spot_img
duminică, februarie 5, 2023
spot_img

AFER va da numere de înmatriculare pentru vagoane. Se pregătește Registrul european al vehiculelor feroviare

Autoritatea Feroviară Română (AFER) va da numere de înmatriculare pentru vagoane, automotoare și locomotive, după intrarea în vigoare a unui proiect de Hotărâre de Guvern privind interoperabilitatea sistemului feroviar, pus în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor.

Adrian Bărbulescu

numere de înmatriculare pentru vagoane finanțarea transportului feroviar Trenul Timișoara-Mangalia trenuri blocate Tren internațional blocat

Organismul Notificat Feroviar Român din cadrul Autorităţii Feroviare Române îi va aloca fiecărui vehicul feroviar, în momentul înmatriculării, un număr european de vehicul (NEV). Unui vehicul feroviar i se atribuie un NEV o singură dată, se prevede în proiectul de act normativ, care trebuie adoptat în condițiile în care România a adoptat, luna trecută, al patrulei Pachet Feroviar.

Fac excepție de la aceste prevederi vehiculele care circulă sau care sunt destinate să circule dinspre sau înspre țări terțe vecine României în care ecartamentul este diferit de cel din rețeaua feroviară principală din cadrul  Spațiului Economic European. În aceste cazuri, care vizează locomotivele și vagoanele ce face legătura între România, pe de o parte, și Republica Moldova și Ucraina, de cealaltă parte, Ministerul Transporturilor poate accepta vehiculele identificate în mod clar în conformitate cu un sistem de codificare diferit.

În perioada următoare, la nivelul Agenției Feroviare Europene se va pune la punct Registrul european al tipurilor de vehicule autorizate. ”Un registru european al autorizațiilor de introducere pe piață a tipurilor de vehicule (…) este creat  și menţinut de Agenție în conformitate cu art.48 din Directiva (UE) 2016/797”, se arată în document. Registrul va fi public și accesibil în format electronic și va fi conectat cu registrele relevante ale vehiculelor. El va deveni operațional cel mai târziu la 16 iunie 2021.

Registrul va conține, în cazul fiecărui tip de vehicul, cel puțin următoarele elemente: caracteristicile tehnice, inclusiv cele legate de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, ale tipului de vehicul, denumirea producătorului și datele autorizațiilor privind zona de utilizare, inclusiv orice restricție sau retragere.

Numere de înmatriculare pentru vagoane și locomotive, deocamdată de la AFER

Cum Registrul european nu este încă operațional, deocamdată Organismul Notificat Feroviar Român din cadrul Autorităţii Feroviare Române ține un Registru național al vehiculelor. Acest registru va fi accesibil autorităților naționale de siguranță și organismelor de investigare din statele membre. De asemenea, el este accesibil, în urma oricărei solicitări legitime, organismelor de reglementare din statele membre, Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar,   Agenției Feroviare Europene, operatorilor de transport feroviar și administratorilor de infrastructură, precum și persoanelor sau organizațiilor care înmatriculează vehicule feroviare sau care sunt identificate în registru.

Registrul național al vehiculelor va conține cel puțin următoarele elemente: NEV; trimiteri la declarația de verificare „CE” și la organismul emitent; trimiteri la registrul european al tipurilor de vehicule autorizate; identificarea proprietarului și a deținătorului vehiculului; restricții privind utilizarea vehiculului; trimiteri la entitatea responsabilă cu întreținerea a vehiculului.

În ceea ce privește autorizațiile de introducere pe piață a vehiculelor, acestea prevăd zona sau, după caz, zonele de utilizare a vehiculului și valorile parametrilor stabiliți în specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI) și, după caz, în normele naționale, pentru verificarea compatibilității tehnice dintre vehicul și aria de utilizare a acestuia. De asemenea, va fi prevăzută conformitatea vehiculului cu STI și cu seturile de norme naționale relevante, precum și condițiile de utilizare a vehiculului și alte restricții.

Trebuie precizat faptul că dacă un vagon sau o locomotivă au fost autorizate în Bulgaria sau Ungaria, de exemplu, pot circula fără probleme pe teritoriul României, în zona de graniță. ”Autorizaţia eliberată de autoritatea naţională de siguranţă a unui stat membru învecinat României, cu caracteristici similare ale rețelelor, este valabilă pe teritoriul României şi fără extinderea zonei de utilizare pentru vehiculele care călătoresc la stațiile din România, atunci când stațiile respective sunt aproape de frontiera cu statul membru în cauză, în urma consultării Autorităţii de Siguranţă Feroviare Române de către autoritatea de siguranţă naţională în cauză”, se menționează în proiect.

Se înființează și Registrul de infrastructură

Similar celui pentru locomotive și vagoane, Ministerul Transporturilor va publica un registru de infrastructură care să indice valorile parametrilor de rețea ai fiecărui tronson.

Valorile parametrilor înregistrate în acest registru se vor utiliza în combinație cu valorile parametrilor înregistrate în autorizația de introducere pe piață a vehiculului pentru a verifica compatibilitatea tehnică dintre vehicul și rețea. Organismul Notificat Feroviar Român din cadrul AFER va actualiza registrul de infrastructură.

În conformitate cu art.49 alin.(5) din Directiva (UE) 2016/797, vor fi adoptate de către Comisia Europeană,  prin intermediul unor acte de punere în aplicare, specificații comune pentru registrul de infrastructură  referitoare la conținutul, formatul datelor, arhitectura funcțională și tehnică, modul de operare și regulile de introducere și consultare a datelor.

Ultimele Articole