spot_img
vineri, decembrie 2, 2022
spot_img

ORADEA TRANSPORT LOCAL (O.T.L.) S.A. – transport public de persoane în municipiul Oradea și Zona Metropolitană a orașului

logo OTLORADEA TRANSPORT LOCAL (O.T.L.) S.A. prestează servicii de transport public de persoane în municipiul Oradea și Zona Metropolitană a orașului.

SC Oradea Transport Local SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome Oradea Transport Local. Transformarea regiei in societate pe acțiuni s-a făcut ca urmare a HCL nr. 538/09.08.2010, având ca acţionar unic Consiliul local al municipiului Oradea.

În anul 2013, prin Hotărârea nr. 8, adunarea generală a acţionarilor a aprobat constituirea SC OTL SA ca operator regional şi cooptarea în structura acţionariatului a comunelor Borş şi Sînmartin. Ĩn anul 2019, prin Hotãrârea nr. 17 din 18.11.2019, adunarea generală a acţionarilor a aprobat ca din structura acţionariatului să facă parte şi comunele Paleu şi Cetariu.

Obiectul de activitate al societăţii este:

  • transportul urban de călători cu tramvaie;
  • transportul urban, metropolitan şi transfrontalier de călători cu autobuze;
  • transportul de persoane prin curse regulate speciale şi ocazionale;
  • întreţinerea şi repararea parcului auto;
  • confecţii piese şi diverse confecţii metalice;
  • reclamă şi publicitate pe mijloace de transport si alte spaţii conexe;
  • activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări.

ORADEA TRANSPORT LOCAL (O.T.L.) S.A. – transport public de persoane în municipiul Oradea și Zona Metropolitană a orașului

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de SC OTL SA începând cu 01.01.2014 pãnã în 30.04.2019 a fost definit prin  Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarã Transregio nr. 232/C/1 din 29.12.2013. Din 01.05.2019 OTL SA executã transportul public de cãlãtori la nivelul ADI Transregio, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate nr.122/01.05.2019 aprobat prin HCL Oradea.

Operatorul serviciului public de transport persoane în Municipiul Oradea este SC Oradea Transport Local SA care funcționează în subordinea Administraţiei Publice Locale.

          Ca formă juridică – SC Oradea Transport Local SA – este persoană juridică română, fiind organizată ca societate pe actiuni, capitalul social fiind deţinut de Municipiul Oradea (99.98%), Comuna Borș (0.01%) și Comuna Sanmartin (0.01%) .

Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi a regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 29.03.2007.

Date complete de contact găsiți în Catalog Feroviar la pagina ORADEA TRANSPORT LOCAL (O.T.L.) S.A.


Soluția de a te prezenta gratuit companiilor din domeniul feroviar

Catalog Feroviar

Club Feroviar și-a propus să vină în ajutorul companiilor, organizațiilor și instituțiilor care activează și influențează domeniul feroviar și cel al transportului urban pe șină din România. Modul în care ne-am gândit să facem acest lucru este de a pune la dispoziția dumneavoastră câteva instrumente gratuite de promovare, care vă pot crește vizibilitatea, notorietatea și care vă pot facilita procesul de recrutare.

Primul dintre acestea este Catalog Feroviar, soluția de a te prezenta gratuit companiilor din domeniul feroviar.

Pentru mai multe detalii despre cum puteți beneficia de această ofertă vă rugăm să ne contactați la office@catalogferoviar.ro.

Ultimele Articole