joi, iunie 1, 2023
spot_img

Ministerul Dezvoltării a lăsat fără tramvaie din bani gratis patru municipii

Ministerul Dezvoltării a lăsat fără tramvaie patru municipii, multe deservite de tramvaie SH vechi de decenii, după anularea unei licitații din fonduri europene cifrate la sute de milioane de lei.

Municipiile rămân fără tramvaie noi achiziționate din fonduri europene după anularea unei licitații de către Ministerul Dezvoltării, la capătul a trei ani de contestații, judecăți, decizii eronate, nemulțumiri și răzgândiri.

Ministerul Dezvoltării a anulat săptămânile trecute licitația de achiziție a 49 de tramvaie de 18 metri destinate municipiilor Galați, Brăila, Ploiești și Botoșani, în urma refuzului mai mult sau mai puțin motivat al firmei PESA Polonia de semnare a contractului de furnizare.

Ministerul Dezvoltării a lăsat fără tramvaie patru municipii

Licitația în cauză poate fi văzută drept exemplu negativ a ceea ce se intâmplă când o procedură de achiziție este organizată defectuos, cu o documentație proastă, ușor de contestat, o legislație care e cât se poate de permisivă privind contestațiile și când economia este afectată de crize cauzate fie de pandemia de COVID, fie de războiul din Ucraina.

Cert este că după ratarea achiziției vor fi pierduți sute de milioane de lei alocați de către Uniunea Europeană cu acest scop, iar locuitorii municipiilor menționate rămân să circule cu aceleași hârburi pe post de tramvaie cumpărate SH după 1990 din capitale europene unde se găseau de alte decenii în circulație (foto tramvaie din Brăila care circulă în prezent).

Istoria contractului

Proiectul de achiziție a tramvaielor a început în primele luni ale anului 2019. Potrivit specificului proiectelor, procedura de achiziție s-a organizat și derulat de către Ministerul Dezvoltării în numele și pe seama municipiilor Botoşani, Brăila, Galați și Ploiești, în conformitate cu protocoale de asociere încheiate cu aceste municipii. Procedura a prevăzut că ofertantul declarat câştigător va semna câte un contract de furnizare cu fiecare partener pentru livrarea tramvaielor cu lungimea de cca. 18 m destinate transportului public urban de călători.

Prima dată au fost scoase la licitație doar trei loturi pentru municipiile Brăila, Galaţi, Ploiești, fiind depusă câte o ofertă pentru fiecare dintre loturi. În urma evaluării propunerilor tehnice şi a răspunsurilor la clarificări, oferta depusă a fost declarată inacceptabilă/neconformă/neadecvată de către comisia de evaluare, procedura fiind anulată în data de 30 decembrie 2019. Acesta a fost primul an pierdut din licitație.

Imediat după anularea licitației, Ministerul Dezvoltării a modificat caietul de sarcini, s-a refăcut documentația necesară relansării procedurii de achiziţie și a fost adăugat încă un lot de nouă tramvaie pentru municipiul Botoşani. După cinci luni, în mai 2020, Autoritatea Națională de Achiziții Publice a transmis avizul conform condiţionat.

Încă două luni au trebuit să treacă pentru ca anunțul de participare să apară în SEAP – Sistemul Electronic de Achiziții Publice (iulie 2020). Interesant e faptul că în timp ce Ministerul Dezvoltării dormea cu lunile pe documentațiile de licitație, instituția a pretins ofertanților să își prezinte ofertele în doar o lună, şi anume până la 13 august 2020.

Însă nici nu a apucat să publice bine documentația de licitație și au început să curgă contestațiile. La doar câteva zile de la publicarea anunțului de participare, Ministerul Dezvoltării a primit nu mai puțin de trei contestații din partea Astra Vagoane, Electroputere VFU și PESA Polonia. Interesant e faptul că firma turcească Bozankaya, căreia i s-a atribuit ulterior contractul, nu a contestat documentația.

În decizia emisă în august 2020, CNSC a obligat autoritatea contractantă să publice măsuri de remediere la documentația de atribuire conform prevederilor legale, iar MDLPA a prelungit termenul limită de depunere a ofertelor corelat cu perioada în care procedura s-a aflat în suspendare. Astfel, noua dată limită de depunere a ofertelor a fost stabilită pentru 12 octombrie 2020.

Decizia CNSC a nemulțumit însă compania Astra Vagoane care s-a adresat Curții de Apel având câștig de cauză. În noiembrie, Ministerul Dezvoltării a adoptat măsuri de remediere conform Hotărârii Curţii de Apel Bucureşti.

Având în vedere amânările, MLDPA a prelungit termenul limită de depunere a ofertelor, precum şi toate termenele aferente. Astfel, data limită de depunere a ofertelor a fost decalată pentru 4 ianuarie 2021 și, uite-așa, s-au împlinit doi ani fără noroc pentru milionul de locuitori (aproape) din cele patru municipii care tot așteptau tramvaie din fonduri UE.

