sâmbătă, septembrie 23, 2023
spot_imgspot_img

Modernizarea de treceri la nivel discutată de Guvern. Se analizează 40 din totalul de 5.000

Guvernul va discuta joi indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea a 40 de treceri la nivel, pe raza regionalelor Cluj și București. În România sunt 5.000 de treceri la nivel.

Infrastructura feroviară română are un număr de aproximativ 5.000 de treceri la nivel, echipate în patru configurări, respectiv cu bariere automate (BAT), cu sisteme de semnalizare a apropierii trenului (SAT), cu bariere mecanice (BM) sau cu indicatoare rutiere (IR), potrivit notelor de fundamentare de pe situl Guvernului.

Anterior Guvernul a discutat indicatorii tehnio-economici și pentru treceri de nivel pe raza altor regionale, precum Brașov.

Proiectul „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” de pe întregul teritoriu al României, şi respectiv de pe raza Regionalei CF Cluj, reprezintă una dintre măsurile de îmbunătăţire a siguranţei traficului şi securităţii transporturilor pentru toate mijloacele de transport, prin acţiuni specifice de tipul modernizării trecerilor la nivel cu calea ferată și justifică necesitatea realizării obiectivului de investiții. Pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Cluj, conform informaţiilor primite până la această dată sunt 1.073 treceri la nivel, echipate în cele patru configuraţii. În cadrul acestui proiect au fost propuse spre modernizare 20 (douăzeci) de treceri la nivel.

În prezent, trecerile la nivel aflate pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Cluj se află într-o stare de degradare accentuată, prezentând: – dale degradate; – traverse în dreptul trecerii lăsate și deburate; – șina uzată; – material de prindere uzat sau lipsă. Carosabilul în zona trecerii la nivel este alcătuit din dale din beton armat care prezintă denivelări în profil transversal și longitudinal. Acestea se reazemă pe traverse din beton necorespunzătoare, cu material de prindere uzat. De asemenea, în zona trecerii la nivel, prismul de piatră spartă este colmatat. Prin degradarea elementelor ce alcătuiesc trecerea la nivel crește pericolul de producere a evenimentelor de cale ferată și rutiere. Calea ferată este traversată de drumuri cu trafic ridicat și tonaj mare cu influențe asupra zonelor unde se face transportul, atât cel feroviar, cât și cel auto.

Ce presupun lucrările la Cluj

Amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată cu dale elastice din cauciuc, noi – Refacerea trecerii la nivel cu dale elastice din cauciuc, noi agrementate AFER – Lucrări de linii c.f. – Lucrări de scurgerea apelor.

 Instalaţii SCB + TTR – se va implementa un sistem de trecere la nivel cu barieră cu dulap electronic și numărătoare de osii.

 Montare instalații de supraveghere video, pentru a monitoriza buna funcționare a instalației BAT (echipamente de captare, înregistrare și monitorizare a imaginilor, echipamente de transmisie şi recepţie a semnalelor video şi date, echipamente de electroalimentare, cabluri de energie electrică de joasă tensiune, cabluri de comunicații).

 Montare sistem de iluminat trecere la nivel cu calea ferată – lucrările la instalația de iluminat exterior se vor realiza conform SR EN12464-2 și trebuie să permită comanda automată la lăsarea întunericului, asigurând un nivel de iluminare de cel puțin 20 lx pentru zona luminată a trecerii la nivel. Instalația este formată din 2 seturi independente compuse din: corp de iluminat, panou fotovoltaic, regulator de încărcare și acumulatori pentru stocare energie.

 Modernizare sistem de electroalimentare: – Modernizarea Tabloului Electric de Alimentare (TEA) și conectarea acestuia la Tabloul Electric General al stației CF aferente; – Instalare cablu alimentare; – Instalare UPS-uri (în stație și la echipamente), generatoare și amplificatoare de tensiune. – Instalare conexiuni – alimentare și comandă/control între acestea și între tabloul AAR și TEA.

