spot_img
joi, decembrie 8, 2022
spot_img

CFR SA face primii pași pentru modernizarea căii ferate București-Craiova. Licitațiile au fost lansate

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a făcut vineri dimineață primii pași pentru modernizarea căii ferate București-Craiova. În sistemul electronic de achiziții publice au fost postate două anunțuri de licitație pentru studiile de fezabilitate și proiectele tehnice aferente a două subsecțiuni.

modernizarea căii ferate București-Craiova licitație anulată licitație pentru salubrizare la Regionala Craiova trenuri mai rapide spre Craiova

Primul anunț de licitație are ca obiect ”Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București-Craiova, Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori”. Valoarea estimată pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic este de 45.555.581,25 lei, fără TVA. Durata contractului este de 23 de luni.

La nivelul CFR SA s-a făcut o analiză tehnică și operațională a situației actuale a infrastructurii feroviare aferente acestei subsecțiuni cu o lungime de aproximativ 96 km, de la km.1+550 București Nord până la Cap X Roșiori Nord km.97+ 488. Din analiza tehnică a rezultat necesitatea proiectării lucrărilor de modernizare. Contractantul va pregăti documentația tehnică aferentă pentru: – lucrări de modernizare a liniei de cale ferată (suprastructură CF, terasamente, consolidări și apărări de maluri etc.); – lucrări de construcții civile cu destinație feroviară în stațiile şi punctele de oprire (clădiri, peroane, copertine, rampe, pasarele și pasaje pietonale etc.); – lucrări de artă (poduri, podețe, pasaje etc.); – lucrări la instalațiile feroviare (semnalizare, ERTMS/ETCS, GSM-R, CE, BLAI, energo- alimentare, linie de contact etc.); – punerea în funcțiune a construcțiilor; – alte tipuri de lucrări.


OTF de călători în fiecare județ


Modernizarea căii ferate București-Craiova, necesară ca urmare a stării avansate de degradare

Ansamblul de elemente din care este alcătuită calea ferată (șină, traverse, prinderi, stratul de repartiție și prisma căii) prezintă stări de uzură și degradare. Clădirile de călători și de exploatare, precum și peroanele și copertinele necesită lucrări de reparații și modernizare. Instalațiile prezintă o stare avansată de uzură fizică și morală, înregistrându-se dificultăți în activitatea de mentenanță din cauza diminuării sau epuizării stocurilor de piese de schimb pentru unele repere tehnice. Tronsonul București Nord – Roșiori Nord este parte a proiectului global de modernizare a liniei de cale ferată București Nord – Videle – Roșiori – Caracal – Craiova prevăzut în Master Planul General al României (MPGT), încadrat în Obiectivul General (5) Eficiență economică, Obiective Specifice coridorului OR 11 – București – Roșiori – Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș – Timișoara – Arad.Condiții de participare la licitația pentru modernizarea căii ferate București-Craiova

La evaluarea ofertelor, prețul va cântări în proporție de 40%, restul fiind acordat pentru componenta tehnică. Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat și a dus la bun sfârșit în ultimii cinci ani (perioadă ce se calculează de la data limită de depunere a ofertelor), servicii de elaborare studii de fezabilitate în domeniul de cale ferată, cel puțin pentru specialităţile: suprastructura c.f., terasamente cf, lucrări de artă – cale ferată (poduri/podețe), instalaţii de semnalizare c.f. (Centralizare electronică și ETCS nivel 2), telecomunicaţii c.f. (inclusiv GSM-R), energoalimentare c.f. (inclusiv SCADA), linie de contact c.f. în valoare cumulată de minimum 15.000.000 lei fără T.V.A. Domeniile c.f. se referă la calea ferată și nu cuprind domeniile metrou și tramvai.

Valoarea garanției de participare: 130.000 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 5 aprilie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 5 noiembrie 2021.A fost scoasă la licitație și subsecțiunea Roșiori Nord-Craiova

Un alt anunț de licitație publicat tot vineri are ca obiect ”Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Craiova, Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova”.

Valoarea estimată a serviciilor este de 51.724.566 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 9.827.667,54 lei, rezultând o valoare totală estimată de 61.552.233,54 lei. Criteriul de evaluare la licitație și condițiile de participare sunt similare primei secțiuni.

Valoarea garanției de participare este de 400.000 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 5 aprilie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 5 noiembrie 2021. (A.B.)

Ultimele Articole