miercuri, decembrie 6, 2023
spot_img

Nou director la CENAFER. Interviu cu acesta

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER are un nou director general în persoana lui Mircea Dorobanțu, fost director pentru patrimoniu muzeistic.

 

Schimbarea a avu loc la începutul acestei săptămâni, potrivit informațiilor deținute de Club Feroviar. Dorobanțu îi urmează în funcție Anna – Mariei Dudas.

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER s-a înfiinţat prin Ordonanţa Guvernului României nr. 58/2004, aprobată prin Legea nr. 408/2004, cu modificări în Legea nr. 329/2009 (forma consolidată 03/04/2012). Este organizat şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicaţiilor.

CENAFER este desemnat ca organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicaţiilor să asigure Formarea – Calificarea, Perfecţionarea şi Verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar.
Pe lângă activităţile principale precizate mai sus, Centrul Național de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER efectuează analize şi elaborează studii privind îmbunătăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei activităţii de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare.Asigură consultanţă de specialitate, pe bază de contract, prin acordarea de asistenţa tehnică şi consultanţă metodologică, respectiv punerea la dispoziţie de metodologii, documentaţii, aplicaţii, tematici, programe, planuri de lecţii şi materiale de instruire tipărite, pe suport magnetic sau audiovizual. CENAFER duce la îndeplinire unele obligaţii ce revin statului din convenţiile şi acordurile internaţionale, referitoare la formarea-calificarea şi perfecţionarea personalului care efectuează operaţiuni feroviare, la care România este parte. CENAFER colaborează cu alte instituţii ale statului în vederea elaborării standardelor ocupaţionale, precum şi pentru completarea/actualizarea Registrului Naţional al Calificărilor profesionale din România, în domeniul său de activitate. În temeiul acestor atribuţii CENAFER desfăşoară activităţile menţionate în Bucureşti, la sediul central, precum şi în subunităţile sale teritoriale din structura organizatorică, care funcţionează în municipiile: Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi, Constanţa. (D.C.)

CFiR, singura platformă de resurse umane care se ocupă strict de domeniul feroviar și cel al transportului urban pe șină, organizează ediţia a IV-a a Târgului de Carieră Feroviară în România, în perioada 20-21 aprilie, online.​​​

Angajatori
Colaboratori Parteneri Media
facultatea de transporturi UPB logo CFDP
MAI MULTE DETALII

Ultimele Articole