestionare a traficului cu instalații de control-comandă și semnalizare dotate cu sistemul ERTMS se face de administratorul de infrastructură, cu participarea operatorilor de transport feroviar și cu respectarea cerințelor din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 773/2019 al Comisiei din 16 mai 2019 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Deciziei 2012/757/UE și Regulamentul (UE) nr. 919/2016 al Comisiei din 27 mai 2016 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă și semnalizare ale sistemului feroviar din Uniunea Europeană, cu modificările și completările ulterioare.

Utilizarea sistemului ETCS se face de administratorul de infrastructură, cu participarea operatorilor de transport feroviar și cu respectarea cerințelor din normele naționale de siguranță pentru exploatarea traficului feroviar și din procedurile specifice cuprinse în sistemele proprii de management al siguranței, inclusiv cele care trebuie aplicate la interfața activităților comune.

Ordinul aduce și modificări Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.482/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 și 814 bis din 3 octombrie 2006. (D.C.)

Ultimele Articole