spot_img
joi, martie 30, 2023
spot_img

Operatorii feroviari privați propun măsuri de ajutor Ministerului Transporturilor

Un document intrat în posesia Club Feroviar menționează măsurile de ajutor propuse Ministerului Transporturilor de către Organizația Patronală a Societăților Feroviare Private din România (OPSFPR).

Doru Cireașă

Operatorii privati propun masuri de ajutor Ministerului Transporturilor
Vasile Șeclăman, presedinte al Patronatelor, spune că până acum industria feroviară nu a fost ajutată de loc

Operatorii feroviari privați propun măsuri de ajutor Ministerului Transporturilor. Interesant este faptul că unele dintre propunerile avansate de operatorii privați sunt identice cu cele aavansate zilele trecute chiar de către Comisia Europeană. Este vorba de prelungirea valabilității unor certificate ale operatorilor. Tot zilele trecute Comisia Europeană a anunțat că unele documente necesare companiilor de cale ferată nu vor mai fi anulate decât pe criterii de siguranță feroviară.

De asemeenea Comisia Europeană dă acum posibilitatea statelor membre să amâne cu trei luni implementarea Pachetului IV feroviar, transpus de România recent. Statele care nu l-au implementat, majoritatea, vor avea răgaz până la 16 seprembrie 2020, termenul inițial fiind 16 iunie 2020. Propunerile vin în contextul în care chiar Ministerul Transporturilor așteaptă de la companiile de linie feroviare subordonate propuneri de scheme de ajutor de stat. Mai multe detalii aici.

Operatorii feroviari privați propun măsuri de ajutor Ministerului Transporturilor

Acțiunea de sprijinire a sectorului transporturilor feroviare este foarte urgentă din cauza impactului pandemiei COVID-19 în acest sector. Acest sprijin ar trebui să fie disponibil în ​​timpul și după pandemie, cel puțin până când sectorul își va reveni după măsurile preventive impuse pentru a face față la răspândirea coronavirusului.

Redăm scrisoarea trimisă autorităților, zilele trecute,  de către OPSFPR:

Organizația noastră consideră că fondurile de ajutor pentru sprijin economic și financiar pentru entitățile din sectorul transporturilor feroviare pe care ar trebui să le acorde Comisia în legătură cu pandemia COVID-19, ar trebui să fie, pe cât posibil, fonduri suplimentare, separate de cele care au legătură cu politica de coeziune și care sunt deja fonduri structurale disponibile.

Probleme care ar trebui rezolvate urgent:

 1. Extinderea validității anumitor tipuri de documente de transport și informarea autorităților de control relevante despre acest fapt, în toate statele membre. Una dintre problemele cu care se confruntă în prezent statele membre și care va crește din cauza situației prevalente, este pierderea valabilității documentelor necesare efectuării operațiunilor de transport pe calea ferată (date ale examinărilor medicale și psihologice, certificate, autorizații și certificate eliberate în transportul feroviar), pe care titularii lor nu le pot prelungi din cauza măsurilor luate pentru a opri raspandirea pandemiei COVID -19.
 1. Începerea urgentă de către Agențiile Comisiei Europene și a Comisiei Europene a lucrărilor privind standardele pentru efectuarea operațiunilor de transport internațional de călători în siguranță din punct de vedere al sănătății publice. Pentru a restabili cererea de servicii de transport de pasageri, este rezonabil să înceapă lucrările la cadrul legal / standardele viitoare în acest domeniu cât mai curând posibil. UE ar trebui să fie un pionier care să stabilească noi norme și standarde globale pentru transportul internațional în realitatea post-COVID19.
 1. Sprijin financiar pentru operatorii de transport feroviar care furnizează în primul rând servicii de transport bazate pe contracte de servicii publice de transport de pasageri în conformitate cu Regulamentul UE 1370/2007. Aceste măsuri financiare ar trebui să compenseze pierderile suferite din cauza restricțiilor de trafic, necesitatea rambursării biletelor sau introducerea de măsuri suplimentare de securitate, cheltuieli cu echipamentele de protecție personală pentru personal și pasageri, dezinfectarea materialului rulant, adaptarea materialului rulant la riscul crescut de epidemie, creșterea numărului de personal. Pentru măsurarea temperaturii pasagerilor sau pentru a răspunde la apariția persoanelor cu semne de infectare. Consideram ca ar fi binevenita cofinanțarea remunerației (salariului) pentru personalul feroviar concediat din cauza suspendării traficului feroviar.
 1. Pentru transportul de mărfuri la nivelul UE s-ar putea acorda o serie de ajutoare sub formă de:
 1. subvenții dedicate pentru sarcini și activități specifice;
 2. subvenții pentru entități pentru menținerea lichidității financiare a entităților individuale bazate pe diferențe de venituri, de ex. de la an la an;
 3. subvenții legate de lucrări operaționale specifice (inclusiv transport intermodal) pentru administratorii de infrastructură, pentru a menține lichiditatea financiară și pentru a spori stimulentul de a furniza servicii care răspund nevoilor operatorilor de transport pentru a acoperi pierderi bruște rezultate dintr-o reducere radicală a numărului de operațiuni de transport. Lipsa unei astfel de finanțări poate avea ca efect falimentul.
 1. Amânarea termenului limită pentru punerea în aplicare a pilonului tehnic al celui de-al patrulea pachet feroviar, programat pentru 16/06/2020 (majoritatea țărilor UE nu au făcut-o încă). Există un risc ca, la fel ca și celelalte state membre ale UE, Romania să nu poată implementa pilonul tehnic al celui de-al patrulea pachet feroviar la timp. Acest lucru se datorează, printre altele, faptului că în prezent prioritatea guvernului este să ia măsuri legislative pentru combaterea pandemiei Covid-19 și pentru a ajuta întreprinderile si angajații cu risc.

De asemenea, odată cu punerea în aplicare a pachetului patru feroviar operatorii de transport, indiferent de forma de proprietate a capitalului, vor fi în imposibilitatea de a circula pe culoarele modernizate și prevazute cu sistem ERTMS de dirijare a circulației feroviare, datorită calității materialului rulant de tracțiune și a vechimii acestuia. Pentru a putea elimina toate aceste neajunsuri și pentru a ajuta operatorii de transport feroviar să poată deveni competitivi în noile condiții, vă supunem atenției și o serie de măsuri generale care trebuie luate cât mai urgent:

 • reducerea TUI, compensată prin ajutor de stat acordat gestionărilor de infrastructură.
 • subvenție pe UTI în cazul transportului intermodal.
 • subvenție pentru modernizarea parcului de locomotive, pentru a deveni compatibil cu ERTMS.
 • subvenție directă de acoperire a costurilor de formare și pregătire a personalului pentru funcțiile feroviare critice (mecanic de locomotivă, etc.).
 • garanții pentru obținerea de credite în vederea construirii de centre logistice care implică conexiuni feroviare.
 • scutirea de accize la plata combustibilului folosit la remorcarea trenurilor.
 • posibilitatea ca și alte companii să concesioneze infrastructura feroviară (în special cea neinteroperabilă).

Multe dintre propuneri figurează și într-o scrisoare trimisă industriei feroviare la începutul lunii aprilie de către Comisia Europeană.

Ultimele Articole