marți, februarie 20, 2024
spot_img

Ministerul lui Grindeanu ia nota 4 pentru trecerea Spitalului CF 1 Witting la Armată

Trecerea Spitalului CF 1 Witting la Armată se soldează cu nota patru pentru Ministerul Transporturilor. Ministerele Justiției și Finanțelor au trimis celui al Transporturilor câteva pagini de observații la proiectul de trecere a Spitalului CF Witting la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Carol Davila.

Observațiile, numeroase, sugerează că proiectul a fost făcut după ureche de către Ministerul Transporturilor cu încălcarea unor prevederi legale elementare.

Într-o adresă venită de la Ministerul de Finanțe, instituția condusă de Marcel Boloș atrage atenția că Ministerul Transporturilor n-a respectat modul legal de completare a anexei conținând bunul transferat. „Este necesară atașarea Anexei menționate anterior care să fie completată conform prevederilor art.4 din Hotărârea Guvernului nr.17051/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului”, se scrie în adresă. (Articolul 4 – De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, actele normative de modificare a inventarelor vor cuprinde prevederi distincte din care să rezulte anexa şi poziţia din hotărâre care se modifică)

Un al doilea argument invocat de Finanțe privește operațiunile de inventariere și reevaluare a bunurilor transferate, operațiuni care se reflectă în bilanțurile ordonatorilor de credite.

Trecerea Spitalului CF 1 Witting la Armată pe repede înainte

„Apreciem că trebuie analizate termenele înscrise în prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului, astfet încât să existe posibilitatea ca instituțiile publice reorganizate și implicit ordonatorii principali de credite în subordinea cărora se reorganizează să poată realiza la termenele prevăzute de legistația in vigoare operațiunile specifice aferente anului 2023”, spun Finanțele.

Ministerul sugerează că reevaluările de active trebuie să se reflecte în bilanțul pentru anul 2023. Situațiile financiare se încheie în cel mult 50 de zile pentru ordonatorul principal de credite socotite de la data încheierii exercițiului financiar, iar aceste situații trebuie să includă și reevaluarea activelor fixe. Ca urmare, cel mai probabil aceste condiții nu pot fi îndeplinite în acest an și vor fi lăsate pentru anul viitor.

Justiția: prevederi legale făcute talmeș – balmeș

O a doua adresă vine de la Ministerul Justiției. O primă observație a Ministerului de Justiție este că nota de fundamentare a Transporturilor cuprinde informații lăsate în alb, necompletate. Este cazul informației privind data la care proiectul a fost prezentat pe site-ul Ministerului Apărării Naționale.

Apoi, notei de fundamentare a Transporturilor îi lipsesc motivele pentru care se face transferul și felul în care Ministerul Apărării Naționale îndeplinește condițiile legale. Sunt cerințe elementare, de tehnică legislativă a căror neîndeplinire de către autorii proiectului este greu de înțeles.

În aceeași notă, Ministerul Justiției atrage atenția că lipsește cererea Ministerului Apărării Naționale, de transfer a unității medicale.

Ministerul Justiției cere eliminarea unor informații „care nu sunt necesare”, precum existența a patru procese pe rol împotriva OUG 41 2003 privind transferul unităților medicale.

Parcă dorind să își taie craca de sub picioare, nota de fundamentare spune că „La momentul actual, Ordonanța 41/2023 privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către alte ministere și instituții cu rețele sanitare proprii, este atacată în instanța de contencios administrativ, fiind patru procese pe rol.

Și, în fine, Transporturile invocă două prevederi legale diferite, și anume Legea 95/2006 și OUG 41/2003, prevederi aplicabile în situații diferite și de efecte diferite, ce nu pot fi invocate în același timp. „Date fiind efectele diferite asupra persoanei juridice, pe care le au cele două categorii de norme primare, respectiv cel de desființare în cazul legii 95/2006 și cel de conservare în cazul OUG 41/2023 considerăm că acestea nu pot fi invocate în același timp”, se arată în adresa Justiției.

Documentul mai cuprinde alte opt observații privind textul proiectului și cere rescrierea acestuia. Multe dintre aceste aspecte au fost menționate la o întâlnire desfășurată la data de 12 decembrie 2023 la sediul Ministerului Transporturilor, aspecte care au fost respinse atunci de Adrian Găvruța, secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, eminența cenușie din spatele acestor transferuri de unități medicale de la minister.

Club Feroviar a acoperit aici subiectul. Dezbaterile au fost prezentate aici.

Ultimele Articole