spot_img
duminică, decembrie 4, 2022
spot_img

Regionala Iași a CFR SA a scos la licitație documentația pentru modernizarea trecerilor la nivel

Regionala Iași a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a scos la licitație documentația pentru modernizarea trecerilor la nivel, 15 la număr, în valoare de 90.000 de euro.

licitația pentru trecerile la nivel licitație la Regionala București modernizarea trecerilor la nivel treceri de cale ferată din Constanţa
FOTO cu rol pur ilustrativ

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Iași (conf. Legii nr. 154/2018) Lot I – expertiză și DALI – 15 TN: TN km 294+657 – Linia 600 St. Zorleni cap X cu DN 244, TN km 40+473 – Linia 517 Berchişeşti-Gura Humorului cu DN 2E, TN km 9+790 – Linia 507 Bacău-Gîrleni cu DN 15, TN km 21+420 – Linia 507 Gîrleni-Buhuşi cu DN 15, TN km 27+376 – Linia 507 Buhuşi-Podoleni cu DN 15, TN km 416+466 – Linia 605 Socola-Holboca cu DN 2B, TN km 13+054 – Linia 517 Suceava V – Stroieşti, TN km 7+192 – Linia 515 Dorneşti – Rădăuţi cu DN 2H, TN km 9+027 – Linia 515 Rădăuţi-Gălăneşti cu DN 17A, TN km 1+680 – Linia 605 Socola – Socola Mf. cu DN 2B, TN km 16+398 – Linia 515 Rădăuţi-Gălăneşti cu DN 2H, TN km 126+810 – Linia 512 Floreni-P. Stampei cu E 58, TN Km 35+868 – Linia 511, Gura Humorului – Gura Humorului Oraș, DNE 17, TN Km 1+632 – Linia 613, Lețcani – Movileni, DNE 28, TN Km 1+080 – Linia 612, Podu Iloaiei – Belcești, DNE 28”.

90.000 de euro pentru documentația pentru modernizarea trecerilor la nivel

Valoarea totală estimată a contractului este de 440.355 de lei, echivalentul a peste 90.000 de euro, și va fi realizat în termen de 60 de zile.

În cadrul contractului se vor efectua servicii de expertizare și întocmire a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) pentru lucrări la instalații feroviare (capitol distinct) şi lucrări de terasamente și suprastructură linii de cale ferată (capitol distinct) necesare montării instalației de semnalizare autómată BAT. Obiectul serviciului îl reprezintă elaborarea expertizei specifice lucrărilor de modernizare a trecerilor la nivel, întocmirea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții privind lucrărilor de terasamente, suprastructură linii şi instalații feroviare, întocmirea temei de proiectare și a documentației necesare obținerii certificatului de urbanism (pentru fiecare TN), în condiţiile impuse de legislația în vigoare şi instrucţiile de specialitate în vigoare, pentru asigurarea funcţionării elementelor infrastructurii feroviare în condiţii de siguranţă.

Condiții de participare la licitație

Pentru participarea la licitație este necesară experiență similară. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani, calculați până la data limită de depunere a ofertei, respectiv 2017, 2018, 2019, au prestat servicii similare cu cele care fac obiectul procedurii în valoare cumulată de cel puțin 440.000 de lei (fără TVA), în cadrul unuia sau mai multor contracte.

Garanţia pentru participare este de 4.400 de lei şi este irevocabilă. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 19 aprilie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 19 august 2021.

Ultimele Articole