 Instalare sistem de alimentare cu energie electrică cu panouri fotovoltaice – Bariera va fi prevazută și cu panouri fotovoltaice, pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică.

La București dalele sunt de beton, nu din cauciuc

Pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București sunt 368 treceri la nivel, echipate în cele patru configuraţii, respectiv cu bariere automate (BAT), cu sisteme de semnalizare a apropierii trenului (SAT), cu bariere mecanice (BM) sau cu indicatoare rutiere (IR), care sunt parte integrantă a infrastructurii feroviare, gestionată de C.N.C.F. „C.F.R.”- S.A. prin Sucursala Regională de Căi Ferate București. În cadrul acestui proiect au fost propuse spre modernizare 20 (douăzeci) de treceri la nivel.

În prezent, trecerile la nivel aflate pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București se află într-o stare de degradare accentuată, prezentând: – dale degradate; – traverse în dreptul trecerii lăsate și deburate; – șina uzată; – material de prindere uzat sau lipsă. Carosabilul în zona trecerii la nivel este alcătuit din dale din beton armat care prezintă denivelări în profil transversal și longitudinal. Acestea reazemă pe traverse din beton necorespunzătoare, cu material de prindere uzat. De asemenea, în zona trecerii la nivel, prismul de piatră spartă este colmatat. Prin degradarea elementelor ce alcătuiesc trecerea la nivel crește pericolul de producere a evenimentelor de cale ferată și rutiere. Calea ferată este traversată de drumuri cu trafic ridicat și tonaj mare cu influențe asupra zonelor unde se face transportul, atât cel feroviar, cât și cel auto. Implementarea proiectului se va face de către CNCF „C.F.R.”- S.A. prin Sucursala Regională de Căi Ferate București, care este beneficiarul și gestionarul investiției.

În vederea realizării investiţiei, documentația aferentă Studiului de Fezabilitate prevede următoarele lucrări:

 Amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată cu dale elastice/prefabricate din beton noi – Refacerea trecerii la nivel cu dale elastice/prefabricate din beton noi – agrementate AFER – Lucrări de linii c.f. – Lucrări de scurgerea apelor.

 Instalaţii SCB + TTR – se va implementa un sistem de trecere la nivel cu instalații BAT U-75 cu circuite de cale/numărătoare de osii.

 Montare instalații de supraveghere video, pentru a monitoriza buna funcționare a instalației BAT (echipamente de captare, înregistrare și monitorizare a imaginilor, echipamente de transmisie şi recepţie a semnalelor video şi date, echipamente de electroalimentare, cabluri de energie electrică de joasă tensiune, cabluri de comunicații).

 Montare sistem de iluminat trecere la nivel cu calea ferată – lucrările la instalația de iluminat exterior se vor realiza conform SR EN12464-2 și trebuie să permită comanda automată la lăsarea întunericului, asigurând un nivel de iluminare de cel puțin 20 lx pentru zona luminată a trecerii la nivel. Instalația este formată din 2 seturi independente compuse din: corp de iluminat, panou fotovoltaic, regulator de încărcare și acumulatori pentru stocare energie.

 Modernizare sistem de electroalimentare: – Modernizarea Tabloului Electric de Alimentare (TEA) și conectarea acestuia la Tabloul Electric General al stației CF aferente; – Instalare cablu alimentare; – Instalare UPS-uri (în stație și la echipamente), generatoare și amplificatoare de tensiune. – Instalare conexiuni – alimentare și comandă/control între acestea și între tablou AAR și TEA.

 Instalare sistem de alimentare cu energie electrică cu panouri fotovoltaice – Bariera va fi prevazută și cu panouri fotovoltaice, pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică.

Studiile de fezabilitate și proiectele au fost aprobat în urmă cu un an la Cluj și acum doi ani la București.

Ultimele Articole