spot_img
joi, octombrie 28, 2021
spot_img

Licitație pentru modernizarea liniilor de tramvai din Brăila, în valoare de șase milioane de euro

A fost lansată o licitație pentru modernizarea liniilor de tramvai din Brăila, un nou tronson, în valoare de șase milioane de euro.

modernizarea liniilor de tramvai din Brăila

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Servicii de proiectare – Faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului “Modernizare transport electric Parc Monument – Radu Negru”.Lucrări complexe prevăzute în caietul de sarcini

Serviciile de proiectare din cadrul contractului vizează întocmirea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor, elaborarea proiectului pehnic și a detaliilor de execuție, asigurarea asistenței tehnice pe parcursul execuției lucrărilor și în perioada de garanție a acestora. Construcțiile propuse se vor realiza pe amplasamentul existent și impun execuția următoarelor mari categorii de lucrări: lucrări de amenajare a terenului, lucrări de amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, lucrări de modernizare a căii de rulare a tramvaielor, construcții civile, modernizarea rețelei electrice de contact, modernizarea iluminatului public, modernizarea părții carosabile, realizarea de semnalizări și marcaje, protecția/relocarea utilităților-telecomunicații, amenajare rețea multitubulară.

Valoarea estimată totală a contractului, care se va derula într-un interval de 29 de luni, este de 28.917.676,83 lei fără TVA, echivalentul a aproximativ șase milioane de euro. Suma cheltuielilor diverse și neprevăzute nu este inclusă în valoarea estimată. Cheltuielie diverse și neprevăzute reprezintă cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizează, în funcție de necesități, prin încheierea unui act adițional la contractul inițial.Licitație pentru modernizarea liniilor de tramvai din Brăila. Condiții de participare

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor trebui să demostreze un nivel minim al mediei cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani de financiari încheiați: 2018, 2019, 2020 care trebuie să fie cel puțin egală cu suma de 30 milioane de lei.

Ofertantul trebuie să facă dovada executării în ultimii cinci ani calculați prin raportarea la data limită de depunere a ofertelor, de lucrări similare sau superioare din punct de vedere al complexitătii, cu cele care fac obiectul achiziției, astfel: în valoare cumulată de minimum 20.955.622,50 lei fără TVA, din unul sau mai multe contracte. Prin lucrări similare sau superioare din punct de vedere al complexitătii cu cele care fac obiectul achiziției se va înțelege lucrări de construire/reabilitare/ modernizare drumuri și lucrări de construire/reabilitare/ modernizare cale rulare tramvai/metrou/tren.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 16 aprilie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 16 septembrie 2021. (A.B.)

RECOMANDĂRI

Ultimele Articole