spot_img
joi, mai 19, 2022
spot_img

Primăria Reșița a făcut primul pas pentru modernizarea căii ferate Reșița-Timișoara

Primăria Reșița a lansat licitația pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru modernizarea căii ferate Reșița-Timișoara, cu extensie către Stamora  Moravița, în valoare de 3,3 milioane de euro. Proiectul este inclus în PNRR, iar pe infrastructura feroviară modernizată ar urma să circule trenuri cu hidrogen.

Adrian Bărbulescu

modernizarea căii ferate Reșița-Timișoara alegeri locale 2020 calea ferată Reșița-Timișoara

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație cu titlul ”Prestări servicii de elaborare a Studiului de prefezabilitate, a Studiului de fezabilitate, întocmire a documentației tehnice pentru achiziție proiect tehnic și execuție, întocmire a documentației în vederea obținerii finanțării proiectului în cadrul PNRR sau prin orice alt program de finanțare din ciclul financiar 2021-2027, în vederea realizării obiectivului de investiție <Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița – frontieră>”.

Valoarea totala estimată a contractului, care va trebui finalizat în termen de 18 luni (dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022), este de 16.370.000 lei, echivalentul a peste 3,3 milioane de euro.

Studiul privind modernizarea căii ferate Reșița-Timișoara, realizat în patru faze

Prima fază a contractului este dedicată studiului de prefezabilitate și are o valoare estimată de 1.637.000 de lei fără TVA. La realizarea studiului, câștigătorul licitației va utiliza datele, studiile, informaţiile puse la dispoziţie și își va asuma responsabilitatea utilizării acestora în calitate de proiectant al obiectivului.

Faza 2 constă în realizarea studiului de fezabilitate și are o valoare estimată de 13.096.000 de lei fără TVA. Un prim obiectiv îl constituie stabilirea criteriilor de proiectare, inclusiv pe baza analizei de rezistenţă la schimbări climatice. Apoi urmează identificarea constrângerilor, identificarea a cel puţin două scenarii tehnico-economice în vederea realizării obiectivului de investiție. Se va face compararea detaliată a celor două variante, la nivel de proiect conceptual, evaluare preliminară a impactului asupra mediului şi analiză cost-beneficiu. În urma acestui proces, va avea loc selectarea variantei optime.

Faza 3 presupune întocmirea documentației tehnice necesare atribuirii contractului de achiziţie publică pentru proiectul tehnic și execuţia lucrărilor, valoarea estimată fiind de 982.200 de lei fără TVA.

În fine, faza 4 este dedicată întocmirii documentației pentru obținerea finanțării prin PNRR sau alt program de finanțare din ciclul financiar 2021-2027. În acest caz, valoarea estimată este de 654.800 de lei fără TVA.

La evaluarea ofertelor depuse, prețul ofertei (componenta financiară) va conta doar în proporție de 40%. Restul va fi acordat pentru factori de evaluare ce vizează aspectele calitative ale ofertei (componenta tehnică).Criterii pentru participarea la licitația lansată de Primăria Reșița

Pentru participarea la licitație, ofertantul va prezenta lista serviciilor prestate în cel mult ultimii trei ani (raportat la data limită de depunere a ofertelor), care să conţină valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Serviciile considerate similare obiectului contractului din punct de vedere al complexităţii şi utilităţii sunt servicii de elaborare de studii de prefezabilitate și/sau studii de fezabilitate aferente realizării unei investiții pentru realizarea de construcții noi (inclusiv extinderi) de sisteme de transport feroviar, având caracteristică stații pentru călători și cale ferată electrificată/linii de tramvai/ metrou ușor/ metrou greu sau tren urban, sau infrastructura similară. Serviciile de acest fel prestate în ultimii trei ani trebuie să aibă o valoare individuală sau cumulată de minimum 14 milioane de lei fără TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 21 iulie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 21 ianuarie 2022.

Modernizarea căii ferate Reșița-Timișoara, cuprinsă în PNRR

În Planul Național de Redresare și Reziliență trimis de România la Bruxelles sunt prevăzute două tronsoane de cale ferată propuse pentru reînnoire: București-Pitești și Reșița-Voiteni.

Aceste două proiecte sunt planificate a fi operate cu trenuri cu hidrogen, nefiind astfel necesară electrificarea acestora. Traficul aferent acestor rute este unul de pasageri, în special de tip navetă, serviciu care se poate efectua cu trenuri de tip H-EMU sau B-EMU, electrificarea fiind un proces mai lung și costisitor financiar, nefiind justificat în acest moment, se precizează în document.

Ultimele Articole