spot_img
vineri, martie 24, 2023
spot_img

Supraconsum de motorină și nereguli financiare la CFM, descoperite de Curtea de Conturi

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a descoperit nereguli financiare la CFM, printre care achiziții neconforme, cheltuieli nejustificate sau neîntemeiate din punct de vedere economic și neînregistrarea în contabilitate a unor terenuri. De asemenea, s-a constatat un supraconsum de motorină de peste 400 de tone.

Adrian Bărbulescu

nereguli financiare la CFM Codul transportului feroviar din Moldova Calea Ferată din Moldova director la Calea ferată din Moldova percheziții la Calea Ferată din Moldova Calea Ferată din Moldova se divizează director la Calea Ferată a Moldovei profitul Căii Ferate din Moldova

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a analizat joi Raportul auditului privind conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) în anii 2018 – 2019.

CFM este o companie unică de transport feroviar, deținută totalmente de stat, care ocupă o poziție strategică în sectorul transporturilor din Republica Moldova cu impact asupra mai multor sectoare economice ale țării, se arată în Raport. Patrimoniul gestionat de CFM s-a rdicat la 3,4 miliarde de lei moldovenești, echivalentul a aproape 800 milioane de lei românești, la finele anului 2019.

În urma evaluării conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public în perioada 2018-2019, s-a tras concluzia că unele activități realizate nu au întrunit în totalitate criteriile de conformitate.

Nereguli financiare la CFM. Tarifele nu sunt ajustate în funcție de costurile de producție

Curtea de Conturi a constatat că CFM nu dispune de reglementări interne specifice cu privire la elaborarea, modificarea, dezagregarea și monitorizarea devizului anual de venituri și cheltuieli. Drept urmare, au apărut cazuri de realizare neconformă a indicatorilor financiari și operaționali stabiliți, neîndeplinire sau supraîndeplinire a acestora.

De asemenea, contrar cadrului normativ cu privire la organizarea și funcționarea întreprinderilor de stat și municipale, CFM nu a elaborat, coordonat și aprobat corespunzător nomenclatorul și tarifele la serviciile din alte activități operaționale prestate. Totodată, auditul a determinat că atât tarifele de transport al mărfurilor în trafic local, cât și tarifele la serviciile din alte activități operaționale ale CFM nu se bazează pe o metodologie aferentă și nu sunt ajustate la costurile actuale de producție. Acest lucru limitează atât procesele de actualizare continuă a acestora, cât și și performanța financiară și operațională a întreprinderii.

Probele de audit colectate de inspectorii Curții de Conturi au relevat că procedurile interne cu privire la transmiterea în arendă a activelor neutilizate nu sunt în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare. Pe cale de consecință, nu au fost realizate venituri din chiria imobilelor de aproximativ 3,8 milioane de lei moldovenești (885.000 RON), precum și din locațiunea terenurilor, între 31.500 – 157.300 lei moldovenești (7.350-36.700 RON).

Supraconsum de motorină și lubrifianți

Nerealizarea conformă a unor funcții și atribuții aferente gestionării resurselor energetice a generat atât cheltuieli neprevăzute, cât și supraconsum de combustibil și lubrifianți în procesele de transport feroviar, mai notează inspectorii Curții de Conturi în Raportul de audit.

Astfel, în anii 2018-2019, s-a constatat un supraconsum de carburanți de 403,2 tone, în valoare de 5,9 mil lei moldovenești (1,37 milioane RON). De asemenea, a fost depistat un supraconsum de lubrifianți de aproximativ 250,6 tone, în valoare de 4,9 milioane de lei moldovenești (1,14 milioane RON). Toate acestea au dus la depășirea bugetului aprobat în anul 2018 cu 11,3 milioane de lei moldovenești (2,6 milioane RON).

Nereguli financiare la CFM. Achizițiile publice, făcute defectuos

Raportul de audit semnalează nereguli și disfuncții în ceea ce privește achizițiile publice făcute de Calea Ferată din Moldova.

Astfel, din cauza disfuncțiilor în procedurile interne de control curent, unele bunuri și servicii, în valoare totală de 31,9 milioane de lei moldovenești (7,5 milioane RON) au fost procurate neconform, în lipsa includerii acestora în Planul anual de achiziții și devizul de venituri și cheltuieli. Totodată, au fost procurate nejustificat unele bunuri materiale, în valoare totală de 51,3 milioane de lei moldovenești (12 milioane RON), care nu au fost utilizate sau deja existau în depozitele CFM.

În altă ordine de idei, probele de audit relevă că unele active în curs de execuție, precum linia de cale ferată de importanță națională Cahul – Giurgiulești, în valoare totală de 452,5 milioane de lei moldovenești (peste 105 milioane de lei românești), se utilizează cu asumarea riscurilor de securitate și cu impunerea restricțiilor de viteză.

1.100 de hectare de teren, neînregistrate în contabilitate

O altă neregulă constatată a fost neînregistrarea în contabilitate a unor terenuri. ”Contrar cadrului normativ aferent contabilității și raportării financiare, precum și celui de administrare și deetatizare a proprietății publice, CFM nu a asigurat înregistrarea, integritatea și raportarea a cca 1,1 mii ha de terenuri proprietate publică a statului, aflate în gestiunea sa”, se mai arată în document.

Ultimele Articole