Metrorex incheie anul cu pierderi

Metrorex estimeaza pierderi de 245,8 milioane lei (52 de milioane de euro) in acest an, la venituri totale de 1,77 miliarde lei, potrivit unui proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al companiei, rectificat pentru 2018.

Operatorul de transport cu metrou prevede majorarea pierderilor ca urmare a obligațiilor de plată instituite prin hotărâri definitive ale instanței de judecată, despăgubirii juste și reale a Sindomet Servcom pentru spațiile comerciale construite ce vor intra în proprietatea Metrorex la sfârșitul contractului de asociere precum și a nealocării subvenției în cuantumul solicitat.

Bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, rectificat pentru 2018, prevede si modificarea subvenției pentru activitatea de exploatare și a alocaţiilor de la bugetul de stat sub forma surselor de finanţare pentru investiţii.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, propunerile sau observatiile putand fi trimise pana la data de 29 octombrie.

Compania si-a planificat cheltuieli cu investitiile in suma de 998 mii lei, din care 971 milioane lei reprezinta alocatii de la bugetul de stat.

Cheltuielile totale sunt bugetate la 2,02 miliarde lei, din care cheltuielile cu personalul sunt de 468,7 milioane lei.

Metrorex are peste 4.560 de angajati. Câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat este de 5,492 lei.

Operatorul estimeaza ca nu va avea plati restante, creantele sunt insa estimate la 4.300 lei.