Licitația, o chestie prea complicată

Într-o adresă trimisă primăriilor, Ministerul Dezvoltării se scuza: „până la data limită de depunere au fost formulate solicitări de clarificări vizând aspecte diferite de ordin tehnic, juridic/financiar, comisía de evaluare fiind obligată conform prevederilor legale în materie să urmărească includerea/respectarea răspunsurilor autorității contractante în cadrul ofertelor depuse; având în vedere volumul şi complexitatea ofertelor tehnice depuse, la care se adaugă răspunsurile la solicitările de clarificări formulate, modul neunitar de întocmire al acestora de către ofertanţi, comisia de evaluare a trebuit să parcurgă iniţial ofertele în integralitate şi ulterior să procedeze la analizarea acestora din punct de vedere tehnic; menționăm că procedura de atribuire a fost suspusă verificării ex-ante de către ANAP, în derularea acesteia comisia de evaluare fiind obligată inclusiv la respectarea termenelor aferente verificatorilor, pentru fiecare etapă procedurală, conform prevederilor OUG nr. 98/2017, coroborat cu prevederile HG nr. 418/2018. Procedura de atribuire a fost împărțită pe patru loturi, având un total de 13 oferte de analizat”.

Desemnarea unui câștigător a durat alte nouă luni până în septembrie 2021 când a fost semnat raportul procedurii în care câștigător apărea firma turcească Bozankaya. Anunțul a determinat compania poloneză PESA să depună o contestație care s-a soldat cu un succes pentru producătorul polonez în noiembrie 2021.

Ministerul a întors la 180 de grade situația, desemnând de această dată câștigătoare oferta PESA. O contestație depusă în ianuarie 2022 la CNSC a turcilor de la Bozankaya nu a avut succes nici la această instituție, nici mai târziu la Curtea de Apel București.

Valorile licitate nu mai acoperă nici costurile de producție

Astfel, la doi ani și jumătate de la demararea proiectului și la un an și jumătate de la depunerea ofertelor, Ministerul Dezvoltării a numit un câștigător al licitației, însă termenul de valabilitate a ofertelor, de 12 luni, expirase.

În noiembrie 2022, Ministerul Dezvoltării a solicitat o prelungire a ofertei. În decembrie 2022, PESA a transmis însă că nu va mai prelungi oferta sa.

Ce motive au invocat polonezii:

  • În perioada ianuarie 2021 – decembrie 2022 au avut loc numeroase circumstanțe imprevizibile, pe care nu le-a avut în vedere şi nici nu le putea avea în vedere la elaborarea ofertei tehnice şi financiare, circumstanţe imprevizibile care au afectat şi afectează în continuare, în mod substanţial oferta depusă în cadrul procedurii de atribuire. Acestea sunt: criza COVID, războiul din Ucraina, creșterea costurilor gazelor şi energiei electrice.
  • Schimbări fundamentale în ceea ce privește disponibilitatea componentelor pentru producţia de tramvaie, precum şi a costurilor pentru achiziţionarea acestora. În Polonia, țara în care ar fi urmat să fie produse tramvaiele, inflația a atins în luna noiembrie 2022 cel mai ridicat nivel din ultimii 25 de ani, respectiv 17,4% pe o bază anuală. Ca efect, prețurile oferite de către furnizorii de componente necesare pentru producţia tramvaielor, sunt în medie cu 35% mai mari decât preţurile pe care PESA le-a luat în considerare atunci când a depus oferta.
  • Preţul oferit de PESA, respectiv 6.498.000 lei per tramvai, nu mai acoperă în prezent nici măcar costurile sale de fabricaţie.

Firma PESA nu a putut beneficia nici de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, aceste prevederi nefiind aplicabile la achizițiile de material rulant.

Primăria Galați: Ministerul nu a răspuns solicitării noastre

Anularea licitației a produs un șoc în presa locală și în rândul administrațiilor locale. Unele dintre acestea, precum cea din Galați, au acuzat atât compania poloneză, cât și Ministerul Dezvoltării de refuzul semnării contractului. „Refuzul furnizorului declarat câștigător de a semna contractul, deși a avut din partea Primăriei Municipiului Galați două invitații scrise în acest sens: în data de 13.09.2022 – prin care Primăria transmite PESA invitația de semnare a contractului de furnizare până la data de 25.09.2022; în data de 22.09.2022 – prin care Primăria răspunde solicitărilor PESA și își reafirmă intenția și invitația la semnarea contractului de furnizare considerând că nu există niciun impediment în acest sens”.

„Primăria Municipiului Galați a solicitat MDLPA, printr-o adresă din 24 noiembrie 2022, prelungirea valabilității garanției de participare și a ofertei PESA cu două luni, având în vedere că acestea urmau să expire la 09.01.2023. Solicitarea nu a primit încă un răspuns din partea MDLPA până la data prezentei. Data la care expiră sau a expirat perioada de valabilitate a ofertei PESA a fost 09.01.2023. Nu avem însă o informare oficială cu privire la situația aceasta din partea MDLPA și nici a furnizorului”, au afirma oficiali ai Primăriei Galați, potrivit Viața Liberă.

Club Feroviar a scris în mai multe rânduri despre acest proiect al Ministerului Dezvoltării.

 

 

Ultimele Articole