miercuri, noiembrie 29, 2023
spot_img

Oportunități de angajare în ARF – concurs de recrutare pentru 11 funcții publice

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), instituție publică în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a publicat pe site-ul propriu organizarea unui concurs de recrutare în vederea ocupării a 11 funcţii publice de execuţie vacante.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 20.11.2023, ora 10.00, iar candidaţii admişi la proba scrisă se vor prezenta pentru interviu, care se susţine, de regulă, întru-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, conform Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de concurs se depun la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară – Serviciul Juridic și Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul Autorității pentru Reformă Feroviară si pe siteul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,respectiv din data de 18.10.2023, în perioada 18.10 – 06.11.2023, în zilele de luni – joi în intervalul orar 8.00 – 16.00 şi vineri în intervalul orar 8.00 – 13.00.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Feraru Delia Mirela, Șef serviciu juridic și resurse umane, 0374.808.531, delia.feraru@arf.gov.ro.

ARF – concurs de recrutare pentru 11 funcții publice

Cele 11 posturi pentru care se organizează concurs sunt:

 • Consilier – Clasa I, Grad asistent, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL BUGET ȘI FINANȚĂRI – 2 posturi
 • Consilier – Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT ANALIZĂ ECONOMICĂ
 • Consilier – Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT PREGĂTIRE CSP
 • Consilier – Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE – 2 posturi
 • Consilier achiziţii publice – Clasa I, Grad asistent, COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE – 2 posturi
 • Consilier – Clasa I, Grad principal, COMPARTIMENT MONITORIZARE MATERIAL RULANT PROPRIU
 • Consilier – Clasa I, Grad superior, SERVICIU SERVICIUL STRATEGIE, EFICIENTIZARE, RESTRUCTURARE REȚEA FEROVIARĂ
 • Consilier – Clasa I, Grad principal, SERVICIU SERVICIUL STRATEGIE, EFICIENTIZARE, RESTRUCTURARE REȚEA FEROVIARĂ

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu :

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare – disponibil aici;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei – model adeverinta de vechime disponibil aici;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specific.

Ultimele Articole