MT propune urgentarea actualizarii contractului de activitate al CFR SA pentru 2016-2020

Ministerul Transporturilor a propus aprobarea, prin Ordin de ministru, a Actului adiţional nr. 2 pentru anul 2017 la Contractul  de activitate al CFR SA pentru perioada 2016 – 2020.

Prevederile prezentului proiect de act normativ reflectă actualizarea prevederilor specifice pentru anul 2017, prin corelare cu fondurile alocate către CFR SA prin Legea bugetului de stat pe anul 2017, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/13.09.2017 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/15 noiembrie 2017, cu privire la rectificarea bugetului de stat pentru anul 2017.

Ministerul Transporturilor sustine ca se impune urgentarea aprobarii actualizarii, prin act aditional, a contractului de activitate al CFR SA pentru 2016-2020 deoarece, in caz contrar, întarzierea onorarii solicitarilor de deschideri de credite bugetare din cauza neactualizării, prin act adițional, a Contractului de Activitate al CFR SA pentru perioada 2016-2020 cu sumele aferente rectificărilor bugetului de stat pe 2017,  în sumă totală de cca 76 milioane lei (16 milioane euro) are implicatii negative majore asupra activității si implicit asupra Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2017.

„Neonorarea solicitărilor de deschideri de credite bugetare conduce la nerealizarea veniturilor  de catre CFR SA și, implicit, la nerealizarea indicatorilor stabiliti prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 2017”, se arata in nota de fundamentare a proiectului de ordin, inaintata de carte Directia Transport Feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor.

Un alt aspect negativ ar putea duce la nerealizarea de catre CFR SA și, implicit, de catre Ministerul Transporturilor a execuției bugetare pentru 2017 în conformitate cu alocarile de la bugetul de stat.

Prin initierea acestui Ordin de ministru se urmareste actualizarea unor anexe din Actul aditional nr.1.

Astfel, anexa 1 face referire la principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică pentru anul 2017 – ca urmare a rectificării sumelor alocate pentru cheltuielile cu lucrările de reparații ale infrastructurii feroviare publice.

Este necesara si actualizarea anexei 2 ce prevede indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pentru anul  2017 – ca urmare a modificărilor survenite asupra volumului de lucrări de reparații și investiții pentru infrastructura feroviară publică.

Este nevoie de actualizarea listei privind creditele bugetare în perioada 2016-2020 pentru proiectele și obiectivele de investiții ale CFR SA – ca urmare a alocărilor bugetare transmise de Ministerul Transporturilor către companie.

Proiectul de ordin este publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor iar propunerile si observatiile pot fi trimise pana la data de 5 decembrie 2017.