spot_img
sâmbătă, octombrie 1, 2022
spot_img

Operatorii cer libertate în alegerea furnizorului de energie și implementarea sistemului de telegestiune

Organizația Patronală a Societăților Feroviare Private din România a trimis recent Electrificare CFR o notă în care cere companiei de stat îndeplinirea obligațiilor legale privind asigurarea energiei electrice de tracțiune necesare în condiții de piață, dar și implementarea rapidă a sistemului de telegestiune, obligație legală veche, dar neîndeplinită până în prezent.

Organizația Patronală a Societăților Feroviare Private din România (OPSFPR) atrage atenția SC Electrificare CFR SA privind modul de abordare și asupra conținutului pe care va trebui să îl aibă noul Contract propus operatorilor de transport feroviar pentru anul viitor, astfel încât să respecte atât legislația națională în vigoare, cât și pe cea europeană, în așa fel încât să se poată realiza o piață liberă, concurențială privind asigurarea cu energie electrică, inclusiv în domeniul transportului feroviar cu tracțiune electrică, se arată în scrsioarea trimisă recent, semnată de președintele OPSFPR, Vasile Șeclăman.

„Este necesară identificarea unor soluții rapide pentru implementarea de către CNCF CFR SA a proiectului prioritar privind sistemul de telegestiune a energiei electrice și crearea posibilității tehnice ca OTF să-și poată alege furnizorul de energie electrică. În acest fel, valoarea facturilor pentru curentul de tracțiune, pe care o achită OTF, ar putea să scadă, ceea ce ar conduce la creșterea profitabilității transportului feroviar și la tarife mai mici pentru utilizatorii acestui serviciu, fiind astfel stimulat transportul pe calea ferată în conformitate cu toate prevederile UE”, arată patronatele.

Surse din domeniul feroviar au declarat pentru Club Feroviar că pe ultimele luni ale anului, invocând creșterile de prețuri de pe piața energiei electrice, Electrificare CFR a încercat să determine operatorii să plătească un preț unitar mai mare pe energie și chiar să achite cu anticipație energia electrică, deși contractul de furnizare nu a expirat încă. Observațiile OPSFPR privesc un nou contract care va intra în vigoare pentru 2022.

Consiliul Concurenței: Operatorii trebuie să își aleagă liber furnizorii

În urma studiului realizat de Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar (CNSDF), care a sintetizat principalele aspecte ce caracterizează transportul feroviar de marfă din România, acesta a recomandat Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA și SC Electrificare CFR SA, ca furnizor care în prezent deține monopolul pentru furnizarea energiei electrice în sistemul feroviar, crearea condițiilor tehnice astfel încât operatorii de transport feroviar să-și poată alege liber furnizorul de energie electrică.

În temeiul Legii 123/2012, fiecare consumator (la fel și OTF) are dreptul de a-și selecta furnizorul de energie electrică pe baze concurențiale. În prezent, OTF nu au posibilitatea de a-și alege alt furnizor de energie electrică, furnizorul unic pentru sistemul feroviar fiind SC Electrificare CFR SA, filială deținută integral de CNCF CFR SA, care deține sistemele de distribuție.

Prin urmare, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar a recomandat CNCF CFR SA crearea posibilității tehnice ca OTF să-și poată alege furnizorul de energie electrică prin identificarea și implementarea unei soluții tehnice rapide care să facă posibil acest lucru.Ce este telegestiunea

Sistemul de telegestiune a energiei electrice pentru tracţiune achiziţionate şi livrate reprezintă o infrastructură de colectare, transmitere şi prelucrare a datelor de consum provenite de la substaţii, operatori de transport feroviar şi posturi de transformare alimentate din linia de contact electrificată.
Sistemul de telegestiune va fi capabil să preia şi să prelucreze datele aferente consumurilor de energie electrică, la o periodicitate stabilită, atât pentru energia achiziţionată, cât şi pentru cea furnizată.
Totodată, acesta va emite rapoarte, prognoze şi situaţii de consum, informări operative în vederea încadrării în plafoanele de consum convenite.

Principiul său constă în montarea de contoare de energie electrică martor, cu facilităţi de localizare geografică şi teletransmitere prin reţea GSM sau fibră optică a datelor de consum.
Datele sunt transmise prin reţeaua de telefonie mobilă a unui operator cu acoperire naţională şi sunt colectate de către un punct central, numit „platformă de la sol”. Aici, datele sunt colectate, validate, prelucrate, iar ulterior defalcate şi distribuite către utilizatorii interesaţi: CFR SA, operatori de transport feroviar, SC Electrificare CFR SA. Resursele platformei de la sol vor fi accesibile şi utilizatorilor de la sucursalele regionale.  Accesul la platforma de la sol se va face prin internet, respectiv intranet.

Sistemul de compensare a energiei electrice reactive va trata atât componenta inductivă, cât şi pe ceacapacitivă, în funcţie de situaţia existentă şi de caracteristicile funcţionale ale substaţiilor de tracţiune.
Instalaţiile de compensare vor fi de tip dinamic şi vor fi astfel proiectate încât să poată fi reamplasate în alte substaţii, în funcţie de necesităţile şi modificările apărute în distribuţia consumului de energie electrică al CFR SA, prin reaşezarea consumului.

Termenul de conformare precizat de Regulamentul UE nr. 1301/2014 este de patru ani de la data intrării sale în vigoare (18 noiembrie 2014). Potrivit planului de eficientizare energetică a CFR SA pentru anii 2013-2026, convenit cu BERD, termenul asumat de realizare a sistemului este anul 2016.
Directiva 2009/72/CE referitoare la normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, dată de la care trebuie garantat accesul terţilor.

Pentru realizarea acestui proiect de investiţii, CFR SA a achiziţionat în anul 2012 un studiu de fezabilitate a cărui concluzie este că „proiectul este fezabil şi necesită intervenţii pentru alocarea de fonduri nerambursabile pentru implementare”, potrivit unei prezentări a CFR SA.

Ultimele Articole