spot_img
sâmbătă, iulie 2, 2022
spot_img

3,6 milioane de euro/km, alocați pentru modernizarea liniei de tramvai din Craiova

Peste 8,4 milioane de euro sunt alocați pentru modernizarea liniei de tramvai din Craiova, pe Calea Severinului, în lungime de 2,5 km, în cadrul unui proiect european.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat de către Primăria Craiova anunțul de licitație ce are ca obiect ”Execuţia lucrărilor pentru proiectul <Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1 și Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2>”.

Lucrările care fac obiectul contractului vizează creşterea atractivitatii și eficienței sistemului de transport public local din municipiul Craiova prin implementarea unor măsuri integrate ce vizează îmbunătățirea transportului public de călători cu tramvaiul și descurajarea utilizării transportului privat, se menționează în anunț. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, contractul fiind semnat pe 7 noiembrie 2019. El este împărțit în două faze. Prima constă în reabilitarea a 2.500 m cale dublă de rulare a tramvaiului pe Calea Severinului, iar a doua în modernizarea liniei de contact și a rețelei pentu alimentarea electrică a tramvaielor.

Valoarea estimată este de 41.479.374,81 lei (echivalentul a aproape 8,4 milioane de euro) şi este formată din: cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții: 12.000 de lei fără TVA; construcții și instalații: 38.299.565,48 lei fără TVA; montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 261.830,49 lei fără TVA; utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj: 1.886.916,13 lei fără TVA; organizare de șantier: 1.011.207,80 lei fără TVA; pregătirea personalului de exploatare, probe tehnologice și teste : 7.854,91 lei fără TVA. Suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), respectiv 4.140.680,01 lei, nu a fost inclusă în valoarea estimată a contractului.Condiții de participare la licitația pentru modernizarea liniei de tramvai din Craiova

Pentru participarea la procedura de achiziții se solicită experienţă similară. Ofertanților li se solicită să demonstreze că au executat lucrări similare efectuate în cel mult ultimii cinci ani de zile până la data limită de depunere a ofertei, duse la bun sfârşit, în cadrul a maximum trei contracte, în valoare cumulată de minimum 20 milioane de lei (exclusiv TVA). Prin lucrări similare autoritatea contractantă înţelege lucrări de construire/modernizare/ reabilitare cale de rulare tramvai/metrou/cale ferată cu reţeaua de alimentare aferentă.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 20 decembrie 2021, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 20 aprilie 2022.

Ultimele Articole