duminică, mai 12, 2024
spot_img

Se lansează lucrări pentru modernizarea depoului de tramvaie din Ploiești

Modernizarea depoului de tramvaie din Ploiești și a autobazei pentru autobuze și troleibuze a intrat în linie dreaptă, fiind lansată licitația.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor și execuție lucrări aferente proiectului Reabilitare bază materială și transport – depou de tramvaie – Componenta 1 din Proiectul Reabilitare bază materială transport auto-depou tramvaie și autobaza troleibuze și autobuze. Depoul de tramvaie: Str. Găgeni, nr 94B, Mun. Ploiești”. Valoarea totală estimată a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit în termen de 21 de luni, este de 42.824.500 de lei, echivalentul a aproximativ 8,8 milioane de euro.

Obiectul contractului constă în achiziționarea serviciilor de proiectare pentru autorizarea executării lucrărilor de demolare, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, proiect tehnic pentru demontare echipamente și utilaje tehnologice, proiect de organizare a execuției lucrărilor, proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor.

Componentele majore ale contractului constau în: 1. Servicii de Proiectare 2. Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării execuției lucrărilor 3. Execuția lucrărilor 4. Dotarea și echiparea obiectivului de investiții în conformitate cu cerințele prevăzute în Studiul de Fezabilitate. Contractul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.Condiții de participare la licitația pentru modernizarea depoului de tramvaie din Ploiești

Operatorul economic va prezenta documente relevante care să facă dovada realizării în ultimii trei ani (2019, 2020, 2021) a unei medii a cifrei de afaceri globale în valoare de minimum 42.824.500 de lei.

De asemenea, se solicită experiență similară pentru execuția lucrărilor. Se va prezenta lista principalelor lucrări realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, însoțită de certificate de bună execuție din care să rezulte că au executat lucrări similare în valoare cumulată de minimum 31.091.600 de lei fară TVA, la nivelul unuia sau a maximum cinci contracte, lucrări similare care să reflecte tipuri de lucrări de o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul contractului.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 23 septembrie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 23 ianuarie 2023.

IN THE SPOTLIGHT

Târgul de Carieră Feroviară în România, 12-14 iunie în format hibrid: fizic și online

”Târgul de Carieră Feroviară în România”, singurul târg de profil dedicat domeniului feroviar și al transportului urban pe șină, se va desfășura în format...

Ultimele Articole