Metrorex inițiază o nouă licitație pentru Magistrala 5 de metrou

Metrorex-Gara de NordMetrorex a inițiat o procedură de atribuire a unui nou contract de achiziţie, ce are ca obiect „Sistemul de siguranţă şi automatizare a traficului inclusiv echipamentul de siguranţă îmbarcat pe tren şi sistemul de informare dinamică (inclusiv sonorizare) – Magistrala 5 Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă), inclusiv Staţia şi Depoul Valea Ialomiţei“.

Anunțul se referă la intenţia Metrorex de a demara procedura de licitaţie deschisă, ce are ca obiect contractarea furnizării echipamentelor, proiectare şi executare a lucrărilor aferente punerii în funcţiune a sistemului de siguranţă şi automatizare a traficului.

Metrorex, în calitate de beneficiar al lucrărilor aferente Magistralei 5 de metrou, informează că, în data de 17 martie a publicat anunţul de participare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) pe site-ul www.e-licitatie.ro.

Totodată, contractul va include şi echipamentul de siguranţă îmbarcat pe tren şi a sistemului de informare dinamică a călătorilor.

Valoarea estimată a contractului ce urmează să facă obiectul procedurii de atribuire, este de 143,75 milioane RON, fără TVA, (31,7 milioane euro). Criteriul de atribuire a contractului este „preţul cel mai scăzut”.

Sursa de finanţare a contractului ce urmează a fi atribuit este asigurată din bugetul de stat, credit extern BEI şi fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.