spot_img
miercuri, august 10, 2022
spot_img

Operatorilor britanici li se acordă nouă luni să obțină o licență europeană pentru a traversa Canalul Mânecii

Comisia Europeană (CE) a emis o propunere de Regulament către Parlamentul European și Consiliul European privind infrastructura feroviară transfrontalieră între Uniunea Europeană și Regatul Unit și aplicabilitatea licențelor de tren emise de Regatul Unit după 31 decembrie 2020.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

Eurostar Londra-Amsterdam trenurile Eurostar au fost anulate control vamal la Eurostar

Un acord interimar de două luni a fost convenit pentru a acorda Franței și Regatului Unit timp pentru a încheia un acord privind regulile de siguranță și interoperabilitate ale infrastructurii tunelului din Canalul Mânecii. Discuțiile erau planificate a se încheia până la finele anului, dar aceasta nu s-a întâmplat.

Totodată, s-a decis o prelungire de 9 luni a valabilității licențelor de tren emise de Regatul Unit pentru întreprinderile feroviare care operează în Tunelul Canalului Mânecii.

Perioada de tranziție, după care legislația Uniunii Europene nu se va mai aplica și în Regatul Unit, se încheie la 31 decembrie 2020. Infrastructura de legătură feroviară dintre Marea Britanie și Franța care guvernează tunelul din Canalul Mânecii este Tratatul de la Canterbury, semnat în 1986. Acest tratat a instituit o Comisie interguvernamentală care să supravegheze toate aspectele legate de construcția și funcționarea tunelului din Canalul Mânecii.

Până la sfârșitul perioadei de tranziție, această Comisie interguvernamentală este privită de UE ca o „autoritate națională de siguranță”. Cu toate acestea, după încheierea perioadei de tranziție, legislația UE nu se va mai aplica secțiunii tunelului din Canalul Mânecii aflate sub jurisdicția britanică. Aceasta deoarece Marea Britanie va fi țară terță, nu membră a UE, cu o altă legislație aplicabilă.

Mai mult, pentru secțiunea tunelului din Canalul Mânecii aflată sub jurisdicția franceză, Comisia interguvernamentală nu va mai fi văzută ca o autoritate națională de siguranță în conformitate cu legislația UE. În consecință, autorizațiile de siguranță pentru administratorul de infrastructură al tunelului din Canalul Mânecii și certificatele de siguranță pentru întreprinderile feroviare care operează prin tunel, care au fost emise de Comisia interguvernamentală, nu vor mai fi valabile.

La 21 octombrie 2020, Parlamentul European și Consiliul au împuternicit Franța să negocieze, să semneze și să încheie un acord cu Regatul Unit cu privire la aplicarea normelor UE de siguranță și interoperabilitate feroviară în tunel pentru a menține un regim de siguranță unificat (Decizia (UE) 2020/1531). Problema este că probabilitatea ca un astfel de acord să intre în vigoare până la sfârșitul anului este redusă. Prin urmare, Comisia propune ca autorizația de siguranță emisă administratorului de infrastructură al tunelului din Canalul Mânecii de către Comisia interguvernamentală să rămână valabilă până la sfârșitul lunii februarie 2021.

Autoritățile franceze consideră că acesta este timpul necesar pentru a acorda autorității naționale de siguranță franceze suficient timp pentru a elibera propria autorizație de siguranță pentru secțiunea Tunelului din Canalul Mânecii aflată sub jurisdicția sa. În cazul în care cele două luni nu ar fi suficiente, Comisia interguvernamentală ar putea emite o autorizație unică de siguranță care să o înlocuiască pe cea emisă de Autoritatea Națională de Siguranță din Franța.

Problema licențelor de tren

O a doua problemă este că licențele eliberate de Regatul Unit către întreprinderile feroviare stabilite pe teritoriul său înainte de sfârșitul perioadei de tranziție nu vor fi valabile în UE după acea dată. La 10 noiembrie 2020, Franța a notificat Comisiei intenția sa de a negocia un acord transfrontalier cu Regatul Unit. Scopul ar fi să permită întreprinderilor feroviare înființate și care dețin o licență emisă de Regatul Unit să utilizeze infrastructura feroviară transfrontalieră până la stația de trecere a frontierei și terminalul Calais-Fréthun fără a obține o licență de la o autoritate de acordare a licențelor din UE.

Propunerea aici este valabilă pentru licențele emise de Regatul Unit, iar certificatele de siguranță emise de Comisia interguvernamentală ar trebui prelungite cu nouă luni de la data aplicării regulamentului propus. Aceasta este perioada de timp solicitată de autoritățile franceze. Această perioadă de 9 luni ar permite Franței și Regatului Unit să negocieze și să încheie un acord transfrontalier. În cazul în care aceste negocieri bilaterale nu vor fi încheiate la timp, întreprinderile feroviare în cauză vor trebui să obțină o licență UE până la data încetării aplicării regulamentului propus.

Ultimele Articole