sâmbătă, iunie 3, 2023
spot_img

O nouă lucrare pentru modernizarea liniei de tramvai din Brăila a fost scoasă la licitație

O nouă lucrare pentru modernizarea liniei de tramvai din Brăila, în valoare de aproape trei milioane de euro, a fost scoasă la licitație de Primărie. În prezent, calea de rulare a tramvaielor de pe Calea Galați este într-o stare avansată de degradare, improprie circulației în condiții de siguranță. Procedura de achiziție propune două variante de modernizare.

Adrian Bărbulescu

modernizarea liniei de tramvai din Brăila

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat la finele săptămânii trecute anunțul de licitație ce are ca obiect ”Servicii de proiectare faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului «Modernizare transport electric Calea Galați»”.

Construcțiile propuse se vor realiza pe amplasamentul existent și constau în realizarea a diverse lucrări. În primul rând, este vorba de modernizarea sistemului rutier destinat transportului în comun (tramvaie și autobuze). Apoi, se vor executa lucrări de înlocuire a firului de contact și a sistemului de prinderi al acestuia, precum și modernizarea stațiilor de tramvai (construirea de peroane și amenajarea acestora). În cadrul aceluiași proiect este prevăzută achiziționarea și montarea de echipamente de vânzare bilete de călătorie (sistem de E-Ticketing).

De asemenea, se vor face lucrări de modernizare a părții carosabile destinate traficului de autovehicule, modernizarea trotuarelor și a spațiilor verzi din aliniament, înființarea de parcări, lucrări de modernizare a rețelelor de apă și apă uzată și de modernizare a sistemului de semaforizare și de realizare a unui sistem de CCTV (camere de supraveghere).

Lucrarea pentru modernizarea liniei de tramvai din Brăila va costa 2,9 milioane de euro

Valoarea estimată totală a contractului este de 13.856.472,99 lei fără TVA (echivalentul a aproape 2,9 milioane de euro), defalcată astfel, conform devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții: documentație tehnică faza II – 328.547,55 lei fără TVA, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor – 66.266,15 lei fără TVA, execuție lucrări – 13.461.659,29 lei fără TVA. Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 0,4% din valoarea totală estimată a lucrărilor.

La evaluarea ofertelor, componenta financiară va conta în proporție de 95%. Restul va fi acordat pentru garanția extinsă a lucrărilor. Durata minimă a garanției de bună execuție este de trei ani de zile (pentru o durata mai mică, oferta va fi declarată neconformă). Extinderea duratei de garanție se va face cu adăugarea unui an întreg.

Se cere experiență similară pentru participarea la licitația pentru modernizarea liniei de tramvai din Brăila

Pentru participarea la procedura de achiziție se solicită experienţă similară. Ofertantul trebuie să facă dovada executării în ultimii cinci ani de zile a unor lucrări similare sau superioare din punct de vedere al complexităţii cu cele care fac obiectul achizitiei, în valoare cumulată de minimum 8.450.960,90 lei fără TVA. Prin lucrări similare sau superioare din punct de vedere al complexității cu cele care fac obiectul achiziției se va înțelege lucrări de construire/reabilitare/modernizare de drumuri și lucrări de construire/reabilitare/modernizare de cale de rulare pentru tramvai/metrou/tren.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 22 februarie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 22 iunie 2021.

Raport de expertiză: Șinele de tramvai de pe Calea Galați, pericol public

modernizarea liniei de tramvai din BrăilaÎn momentul de față, calea de rulare a tramvaielor care face obiectul acestei licitații se află într-o stare avansată de degradare. Potrivit unui Raport de expertiză din 2016 (cu siguranță, de atunci lucrurile nu s-au îmbunătățit, ci din contră), ”linia de tramvai de pe tronsonul menţionat are o stare tehnică improprie circulaţiei tramvaielor în condiţii de confort şi siguranţă, de viteză comercială şi atractivitate a transportului public, care să permită menţinerea ei în exploatare”.

Constatările experților sunt de-a dreptul nimicitoare: ”Calea prezintă defecte de nivel în zona rosturilor dintre dale. Șina Oţelul Rosu, fiind o şină cu caracteristici mecanice scăzute, a suferit în timp din cauza greutăţii tramvaielor o uzură ondulatorie cu lungime de undă scurtă vizibilă chiar cu ochiul liber, în unele zone au apărut turtiri si bavurări ale suprafeţei de rulare. Uzura avansată a căii de rulare, precum şi traficul deosebit de mare, fac ca exploatarea să se realizeze în condiţii deosebit de dificile, pe unele porţiuni chiar existând riscul producerii unor evenimente de natură umană sau materială. Gradul de uzură al căii se situează între 60% și 80% pe lungimea întregului traseu, iar vechimea în exploatare este între 15 și 25 de ani”.

În documentul citat se mai precizează faptul că la îmbinarea dalelor prefabricate au apărut rupturi, care au fost reparate necorespunzător, cauză din care s-au fisurat din nou. În plus, sudurile de tranziţie de la șina tip Oțelul Roșu la șina cu canal au fost făcute necorespunzător, rezultând fisurarea acestora și apariția unui defect de nivel.

Două variante de lucru pentru șinele de tramvai de pe Calea Galați

Pentru rabilitarea căii de rulare a tramvaielor de pe Calea Galați din municipiul Brăila, documentația tehnică prevede două variante posibile.

Prima constă în realizarea căii de rulare cu cadru șine-traverse înglobat în prismă de piatră spartă și cu dale prefabricate la partea superioară. Cea de-a doua variantă presupune realizarea căii de rulare cu șine înglobate în dale de beton monolit.

Conferinţa de Infrastructură 2021

Anul European al căilor ferate valorifică potențialul transportului feroviar

Organizată de data aceasta în format online, Conferința de Infrastructură 2021 va continua tradiția evenimentelor trecute, de a aduna la același prezidiu atât administratori de infrastructură feroviară, cât și companii care execută construcția sau modernizarea infrastructurii feroviare.

Aceștia vor analiza și prezenta proiectele finalizate până acum, pe cele în derulare, dar și pe cele ce urmează să fie licitate sau pentru care se vor semna noi contracte de finanțare.

ÎNREGISTRARE

Ultimele Articole