luni, decembrie 4, 2023
spot_img

Metrorex primeste noi fonduri pentru continuarea proiectelor

????????????????????????????????????

Potrivit unui proiect de act normativ pentru Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, precum şi unele măsuri în domeniul transporturilor, Metrorex va primi fonduri suplimentare.
Proiectul de act normativ a fost publicat la 10 august de către Ministerul Transporturilor.
„Sursele de finanţare alocate în anul 2016 pentru investiţiile în infrastructura de metrou sunt insuficiente în raport cu necesarul, fapt ce conduce implicit la întârzierea termenului de finalizare a lucrărilor la obiectivele de investiţii „Magistrala IV- Metrou” cu termen de punere în funcţiune  în trimestrul IV al anului 2016, Magistrala V. Metrou, Etapa I-A Drumul Taberei – Universitate, cu termen de punere în funcţiune în anul 2017, precum şi întârzieri majore în demararea achiziţiei serviciilor de consultanţă exproprieri şi începere lucrări de structură staţii şi tunele, cu consecinţe directe în respectarea termenului de punere în funcţiune a Magistralei „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional  Henri Coandă – Otopeni”, programat pentru anul 2021”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

”Întrucât mecanismul actual de deschidere a creditelor bugetare generează întârzieri în asigurarea plăţilor către executanţii de lucrări datorită sistemului greoi de asigurare cu resurse din bugetul de stat, aspect care conduce de cele mai multe ori la plata unor penalităţi/majorări de întârziere cu impact negativ asupra bugetului de stat, se impune schimbarea mecanismului de deschidere a creditelor bugetare prin trecerea la deschideri de credite bugetare pe bază de estimări pentru ca, ulterior creditele bugetare să fie justificate pe bază de documente justificative prin grija ordonatorului principal de credite”, se precizează în expunerea de motive.

Prin proiectul de act normativ ” din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se aprobă alocarea sumei de 234.000 mii lei (52,5 milioane euro) Ministerului Transporturilor pentru finanţarea în anul 2016 a proiectelor de investiţii: Magistrala IV– Metrou cu suma de 64.000 mii lei (14,3 milioane euro), Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Otopeni cu suma de 130.000 mii lei (29 milioane euro) şi Magistrala V. Metrou, Etapa I-A Drumul Taberei – Universitate, cu suma de 40.000 mii lei (9 milioane euro).

Data limită pentru trimiterea propunerilor sau observaţiilor este  21 august

Ultimele Articole