spot_img
vineri, august 19, 2022
spot_img

Ministerul Transporturilor a aprobat Regulamentul de acceptare a unor noi operatori pe piață

În Monitorul Oficial a fost publicat Regulamentul de stabilire a procedurii și a criteriilor de aplicare a testului de echilibru economic de către Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, elaborat în data de 09.06.2020.

Regulamentul are ca obiect adoptarea unor măsuri pentru stabilirea procedurii și a criteriilor de aplicare a testului de echilibru economic în temeiul art. 11 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european.

Pentru cine e obligatoriu

Regulament este obligatoriu pentru:
a) Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar;
b) solicitantul unui nou serviciu de transport feroviar de călători;
c) entitățile care au dreptul să ceară un test de echilibru economic

În urma solicitării înaintate de către: autoritatea sau autoritățile competente care a/au atribuit contractul de servicii publice, oricare altă autoritate competentă interesată care are dreptul de a limita accesul, administratorul infrastructurii, operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar stabilește dacă echilibrul economic al unui contract de servicii publice de transport feroviar ar fi compromis de un nou serviciu de transport feroviar de călători.
Regulamentul stabilește detaliile procedurii și ale criteriilor de urmat atunci când se stabilește dacă echilibrul economic al unui contract de servicii publice de transport feroviar ar fi compromis de un nou serviciu de transport feroviar de călători.

Testul de echilibru economic trebuie solicitat numai în ceea ce privește serviciile de transport feroviar de călători care nu sunt prestate în temeiul unui contract de servicii publice și care fie sunt complet noi, fie implică o modificare substanțială a unui serviciu de transport feroviar de călători existent. Testul de echilibru economic trebuie solicitat și pentru serviciile comerciale prestate de același operator care execută un contract de servicii publice.
Ministerul Transporturilor, cu acordul Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, poate limita, prin decizie, dreptul de acces la serviciile operate între un punct de plecare și o destinație care fac obiectul unuia sau mai multor contracte de servicii publice de transport care sunt în conformitate cu legislația Uniunii Europene și/sau cu legislația națională, după cum este cazul.

O astfel de limitare nu are efectul de a restrânge dreptul de îmbarcare a călătorilor în orice stație situată pe ruta unui serviciu internațional și de debarcare a acestora în altă stație, cu excepția cazului în care exercitarea acestui drept ar periclita echilibrul economic al unui astfel de contract de servicii publice.

Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar stabilește, pe baza unei analize economice obiective și a unor criterii predeterminate stabilite în condițiile legii, dacă echilibrul economic al contractului de servicii publice ar fi periclitat, în urma unei solicitări din partea oricăreia dintre entitățile stabilite legal. (D.C.)

Ultimele Articole