miercuri, iunie 26, 2024
spot_img

Metrorex trece de la chioșcuri la mini mall-uri la metrou. Spațiile de mentenanță, închiriate gratuit

Mini mall-uri la metrou. Conducerea Metrorex susține că actualul proiect privind transportul cu metroul va permite Metrorex să înființeze adevărate mini mall-uri la metrou. Totodată, prin proiectul de lege, compania care face mentenanța primește gratuit infrastructura necesară acestor servicii.

Potrivit proiectului de act normativ despre care Club Feroviar a relatat aici, Metrorex va avea posibilitatea închirierii bunurilor luate în concesiune de la stat pentru derularea activității de transport, aici fiind incluse și spațiile de trecere în care, până în 2020 și mai recent, au funcționat chioșcuri cu activități de comerț. Mihai Barbu, președintele Consiliului de Administrație spune că proiectul deblochează posibilitatea realizării unor spații moderne de comerț în incinta metrourilor. Metrorex are o colaborare cu Facultatea de Arhitectură pe tema acestor spații și fiecare stație va avea propriul design.

În nota de fundamentare, autorii proiectului explică: „Modificările legislative introduse prin OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ cu privire la conținutul drepturilor de administrare și de concesiune și întinderea drepturilor și obligațiilor titularilor acestor drepturi, privează concesionarul de posibilitatea închirierii bunurilor concesionate și limitează, la acest moment, reținerea de către acesta a veniturilor rezultate din exploatarea bunurilor atribuite în folosință gratuită prin contractul de concesiune. În plus, interzice titularului dreptului de administrare reținerea sumelor provenite din închirieri în situația în care activitatea acestuia este subvenționată de la bugetul de stat sau de la bugetul local”.

Noile prevederi conțin acum derogări de la Codul Administrativ. „Prin derogare de la prevederile art.333 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, administratorul infrastructurii de metrou poate să închirieze părți din infrastructura publică de metrou, potrivit alin. (1), către persoane fizice sau juridice, cu aprobarea deținătorului infrastructurii de metrou, în vederea organizării de activități cu caracter comercial”.

Ce bunuri pot fi închiriate

Categoriile de bunuri imobile sau părți din acestea, proprietate publică a statului, concesionate ca infrastructură de metrou administratorului infrastructurii și care pot fi închiriate de acesta, cu acordul deținătorului infrastructurii de metrou, sunt:

  • terenurile ce se află în zona minimă de siguranță, sub care sunt construite elemente de infrastructură de metrou, fără afectarea infrastructurii de metrou;
  • suprafețele și/sau părți ale elementelor constructive ale infrastructurii de metrou, fără afectarea condițiilor de transport, evacuarea în caz de urgență, a circulației în condiții de siguranță a trenurilor de metrou, fără afectarea infrastructurii de metrou;
  • terenurile și spațiile netehnologice aferente infrastructurii de metrou, administrate de operatorul de transport cu metroul, care pot fi amenajate în scopul realizării de activități cultural-sportive, situ ate în stațiile de metrou, în depouri și remize sau la suprateranul acestora, fără afectarea infrastructurii de metrou.

Condițiile de închiriere se aprobă prin act administrativ al deținătorului infrastructurii de metrou, la propunerea administratorului infrastructurii de metrou.

Destinația venirurilor

Veniturile obținute din închirierea unor părți ale infrastructurii publice de metrou concesionate se încasează de către administratorul infrastructurii în scopul folosirii acestora pentru executarea de lucrări de întreținere, reparații curente și reparații capitale la infrastructura de metrou și îmbunătățirea condițiilor tehnologice și de muncă, atât din spațiile tehnice, cât și din spațiile publice ale infrastructurii de metrou.

Atelierele de mentenanță cedate gratuit

Noua prevedere stabilește gratuitate la punerea la dispoziției a infrastructurii necesare activităților de mentenanță.

„Pentru activitățile de mentenanță a ramelor electrice de metrou și a vehiculelor feroviare specifice infrastructurii de metrou, realizate de către terți, alții decât operatorul de transport cu metroul, atribuite în baza unor contracte de achiziție publică, operatorul de transport cu metroul pune la dispoziția prestatorului de servicii de mentenanță, cu titlu gratuit, în scop exclusiv realizării serviciilor contractate, infrastructura necesară efectuării serviciilor de mentenanță – cum ar fi clădiri administrative, drumuri de acces, ateliere, linii de revizie etc., cu instalațiile, mobilierul și dotările aferente, pe care o deține în proprietate sau în concesiune, în condițiile legii”, cere proiectul.

 

IN THE SPOTLIGHT

FOTO-VIDEO. Cum se lucrează la modernizarea căii ferate Poieni-Agireș

La o lună distanță, Asociația Pro Infrastructura a publicat o nouă filmare și un set de fotografii din care se poate vedea cum se...

Ultimele Articole