joi, septembrie 21, 2023
spot_imgspot_img

Metrorex a închis anul 2022 pe profit

De la o pierdere bugetată inițial de 418 milioane lei, Metrorex a încheiat anul cu un profit de 2,5 milioane lei. Este unul mic dar incontestabil un rezultat mai bun decât pierderea masivă prevăzută inițial.

Datele apar în execuția bugetară pe anul trecut a companiei de transport public în subteran. Care sunt cifrele?

Acestea arată că atât veniturile cât și cheltuielile realizate la finele anului au fost mai mici decât cele din bugetul inițial însă prima categorie s-a diminuat mai puțin decât a doua. Astfel dacă veniturile totale au scăzut de la 2,28 miliarde lei la 1,61 miliarde lei (cifrându-se la 66% în final din ce se planificase), cheltuielile au scăzut cu 920 milioane lei, de la 2,69 miliarde lei la 1,61 miliarde lei aproximativ, rezultând un rezultat brut pozitiv de 2,5 milioane lei față de 418 milioane lei pierdere inițială și 100 milioane lei prevăzută în bugetul rectificat.

Cheltuielile cu personalul au înregistrat cele mai mici scăderi din capitolele importante de cheltuieli, anume sub 5% în timp ce cele cu bunurile și serviciile s-au micșorat până la 77%.

Execuția programuluiu de investiții

Dar să vedem ce s-a intâmplat pe partea de investiții, una dintre activitățile de bază importante la Metrorex. Atât sursele de finanțare a investițiilor cât și cheltuielile cu acestea au scăzut în mod egal cifrându-se ambele la un nivel de 75,21% din inițial. Ar fi vorba nu atât de o diminuare a activității investiționale a Metrorex cât, cel mai probabil, de o supraestimare a investițiilor ce puteau fi făcute în 2022, fără a fi îndeplinite toate condițiile necesare demarării acestora.

Proiectul care a mers cel mai bine financiar ar fi legătura de metrou Otopeni (investiții inițiale prevăzute de 319 milioane lei, realizate de 380 milioane lei). Restul proiectelor majore au suferit scăderi astfel Magistrala 5 de la 161 milioane lei la 48 milioane lei.

Rezultate pozitive au fost înregistrate și pe partea de arierate (datorii pe termen lung către alte firme). Aici de la un nivel inițial planificat la 418 milioane lei s-a atins un nivel al arieratelor în execuția bugetară de doar 23 milioane lei.

Micșorarea provizioanelor

Responsabili informați în situațiile financiare ale Metrorex au oferit și alte explicații. Bugetul inițial a inclus sume mari pe partea de cheltuieli drept provizioane în cazul disputelor juridice avute cu firmele de construcții. Ori, nu toate aceste dispute urmau să își găsească soluții definitive, executorii în anul care a trecut și, desigur, nu toate urmau să se închidă cu victoria constructorilor.

Realizarea bugetelor nu e însă o întreprindere simplă și deseori cum e vorba cunoscută „nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită”. Legea bugetului de stat pe acest an prevede majorări de salarii doar în cazul societăților care își micșorează pierderile. Din cauza faptului că a obținut profit la finele anului trecut și s-a prezentat cu un buget pe 2023 care la început de an prevede pierderi (față de profit la finele anului), schița de buget a fost primită cu circumspecție de către angajații de la Finanțe responsabili cu avizarea bugetelor de companii naționale.

Bugetul pe 2023

Bugetul Metrorex pe 2023 este fundamentat pe o creștere a numărului de călători față de anul precedent, pe includerea în patrimoniu a unor investiții anterioare, pe partea de venituri, și pe aplicarea legii privind Statutul personalului feroviar, pe cea de cheltuieli. Trăgând linie, rezultatul financiar va fi unul negativ, cu o pierdere de aproape 80 de milioane de euro. Autorii proiectului atrag atenția Guvernului că, prin neasigurarea subvenției la nivelul necesar, ”va conduce la încălcarea normelor de siguranţă a circulaţiei cu repercusiuni majore”.

Veniturile totale, în valoare de 2.852.789,86 mii lei, au fost estimate în creștere în anul 2023 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2022, cu 77,45%, respectiv cu suma de 1.245.157,29 mii lei, de la 1.607.632,57 mii lei (anul 2022) la 2.852.789,86 mii lei (anul 2023). Veniturile din exploatare au fost estimate în creștere cu 77,46% față de cele realizate la data de 31.12.2022, respectiv cu suma de 1.245.185,65 mii lei, în principal ca urmare a înregistrării sumei de 1.501.961,34 mii lei la capitolul ”Alte venituri din exploatare”, poziția bugetară ”venituri din subvenții pentru investiții”, reprezentând valoarea obiectivelor de investiţii ce urmează a fi introduse în patrimoniul public, în anul 2023, conform Deciziei Curţii de Conturi.

Ultimele Articole