Mecanismul pentru Interconectarea Europei va sprijini tranziția către calea ferată

13 martie 2021

Comisia Europeană salută acordul la care au ajuns Parlamentul European şi Consiliul UE în ceea ce privește Mecanismul pentru Interconectarea Europei, prin care au fost alocați 33,7 miliarde de euro pentru investiţiile în reţelele de infrastructuri din sectorul digital, energetic şi al transporturilor.

Mecanismul pentru Interconectarea Europei refacerea PNRR infringement pe domeniul feroviar Măsuri susținere sector feroviar

Programul va sprijini dubla tranziţie verde şi digitală, contribuind la realizarea obiectivelor Pactului verde european şi ale deceniului digital, transmite Agerpres.

De asemenea, programul va sprijini obiectivele Strategiei pentru o mobilitate sustenabilă şi inteligentă, punând bazele abordării prin care sistemul de transport al UE îşi poate realiza transformarea verde şi digitală şi poate deveni mai rezilient la crizele viitoare. După cum se subliniază în Pactul verde european, rezultatul va fi o reducere cu 90% a emisiilor până în 2050, obţinută graţie unui sistem de transport inteligent, competitiv, sigur, accesibil şi la preţuri convenabile. Programul va acorda totodată prioritate modurilor de transport care respectă mediul, cum ar fi calea ferată, precum şi dezvoltării punctelor de încărcare pentru vehiculele care utilizează combustibili alternativi.

”Componenta digitală a programului privind Mecanismul pentru Interconectarea Europei va contribui la dezvoltarea şi implementarea de infrastructuri digitale transfrontaliere inovatoare, securizate şi sustenabile, pentru a favoriza dezvoltarea reţelelor şi a serviciilor digitale şi pentru a seconda viziunea Europei în deceniul digital pentru 2030, pornind de la obiectivele societăţii gigabiţilor pentru 2025. De asemenea, această componentă va dota principalele axe de transport, cum ar fi căile rutiere şi feroviare, dar şi rutele şi porturile maritime, cu o conectivitate rezilientă şi de mare viteză. În acelaşi timp, cetăţenii săi vor beneficia de conexiuni mai rapide şi reziliente pentru îmbunătăţirea învăţării online, un acces la servicii digitale mai eficiente şi un potenţial crescut în ceea ce priveşte colaborarea la distanţă. Deoarece conectivitatea digitală transfrontalieră joacă un rol vital în eliminarea decalajelor economice, sociale şi teritoriale, noul instrument de finanţare al MIE dedicat sectorului digital va permite unui număr mult mai mare de regiuni ale Europei, inclusiv zonelor rurale, să beneficieze de noi oportunităţi”, arată Comisia Europeană.


Mecanismul pentru Interconectarea Europei


Adina Vălean despre Mecanismul pentru Interconectarea Europei: va reorienta traficul către calea ferată

”Mecanismul este esenţial atât pentru finalizarea reţelei transeuropene de transport (TEN-T), cât şi pentru transformarea acesteia într-o reţea mai verde şi mai digitală. Mecanismul va servi la crearea de conexiuni de transport transfrontaliere critice, va reorienta o parte mai mare a traficului către căile ferate şi căile navigabile interioare şi va stimula integrarea multimodală. Trebuie să dispunem de un sistem de transport mai inteligent, mai sustenabil şi mai rezistent la crize, iar MIE va juca un rol-cheie în îndeplinirea acestui deziderat”, a declarat comisarul european pentru Transport, Adina Vălean.

Acest acord provizoriu trebuie să fie acum aprobat în mod oficial atât de Parlamentul European, cât şi de Consiliu. (A.B.)