Ministerul Transporturilor relaxează cerințele privind reviziile tehnice la vagoanele de călători

4 septembrie 2019

Ministerul Transporturilor a publicat un proiect de Ordin de ministru prin care este majorată cu 100 de kilometri distanța maximă parcursă de vagoanele de călători între două revizii tehnice.

modificări în mersul trenurilor modificări în circulația trenurilor lucrări la infrastructura feroviară modificări în circulaţia trenurilor ora oficială de vară

Ministerul Transporturilor a dat publicității zilele trecute proiectul unui Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare – nr. 250.

Proiectul aduce modificări în privința verificării stării tehnice a vagoanelor de călători din compunerea trenurilor, efectuată prin revizii tehnice și probe de frână efectuate de personalul de specialitate vagoane din cadrul operatorilor de transport feroviar de călători.

Inițiatorii modificărilor susțin că schimbările survenite în privința parcurilor feroviare ale operatorilor de transport impun modificări în privinta distanțelor între revizii. Ce spun actualele prevederi?

Vechiul ordin, în vigoare, spune că distanțele admise pentru trenurile de călători în circulație între două revizii tehnice consecutive sunt de  minim 300 km și maxim 450 km. În cazul trenurilor de marfă distanțele sunt de minim 250 km și maxim 350 km.

Noile propuneri sunt de eliminare a distanței minime de 300 de kilometri la vagoanele de călători și de majorare cu 100 de kilometir, la 450 de kilometri, a distanței maxime la care se va face revizia.

Totodată se propune renunțarea la abrogarea aliniatului 6 care spune: „în cazul în care garniturile trenurilor de persoane nu suferă modificări în compunerea lor și circulă dus-intors între două stații cu revizii de vagoane, între care distanța este mai mică de 150 km, o noua revizie tehnică la compunere se va efectua numai după ce trenul a parcurs minim 300 km de la ultima revizie tehnică la compunere”.

Ministerul Transporturilor: Structura parcului de vagoane a fost îmbunătățită

Ministerul spune că de la punerea în aplicare a prevederilor menționate până în prezent, structura parcului de vagoane a fost îmbunătățită prin introducerea în circulaţie a unor vagoane nou construite şi modernizate, dotate cu instalații și subansamble care au ridicat nivelul de siguranță în exploatare și calitatea serviciilor publice de transport. La nivelul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A. au fost puse în circulaţie după anul 2005 un număr de 270 de vagoane nou construite și 730 vagoane modernizate.

Modificările propuse survin ca urmare a faptului că în prezent pentru a confirma menținerea în stare corespunzătoare a subansamblelor care concură la siguranța circulației, pentru traseele mai lungi de 450 km este obligatorie efectuarea reviziei tehnice în tranzit. Din cauza dispunerii geografice a subunităților de vagoane sunt situații când acest tip de revizie tehnică se efectuează la distanțe de cca.150-200 km față de stația unde s-a efectuat revizia tehnică la compunere, fapt ce conduce la reluarea lucrărilor efectuate de revizorul tehnic de vagoane.

Majorarea distanței maxime între două revizii tehnice consecutive cu 100 km, reprezintă o distanță minimă propusă ca urmare atât a analizei statistico-tehnică a defectărilor depistate cu ocazia reviziilor tehnice în tranzit, cât și a celor depistate cu ocazia defilării trenurilor pentru o perioadă de șapte ani, perioadă de când au fost inițiate lucrări majore de reabilitare a parcului de vagoane.

Agenţia de Investigare Feroviară Română – AGIFER nu a constatat, ca urmare a investigărilor efectuate, defecte la vagoane de călători care au circulat pe distanțe mai mari de 600 km care ar fi avut drept cauză revizii tehnice la trenuri cu efecte majore în producerea de accidente și incidente feroviare sau perturbări grave în regularitatea circulației trenurilor.

Procedurile din UE

În sprijinul modificărilor aduse Ministerul Transporturilor invocă și situația din alte țări ale UE. Operatorii de transport feroviar din Europa, în conformitate cu cerințele privind instituirea sistemului de siguranță al circulației, își stabilesc în acesta propriile reguli prin proceduri specifice pentru distanțele la care se efectuează reviziile tehnice la trenuri, urmare aplicării unui proces de analiză a riscului pentru schimbări de ordin operațional.

Potrivit prevederilor legale în vigoare incluse în ordinul din 2005, categoriile de revizii tehnice care se executa la trenuri, sunt următoarele:

  • revizia tehnică la compunere;
  • revizia tehnică la sosire;
  • revizia tehnică în tranzit.