luni, mai 6, 2024
spot_img

MT stabileste fondurile de investitii in infrastructura pentru perioada 2014 – 2020

Infrastructura goala 4435Ministerul Transporturilor a publicat un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru aprobarea cadrului general de dezvoltare a infrastructurilor de transport, a cadrului general de creştere a eficienţei sistemului naţional de transport şi a regulilor generale de finanţare a infrastructurilor de transport, pe baza conţinutului Master Planului General de Transport al României.

Prezentul proiect de  act normativ reglementează  modul prin care se prioritizează listele de proiecte  de infrastructură de transport strategice la nivel național  realizând in acest mod  coerenţa  dezvoltării infrastructurii de transport precum  şi  un program de dezvoltare a acesteia în concordanta cu principiul dezvoltării strategice, principiul accesibilităţii la infrastructura de transport, principiul dezvoltării echilibrate a infrastructurii de transport, principiul performanţei economice, principiul conectivităţii și principiul bunei gestiuni a infrastructurii indiferent de modul de transport.

În propunerea de act normativ se stabilesc totodată sursele de finanțare şi modalitățile de administrare a  infrastructurii de transport.

”Ministerul Transporturilor în calitate acţionar unic sau de acţionar majoritar poate organiza cu respectarea legii, vânzarea prin licitaţie publică la bursă a unor pachete de acţiuni, prin metoda IPO, cu menţinerea controlului exercitat de către Statul Român asupra administratorilor de infrastructură astfel încât sumele rezultate din vânzarea acţiunilor să constituie sursă proprie de finanţare sau în completare pentru dezvoltarea unor proiecte de infrastructură de transport”, se arată în nota de fundamentare.

”Ministerul Finanţelor Publice cu respectarea prevederilor legale privind datoria publică şi deficitul bugetar alocă din surse împrumutate contractate potrivit legii, anual începând cu anul 2019 până în anul 2023 un procent de 0,85% din PIB prin bugetul Ministerului Transporturilor odată cu aprobarea Legii bugetului de stat, pentru implementarea proiectelor de infrastructură din domeniul rutier şi feroviar de pe reţeaua de transport TEN-T Centrală şi Globală”, se precizează în proiectul de act normativ.

În limita procentului de 0,85% din PIB pentru perioada 2016-2017 se alocă anual prin bugetul Ministerului Transporturilor credite de angajament pentru proiectele de infrastructură de transport rutier şi feroviar de pe reţeaua TEN-T Centrală şi Globală, suplimentar faţă de cele prevăzute anual în buget pe baza cărora administratorii de infrastructură derulează procedurile de achiziţie publică astfel încât începând cu anul 2019 să se poată efectua plăţi pentru executarea de lucrări/prestarea de servicii, cu respectarea prevederilor legale, necesare implementării proiectelor de infrastructură.

În perioada 2014-2020, pentru finanţarea  activităţilor de întreţinere şi reparare a infrastructurilor de transport , Ministerul Transporturilor va aloca, din fondurile disponibile, 60% pentru întreţinerea reţelei rutiere naţionale și 36,5% pentru întreţinerea şi reparaţiile curente ale infrastructurii feroviare.

Fondurile disponibile în perioada 2014-2020 pentru investiţii de dezvoltare şi modernizare a infrastructurilor de transport alocate din Fondul de Coeziune se distribuie de către Ministerul Transporturilor pe moduri de transport astfel     45% – transport rutier,     33% – transport feroviar și 16% – transport cu metroul în Bucureşti.

Tot pentru aceeași perioadă, pentru investiţii de dezvoltare şi modernizare a infrastructurilor, din Fondul European de Dezvoltare Regională se vor distribui fonduri de 66,5% – transport rutier, inclusiv măsuri de siguranţă și 22% – transport feroviar, inclusiv măsuri de siguranţă în timp ce  7%  din fonduri se vor distribui către transportul multimodal.

Data limită până la care cei interesați pot trimite propuneri și observaţii este 7 iunie.

Instrumentul de motivare al actului normativ și textul proiectului pot fi consultate accesand
http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1198-oug27052016dgms

IN THE SPOTLIGHT

Târgul de Carieră Feroviară în România, 12-14 iunie în format hibrid: fizic și online

”Târgul de Carieră Feroviară în România”, singurul târg de profil dedicat domeniului feroviar și al transportului urban pe șină, se va desfășura în format...

Ultimele Articole