spot_img
duminică, octombrie 2, 2022
spot_img

Se caută constructor pentru modernizarea unui depou de tramvaie la Craiova

Primăria Craiova caută un constructor pentru modernizarea unui depou de tramvaie, lucrare în valoare de aproape 10 milioane de euro.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect „Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza PT+PAC+DE+ Documentații avize, autorizații, acorduri + certificate performanță energetică, servicii de asistență din partea proiectantului pe parcursul derulării contractului și execuția lucrărilor pentru proiectul Modernizare depou și Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor – Faza 2 – Modernizare depou tramvaie”.

Pentru implementarea acestui proiect, Municipiul Craiova a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia contractul de finanțare nr. 4931/13.12.2019 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.e – Promovarea unor strategii de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în special pentru zone urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea atractivității și eficienței sistemului de transport public local din municipiul Craiova.

Valoarea estimată a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit în termen de șase ani și jumătate, este de 49.269.573,56 lei (exclusiv TVA).Condiții de participare la licitația pentru modernizarea unui depou de tramvaie

Pentru participarea la licitație, ofertantul trebuie să fi executat în ultimii cinci ani, raportaţi la data limită de depunere a ofertelor, în cadrul a maximum șase contracte, lucrări similare duse la bun sfârșit în valoare cumulată de cel puţin 35 de milioane de lei, fără TVA. Prin lucrări similare, autoritatea contractantă înțelege lucrări de construire/extindere/modernizare/reabilitare cale de rulare tramvai/metrou/cale ferată.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 25 ianuarie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 25 mai 2022.

Ultimele Articole