spot_img
vineri, ianuarie 27, 2023
spot_img

Ordonanta de Urgenta pentru infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara

ministerul-transporturilor-465x390La 15 septembrie Ministerul Transporturilor a propus, spre dezbatere publica, proiectul de Ordonanta de Urgenta privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara.

Proiectul este propus având în vedere faptul că România a aprobat Master Planul General de Transport, reprezentând una dintre condiţionalităţile ex-ante pentru a beneficia de fonduri din bugetul alocat României din fonduri structurale destinate infrastructurii de transport feroviar, se arată în expunerea de motive.

De asemenea, ministerul de resort inainteaza acest proiect de act normativ ţinând de cont de faptul că România trebuie să implementeze conform Master Planului General de Transport aprobat reforma în sectorul feroviar orientată pe patru direcţii de acţiune precum:

  • restructurarea reţelei de transport feroviar în sensul concentrării pe o reţea de transport eficientă astfel încât alocarea de fonduri pentru întreţinere, mentenanţă şi reparaţii curente să fie orientată pentru o reţea de transport feroviar sustenabilă din punct de vedere economic;
  • atribuirea contractelor de servicii publice pentru operarea pe linia de cale ferată pentru transportul public de călători să aibă loc numai pe bază de licitaţii organizate conform legii pentru operatorii de transport feroviar;
  • introducerea indicatorilor de performanţă care să stea la baza monitorizării contractelor de servicii publice legal încheiate;
  • introducerea unor programe de eficientizare a activităţilor desfăşurate în sectorul de transport feroviar, inclusiv pentru CFR SA, care trebuie să fie implementate de o structură specializată organizată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

“România trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante inclusiv pentru sectorul feroviar, în caz contrar România riscă suspendarea/întreruperea fondurilor alocate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare pentru sectorul feroviar în valoare de aproximativ 1,280 miliarde euro şi a sumei de 1,200 miliarde euro în cadrul Mecanismului de Interconectare a Europei, fapt care constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată”, este de părere ministerul de resort.

Potrivit expunerii de motive “implementarea celor patru direcţii de reformă feroviară trebuie realizată de o structură independentă care va funcţiona sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi a cărei finanţare este realizată din bugetul fondurilor structurale în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare, pentru cheltuielile de funcţionare şi de investiţii care sunt necesare pentru a asigura realizarea obiectului său de activitate.”

Ministerul Transporturilor consideră că este nevoie de 50 de persoane pentru a forma aceasta Autoritate de Reforma Feroviara.

În atribuţiile noii Autorităţi va intra şi “stabilirea şi implementarea măsurilor necesare pentru concentrarea reţelei de transport feroviar pe o reţea care poate fi administrată eficient de către operatorul de infrastructură feroviară, astfel cum aceasta va rezulta din strategia de eficientizare care va fi elaborată în acest sens”, se arata in textul proiectului de act normativ.

“Achiziţionarea de material rulant destinat prestării serviciilor publice de transport public feroviar pe care le va pune la dispoziţia operatorilor de servicii numai pe bază de proceduri aprobate prin Hotărâre a Guvernului României  pe bază de criterii de transparenţă şi vizibilitate care să asigure o piaţă competitivă în domeniul feroviar.”, intra de asemenea in atributiile noii Autoritati de Reforma Feroviara.

Textul proiectului de act normativ poate fi consultat pe site-ul Ministerului Transporturilor, timp de 5 zile, accesand http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1290-oug15092016dgoit

Ultimele Articole