spot_img
joi, martie 30, 2023
spot_img

Ocoalele silvice, obligate să facă toaletarea căii ferate

Modificările ce urmează a fi aduse legislației de funcționare a căii ferate, din 1998, prevăd obligații ale ocoalelor silvice privind vegetația din zonele de siguranță a căii ferate.

Propunerea de OUG despre care Club Feroviar a scris și miercuri aici prevede că înălțimea unui arbust din zona învecinată căii ferate nu poate depăși distanța dintre baza acestuia și calea ferată minus trei metri.

Redăm cele mai importante prevederi:

Plantarea arborilor în zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzisă.

În scopul prevenirii accidentelor și incidentelor feroviare determinate de arbori/părți de arbori căzuți peste elementele căii ferate trebuie asigurată îndeplinirea simultană a următoarelor condiții:

a) înălțimea maximă permisă a oricărui arbore existent în zona de siguranță a infrastructurii feroviare este egală cu distanța dintre baza arborelui și cea mai apropiată șină de cale ferată minus trei metri;

b) distanța maximă permisă, măsurată în plan orizontal, între extremitatea oricărui element de vegetație aflată în zona de siguranță a infrastructurii feroviare și cea mai apropiată șină de cale ferată este de trei metri.

Obligația toaletării revine ocolurilor

Ocolurile silvice care asigură administrarea pentru fondul forestier proprietate publică a statului și proprietarii terenurilor incluse în fondul forestier național au obligația să asigure necondiționat respectarea prevederilor și să prevină atingerea înălțimilor maxime permise a arborilor aflați în zona de siguranță a infrastructurii feroviare, prin întreprinderea cu celeritate a măsurilor necesare de toaletare sau, după caz, de doborâre și îndepărtare din zona de siguranță a infrastructurii feroviare a arborilor în cauză, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente.

Compania națională care administrează infrastructura feroviară verifică permanent respectarea prevederilor și notifică orice abatere către ocolul silvic care asigură administrarea pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau, după caz, către proprietarul terenului forestier.

În zonele unde se înregistrează frecvent căderi de arbori peste elemente ale infrastructurii feroviare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pot decide, prin ordin comun de ministru, la propunerea companiei naționale care administrează infrastructura feroviară, interzicerea oricărui tip de vegetație, cu excepția arbuștilor, la mai puțin de zece metri de prima șină de cale ferată.

Compania națională care administrează infrastructura feroviară notifică decizia către ocolul silvic care asigură administrarea pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau, după caz, către proprietarul terenului forestier. În termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării notificărilor, ocolul silvic care asigură administrarea pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau, după caz, proprietarul terenului forestier asigură toaletarea sau, după caz, doborârea și îndepărtarea din zona de siguranță a infrastructurii feroviare a arborilor prevăzuți în notificare.

După expirarea termenului prevăzut, compania națională care administrează infrastructura feroviară are dreptul să realizeze toaletarea sau, după caz, doborârea și îndepărtarea din zona de siguranță a infrastructurii feroviare a arborilor prevăzuți în notificare, fără marcarea prealabilă a acestora. Cheltuielile aferente realizării de către compania națională care administrează infrastructura feroviară a intervențiilor, precum și cheltuielile aferente transportării, evaluării și valorificării masei lemnoase rezultate, se suportă de către ocolul silvic care asigură administrarea pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau, după caz, de către proprietarul terenului forestier în cauză.

Ultimele Articole