spot_img
marți, decembrie 7, 2021
spot_img

Noi norme de siguranță pentru legătura feroviară prin Canalul Mânecii

Parlamentul UE va vota în această lună noile norme de siguranță la legătura fgeroviară prin Canalul Mânecii, valabile după 1 ianuarie 2021, moment la care Brexit devine efectiv. Propuneri în acest sens au fost făcute recent de către Comisia Europeană.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

Eurostar Londra-Amsterdam trenurile Eurostar au fost anulate control vamal la Eurostar

De la 1 ianuarie 2021, legislația UE nu se va mai aplica părții tunelului din Canalul Mânecii aflate sub jurisdicția Marii Britanii, potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului european de zilele trecute.

În timpul sesiunii plenare din octombrie, se așteaptă ca Parlamentul să voteze două propuneri care să contribuie la menținerea unor operațiuni feroviare sigure și eficiente în Tunelul Canalului Mânecii. Potrivit propunerilor, va exista o autoritate unică de siguranță pentru întregul tunel care va aplica normele UE. Franța va fi împuternicită să negocieze un nou acord cu Regatul Unit în acest scop.

Noi norme de siguranță pentru legătura feroviară prin Canalul Mânecii

O Comisie interguvernamentală, înființată prin Tratatul de la Canterbury semnat în 1986 între Regatul Unit și Franța, este în prezent autoritatea națională de siguranță competentă pentru legătura fixă ​​a Canalului.

De la sfârșitul perioadei de tranziție (31 decembrie 2020) stabilită prin Acordul de retragere UE-Regatul Unit, legislația UE și regulile vor înceta să se aplice părții din Tunelul Canalului sub jurisdicția Regatului Unit.

Pentru a menține siguranța feroviară și funcționarea eficientă a tunelului, este necesar să se modifice Directiva UE privind siguranța feroviară pentru a se asigura că acea Comisie interguvernamentală este încă în măsură să supravegheze întregul tunel.

La 27 iulie 2020, Comisia a prezentat o propunere de regulament care să permită unui stat membru și unei țări terțe (în cazul de față Marea Britanie) să încredințeze unui organism sarcini de siguranță feroviară și de interoperabilitate pe infrastructuri, precum legătura feroviară fixă. Acest lucru ar permite Comisiei interguvernamentale să își păstreze funcția de autoritate de siguranță unică pentru întregul tunel. În paralel, Comisia a propus o decizie care să împuternicească Franța, în numele UE, să negocieze și să încheie un acord internațional cu Regatul Unit pentru a completa Tratatul de la Canterbury.

Acest acord ar stabili obligația de a aplica normele UE privind siguranța feroviară și interoperabilitate pe întregul tunel al Canalului Mânecii. Orice problemă de interpretare a dreptului UE ar trebui trimisă Curții de Justiție a UE, cu Regatul Unit având drepturi echivalente cu un stat membru în fața Curții în acest domeniu.

Discuții Parlament – Comisia Europeană

La 2 septembrie 2020, Comisia pentru transport și turism (TRAN) a Parlamentului European a organizat un schimb de opinii cu Comisia Europeană cu privire la propuneri. Membrii i-au salutat și au subliniat importanța Tunelului Canalului Mânecii pentru economia și schimburile comerciale dintre Franța și Marea Britanie. De asemenea, au evidențiat importanța menținerii unui singur organism pentru a gestiona traficul feroviar pe tunelul Canalului. Având în vedere urgența propunerilor, acestea vor fi prezentate direct în plen, fără raport din comisia TRAN.

La 9 septembrie 2020, Comitetul Reprezentanților Permanenți al Consiliului a convenit asupra unui mandat pentru a negocia cele două propuneri. În temeiul mandatului, regulamentul propus de modificare a dispozițiilor de siguranță ar fi împărțit în două texte. Se așteaptă ca Parlamentul să voteze propunerile în timpul sesiunii plenare a lunii octombrie.

RECOMANDĂRI

Ultimele Articole