spot_img
marți, iulie 5, 2022
spot_img

Ministerul Transporturilor reia OUG – Pachetul IV feroviar

Ministerul Transporturilor a publicat din nou, luni, un proiect de OUG privind siguranța feroviară, după ce atât în 2018, cât și în iulie 2019, a mai elaborat proiecte a căror intrare în vigoare nu a fost posibilă din diferite motive.

modernizare la CFR

Ministerul Transporturilor a prezentat public, luni, un proiect de OUG privind siguranța feroviară, acesta reprezentând transpunerea în legislația noastră a Pachetului IV feroviar, respectiv Directiva  798 din 2016.

În vara acestui an, Ministerul a mai elaborat un proiect similar care însă urma să fie promovat prin ordonanță simplă, pe o lege de abilitare dată în iulie. Legea obliga ca toate ordonațele date pe baza ei să fie prezentate Parlamentului până la începerea celei de a doua sesiuni parlamentare a anului 2019. În cazul în care prevederea nu se respecta, proiectul de ordonanță se considera respins. Și anul trecut a fost publicat un proiect de lege însă schimbările politicie și ministeriale sunt cel mai probabil factorii pentru care proiectul nu a avansat.

Penalități de până la 137.340 euro pe zi

Neadoptarea legislației UE se poate solda cu amenzi cuprinse între 2.289 și 137.340 euro/zi de întârziere, spun inițiatorii. Amenda se poate decide de către Curtea Europeană de Justiție la propunerea Comisiei Europene. Informațiile sunt cuprinse în preambulul proiectului  ca forma de justificare a urgenței ordonanței.

Proiectul transpune  Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară (reformare). Se introduce un certificat unic de siguranță, se modifică modului de înregistrare și tratare a solicitării certificatului unic de siguranță prin utilizarea platformei OSS (ghișeu unic – One Stop Shop) și se pun bazele unei colaborări cu Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate – ERA.

Se așteaptă ca aplicarea OUG privind siguranța feroviară să ducă la simplificarea accesului la piața feroviară comunitară al operatorilor de transport feroviar din România prin eliberarea certificatului unic de siguranță.

Primul termen a fost iunie. Derogare pentru noiembrie

Inițatorii explică necesitatea adoptării prevederilor: „ca urmare a modificărilor legislative induse de Directiva (UE) 2016/798 este necesară urgentarea reformării modului de accesare a rețelei prin eliberarea unui certificat de siguranță care să fie conform legislației comunitare, situație care necesită adoptarea, în  legislația națională, a acestor prevederi”. În prezent certificatul de siguranță se eliberează în conformitate cu Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară „(…) lege care a transpus prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranța feroviară”.

MT explică că suntem în întârziere și că, dacă ar fi să fie respectată legea, operatorii de transport români nu ar putea avea acces pe piață. ”Situația (…) nu va mai permite accesul pe piața feroviară internă și comunitară a operatorilor de transport feroviar din România, începând cu data de 16 iunie 2019, data intrării în vigoare a Pachetului IV de Legi Feroviare – Pilonul tehnic”, spune MT.

Pe data de 11 iunie, cu cinci zile înainte de expirarea termenului de transpunere, directorul general al AFER, Marian Mihail Călin, afirma într-o conferinţă internaţională că, din informaţiile sale, “e o chestiune de zile” până când cele două directive vor fi transpuse în legislaţia românească.

“Ştiu că la Direcţia de Transporturi Feroviare şi la Ministerul Transporturilor s-au făcut eforturi uriaşe pentru transpunerea celor două directive – Directiva de interoperabilitate şi Directiva de siguranţă feroviară. Ne aflăm într-un stadiu avansat şi e o chestiune de zile până când cele două directive vor fi transpuse în legislaţia românească. Astăzi (11 iunie – n. r.) am semnat acorduri de cooperare cu agenţia Uniunii Europene pentru căile ferate, aşteptăm şi noua legislaţie – repet, ştiu că trebuie să apară în perioada imediat următoare – şi atunci vom stabili procedurile pe care noi, la Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română le vom comunica”, spunea atunci Călin, răspunzând unei întrebări venite din partea fostului director general al CFR Călători Iosif Szentes referitor la ce se va întâmpla după data de 16 iunie şi în baza căror reglementări vor lucra operatorii de transport.

Informațiile deținute de Club Feroviar arată că România a obținut o derogare de la Comisia Europeană pentru data de 25 noiembrie la adoptarea legislației aferente Pachetului IV feroviar.

Certificatul unic de siguranță și autorizația de siguranță. Principale prevederi

 • Accesul la infrastructura feroviară din România se acordă exclusiv operatorilor de transport feroviar care dețin certificatul unic de siguranță eliberat de Agenție sau de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română.
 • Operatorul de transport feroviar solicită Agenției eliberarea unui certificat unic de siguranță atunci când zona de operare preconizată are în vedere teritoriul unui stat membru care poate fi sau nu teritoriul României, sau al mai multor state membre, care poate include sau nu teritoriul României.
 • Un certificat unic de siguranță acordat de ASFR are o valabilitate de cel mult 5 ani.
 • Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română eliberează certificatul unic de siguranță sau notifică solicitantul cu privire la avizul său negativ într-un termen de maximum patru luni după ce toate informațiile necesare și toate informațiile suplimentare solicitate au fost transmise de către solicitant. Certificatul unic de siguranță poate fi eliberat cu aplicabilitate teritorială limitată sau cu aplicabilitate la întreg teritoriul României.
 • Administratorul de infrastructură trebuie să obțină o autorizație de siguranță emisă de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română.
 • Autorizația de siguranță este valabilă timp de cinci ani și poate fi reînnoită la cererea administratorului de infrastructură. ASFR  revizuiește autorizația de siguranță în întregime sau parțial ori de câte ori au loc modificări substanțiale.
 • Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate solicita ca autorizația de siguranță să fie revizuită în urma unor modificări substanțiale ale cadrului de reglementare în domeniul siguranței.
 • Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română ia fără întârziere o decizie cu privire la cererea pentru obținerea autorizației de siguranță dar nu mai mult de patru luni după ce toate informațiile necesare și orice informații suplimentare solicitate au fost transmise de către solicitant.

Propunerile nu se aplică la:

 • metrouri, tramvaie și vehiculelor feroviare ușoare, precum și infrastructurii utilizate exclusiv de aceste vehicule, rețelelor care sunt separate din punct de vedere funcțional de restul sistemului feroviar și care sunt destinate exclusiv exploatării serviciilor de transport de călători locale, urbane sau suburbane, precum și operatorilor de transport feroviar care operează exclusiv pe aceste rețele
 • infrastructurii feroviare privată, inclusiv liniile conexe, utilizată de proprietar sau de un operator în scopul desfășurării activității sale de transport de mărfuri sau de transport de persoane în scopuri necomerciale, precum și vehiculele care sunt utilizate exclusiv pe o astfel de infrastructură, infrastructura și vehiculele destinate pentru o utilizare strict locală, istorică sau turistică, prevăzute în acte normative specifice;
 • infrastructura feroviară ușoară utilizată ocazional de către vehicule pentru sistemul feroviar greu în condițiile de exploatare a sistemului feroviar ușor, atunci când acest lucru este necesar în scopul conectivității numai pentru vehiculele respective;
 • vehicule utilizate cu precădere pe infrastructura feroviară ușoară, dar echipate cu anumite componente pentru sistemul feroviar greu, necesare pentru a permite tranzitarea pe un tronson izolat și limitat de infrastructură feroviară grea, exclusiv în scopul conectivității.

Ultimele Articole