spot_img
duminică, aprilie 2, 2023
spot_img

CFR SA începe demersurile pentru modernizarea căii ferate dintre Ardeal și Moldova

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a făcut primul pas spre modernizarea căii ferate dintre Transilvania și Moldova, pe linia 401.

modernizarea căii ferate
FOTO timponline.ro

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat miercuri dimineață anunțul de licitație ce are ca obiect ”Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava, Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică”. Valoarea totală estimată a contractului este de 34.088.600 de lei, echivalentul a aproximativ șapte milioane de euro.

În cadrul contractului se vor executa studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, documentația necesară în vederea promovării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si respectiv pentru emiterea Hotărârii de Guvern privind exproprierea imobilelor necesare lucrării de utilitate publică, documentația pentru finalizarea procedurii de expropriere și cea pentru întocmirea documentaţiilor de licitaţie pentru achiziția execuției lucrărilor, respectiv a serviciilor de consultanță/supervizare lucrări.

Durata de prestare a serviciilor este de 23 luni de la data de începere a prestării serviciilor, care include perioada necesara activităţilor de verificare şi aprobare a documentelor de către entitatea contractantă.

Pentru această cale ferată în lungime de 119 km, CFR SA a făcut o analiză tehnică și operațională a situației actuale a infrastructurii feroviare aferente. Contractantul va pregăti documentația tehnică aferentă pentru: – lucrări de modernizare a liniei de cale ferată (suprastructură CF, terasamente, consolidări și apărări de maluri etc.); – lucrări de construcții civile cu destinație feroviară în stațiile şi punctele de oprire (clădiri, peroane, copertine, rampe, pasarele și pasaje pietonale etc.); – lucrări de artă (poduri, podețe, pasaje, etc.); – lucrări la instalațiile feroviare (semnalizare, ERTMS/ETCS, GSM-R, CE, BLAI, energo-alimentare, linie de contact etc.); – punerea în funcțiune a construcțiilor; – alte tipuri de lucrări.

În momentul de față, ansamblul de elemente din care este alcătuită calea ferată (șină, traverse, prinderi, stratul de repartiție și prisma căii) prezintă stări de uzură și degradare. Clădirile de călători și de exploatare, precum și peroanele și copertinele necesită lucrări de reparații și modernizare. Instalațiile prezintă o stare avansată de uzură fizică și morală, înregistrându-se dificultăți în activitatea de mentenanță din cauza diminuării sau epuizării stocurilor de piese de schimb pentru unele repere tehnice.

La evaluarea ofertelor, componenta financiară va conta doar în proporție de 40%, restul fiind alocat pentru componenta tehnică.

Licitație pentru modernizarea căii ferate. Condiții de participare

Pentru participarea la licitație, ofertantul trebuie sa facă dovada că a prestat și a dus la bun sfârșit în ultimii cinci ani servicii de elaborare de studii de fezabilitate în domeniul de cale ferată, cel puțin pentru specialităţile suprastructura c.f., terasamente c.f., lucrări de artă – cale ferată (poduri/podețe), instalaţii de semnalizare c.f. (Centralizare electronică și ETCS nivel 2), telecomunicaţii c.f. (inclusiv GSM-R), energoalimentare c.f. (inclusiv SCADA), linie de contact c.f. în valoare cumulată de minimum 10 milioane de lei fără TVA. Nu se iau în calcul domeniile metrou și tramvai.

Valoarea garanției de participare este 100.000 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 15 martie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 15 octombrie 2021.

Ultimele Articole