spot_img
marți, iunie 28, 2022
spot_img

Monitorul Feroviar: 10 kilometri în plus de cale ferată, progresul rețelei în ultimii trei ani

Consiliul Concurenței a prezentat la finele anului trecut Monitorul Feroviar pentru perioada 2016-2018, document de referință ce prezintă principalele evoluții în zona infrastructurii, investițiilor și performanțelor acesteia, parametrilor transportului feroviar de mărfuri și călători. Club Feroviar prezintă în mai multe părți documentul.

Doru Cireașă

Mici ameliorări, insuficiente însă pentru stadiul în care se prezintă atât funcțional cât și economic infrastructura feroviară de transport, arată Monitorul Feroviar (M.F.), document prezentat de către Consiliul Concurenței la finele anului trecut. Care sunt principalele elemente scoase în evidență de M.F.?

Lungimea rețelei

În intervalul 2016-2018, din datele incluse în Documentul de Referință al Rețelei, elaborat de CFR SA, valabil în anul 2018, lungimea totală a reţelei de cale ferată a rămas aproape neschimbată (2016 – 10.638 km, 2017 – 10.628 km; 2018 – 10.628,21 km). În schimb, a înregistrat o uşoară creştere lungimea liniei duble şi a celei electrificate conform aceloraşi date 7,94 km linia dublă şi 2,6 km linia electrificată. Aceasta „indică o slabă finanţare a investiţiilor atât din fonduri naţionale, cât şi din cele europene”, spun autorii raportului.

Pe companii concesionare și de închiriere a căii ferate, situația este următoarea: Lungimea infrastructurii publice administrată de CFR SA era în anul 2018 de 10.628 km. Lungimea infrastructurii neinteroperabile administrate de CFR SA a scăzut în intervalul 2016-2018 de la 3.861,24 km la 3.857,30. RC-CF Trans, companie membră a unui grup care include operatorul de transport feroviar de călători Regio Călători şi cel de transport de marfă, Rail Force, a avut în 2018 o lungimea totală a liniilor de cale ferată gestionate de 1.265,2 km. Lungimea infrastructurii neinteroperabile gestionată de RC-CF Trans a scăzut în intervalul 2016 – 2018 de la 1.286 km la 1.265,2 km. Transferoviar Grup – Cluj, acționar principal la compania producătoare de material rulant feroviar SC Remarul 16 Februarie SA, a avut în 2018 o lungimea totală a liniilor de cale ferată gestionate de 313,8 km, în creștere de la 267,60 km, în 2016.

Via Terra Spedition Cluj , companie ce include și Interregional Călători, a avut acum doi ani o lungimea totală a liniilor de cale ferată gestionate de 139,6 km, constantă cu începere din 2016.

Grup Feroviar Român (GFR) deținea în gestiune, în anul 2018, secții de circulație cu o lungime totală de 61,3 km, lungime constantă după 2016. Apria SRL Cluj Napoca a deţinut în gestiune, în anul 2018, infrastructură neinteroperabilă cu o lungime de 86,70 km, deasemnea constantă. Vest Trans Rail Ploiești deține în gestiune doar 2,7 kilometri de cale ferată, lungime constantă, iar Viromet Victoria deţine în gestiune linia de cale ferată neinteroperabilă care deservește numai combinatul chimic Interagro și are o lungime de 9,1 km;

2018, un an prost

În intervalul 2016-2018, cifra totală de afaceri a administratorului de infrastructură (CFR SA) cumulată cu cea a gestionarilor de infrastructură (companiile private) a fluctuat crescând în anul 2017 şi scăzând în anul 2018. Se observă o scădere a cifrei de afaceri pe total piaţă în perioada 2016-2018 cu peste 4%, iar rezultatul net a scăzut în acelaşi interval.

Veniturile din TUI, parte importantă a cifrei de afaceri, au suferit și acestea modificări. Astfel, în domeniul transportului de călători, dacă în anul 2017, comparativ cu anul 2016, acestea au înregistrat o creştere, în anul 2018 veniturile au scăzut sub valoarea anului 2016 cu circa 1,5%.

Veniturile din TUI transport feroviar de marfă, au fluctuat de asemenea în intervalul 2016-2018, dar diferenţa majoră a fost înregistrată în 2018, când valoarea a scăzut sub pragul anului 2016 cu peste 3,5%.

Din datele prezentate mai sus se poate concluziona că, în anul 2018, piaţa a scăzut sub nivelul anului 2016, în ciuda unei creşteri sensibile înregistrată în anul 2017, spun autorii raportului M.F.

Tendințe inverse CFR SA – gestionați privați

În intervalul 2016-2018, cifra de afaceri a administratorul infrastructurii CFR SA a fluctuat. Astfel, în anul 2017, comparativ cu anul 2016, aceasta a înregistrat o creştere ca apoi să scadă sub nivelul anului 2016 cu aproape 5%. În cazul gestionarilor de infrastructură, tendința a fost inversă. Cifra de afaceri a scăzut în anul 2017, comparativ cu anul 2016, ca apoi să crească, cu aproape 3% în anul 2018, peste nivelul anului 2016.

Scădere drastică a rezultatului net al CFR SA, rezultat pe minus la operatorii privați

În perioada analizată, rezultatul net al CFR SA a scăzut considerabil, astfel că în anul 2018 acesta s-a diminuat cu peste 90%, comparativ cu anul 2016, păstrându-se însă pozitiv.

În schimb, în anul 2017 şi 2018, rezultatul net al gestionarilor de infrastructură a fost negativ (minus 15 milioane de lei în anul 2017 şi minus 12 milioane de lei în anul 2018), comparativ cu 2016, când acesta a atins puţin peste un milion de lei.

Ultimele Articole