spot_img
duminică, martie 26, 2023
spot_img

Începe negocierea Contractului Colectiv de Muncă la AFER. Cum arată organigrama instituției

În perioada următoare va începe negocierea Contractului Colectiv de Muncă la AFER (Autoritatea Feroviară Română), după ce instituția a fost reorganizată.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat, în dezbatere publică, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române – AFER şi de modificare a literei D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Ca urmare a prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii au rezultat  două entităti cu personalitate juridical distinctă, și anume Autoritatea Feroviară Română – AFER și Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR. În urma acestor modificări legislative AFER trebuie reorganizată prin preluarea activităților și personalului aferent din cadrul Organismului Notificat Feroviar Român – ONFR, suplimentar față de activitățile desfășurate în prezent de către AFER.

AFER va fi organism de evaluare a conformității care va îndeplini atribuțiile de „organism notificat” și „organism desemnat” de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu prevederile HG nr. 108/2020 și va fi responsabilă cu activitățile de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție tehnică. Instituția va îndeplini criterile de independentă în ceea ce privește organizarea, structura juridică și procesul decizional, de orice operator de transport feroviar, administrator al infrastructurii, solicitant de certificare și entitate contractantă.

Negocierea Contractului Colectiv de Muncă la AFER trebuie finalizată în termen de 90 de zile

Încadrarea personalului necesar desfăşurării activităţii în limita numărului maxim de posturi aprobat conform noii structuri organizatorice a AFER se face cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, se arată în proiect.

Salariații AFER, precum şi membrii de familie ai acestora beneficiază, după caz, de autorizaţii şi permise de călătorie gratuită pe calea ferată. Până la încheierea noului Contract Colectiv de Muncă, personalul va beneficia de drepturile de salarizare avute în plată la data reorganizării şi de celelalte drepturi de personal prevăzute în actualul CCM.

Contractul colectiv de muncă va fi negociat şi înregistrat la direcţia generală de muncă şi protecţie socială în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  Personalul AFER este supus prevederilor Statutului personalului feroviar şi ale regulamentului de ordine interioară al AFER. Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru personalul feroviar, conform prevederilor din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările și completările ulterioare.

Personalul din cadrul AFER desfășoară activități de monitorizare, autorizare, formare-calificare și autorizarea personalului, control și supraveghere tehnică de siguranță privind circulația feroviară sau cu metroul, din activitățile de exploatare, revizie și întreținere material rulant, linii, instalații de electrificare, telecomenzi feroviare, control, comandă și semnalizare, telecomunicații feroviare, precum și pentru activitatea de transport cu metroul ușor, monorail și transport urban, suburban şi regional pe șine, precum și căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.

CITEȘTE și Mandate pe patru ani pentru șefii AFER și ASFR, încetate doar prin demisie sau deces

Consiliul de conducere al AFER, numit prin ordin de ministru

Conducerea AFER este asigurată de către un consiliu de conducere format din cinci membri din care nu pot face parte reprezentanți din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Preşedintele consiliului de conducere este directorul general al AFER. Directorul general şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii. Durata mandatului directorului general al AFER și al membrilor consiliului de conducere este de patru ani. Mandatul directorului general al AFER poate fi prelungit o singură dată, cu patru ani.

Indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii. Alăturat puteți consulta organigrama AFER.

Ultimele Articole