marți, septembrie 26, 2023
spot_imgspot_img

S-a lansat procedura pentru modernizarea a două stații CF de pe Magistrala 400

Regionala Cluj a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a lansat o procedură pentru modernizarea a două stații CF de pe Magistrala 400.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din Romania-SRCF Cluj: 2 loturi LOT 1: Modernizare/reabilitare – Stația CF Beclean pe Someș (Proiectare și Execuție), LOT 2: Modernizare/reabilitare – Stația CF Dej Călători (Proiectare și Execuție)”. Valoarea totală estimată a contractului (contractelor) este cuprinsă între 71.999.025,20 și 78.035.843,20 lei.

Lucrările au ca scop principal îmbunătățirea condițiilor de exploatare în stații și furnizarea de servicii de calitate pentru călători, prin modernizarea/ reabilitarea stațiilor de cale ferată în conformitate cu normele de exploatare internaționale și europene în domeniul feroviar. Procedura de atribuire se desfășoară sub incidenta prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului de execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. Încheierea contractului cu operatorul economic care va fi declarat câștigător în urma finalizării procedurii de achiziție sectorială, în vederea realizării proiectării și execuției lucrărilor aferente acestor obiective de investiții, este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării lucrărilor, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

Procedura de achiziție este împărțită în două loturi, astfel:

  1. Modernizare / reabilitare – Stația CF Beclean pe Someș (Proiectare și Execuție)

Valoarea estimată fără TVA: 39.756.519,50 – 43.047.387,00 lei

  1. Modernizare / reabilitare – Stația CF Dej Călători (Proiectare și Execuție)

Valoarea estimată fără TVA: 32.242.505,70 – 34.988.456,20 lei.Condiții de participare la licitația pentru modernizarea celor două stații CF de pe Magistrala 400

Pentru participarea la licitație se solicită experiență similară. Ofertantul trebuie să facă dovada că a executat și dus la bun sfârșit lucrări similare sau superioare din punctul de vedere al complexității cu cele care fac obiectul procedurii.

De asemenea, se solicită certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității. Ofertantul va prezenta dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru activitățile principale ce fac obiectul contractului.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 26 septembrie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 26 martie 2024.

Ultimele Articole