marți, aprilie 30, 2024
spot_img

Mecanicii de locomotivă peste 40 de ani își vor face anual cardiograma

Prevederea apare intr-un proiect de Ordin al ministrului Transporturilor privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

locuri de muncă în străinătate

Ordinul aduce multe noutăți în domeniul securității în transporturi și anulează multe dintre prevederile vechi. Proiectul de act normativ aprobă lista funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică. De asemenea, se aprobă Regulamentul de înfiinţare, organizare, funcţionare şi componenţa Comisiei Centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr.1 Witting Bucureşti.

O altă noutate este adoptarea normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinărilor.

Ordinul aprobă Regulamentul privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi componenţa acestor comisii.

Unităţile medicale şi/sau psihologice care efectuează examinări pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, vor urma o procedură de agreare.

Alte prevederi privesc procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice, agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul, tarifele pentru verificarea unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi pentru viza anuală, precum şi pentru eliberarea unui duplicat al certficatului de agreare.

Se aprobă Normele privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia”, mai prevede proiectul de act normativ.

Lista funcțiilor din siguranța transporturilor

Pe partea de transport feroviar, lista funcțiilor din siguranța transporturilor cuprinde 47 de poziții. Cerințele la angajare, control periodic, reangajare, schimbare în funcție diferă în funcție de grupa de vârstă, anume 18-45 ani, 45-55 ani și peste 55 de ani.

Baremele medicale utilizate la controlul medical periodic pentru mecanicii de locomotivă pot fi diferenţiate pe tipuri de activitate:

  • mecanic locomotivă drum
  • mecanic manevră
  • mecanic manevră depou
  • mecanic manevră linii ferate industriale

Pe partea de transport cu metroul sunt prevăzute 31 de poziții cu bareme pe grupele 18-40 de ani, 40-60 de ani și peste 60 de ani. Lista meseriilor include și conducătorul de tramvai.

Ce obligații au mecanicii de locomotivă

Pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, grupa de vârsta cuprinsa între 18 ani şi 40 de ani, se va efectua controlul medical periodic şi controlul psihologic la interval de 3 ani, între 41 ani și 55 controlul medical periodic şi controlul psihologic se va efectua la interval de 2 ani și peste 55 ani controlul medical periodic şi controlul psihologic se va efectua anual. La examinarea medicală a mecanicului de locomotivă în vârstă de peste 40 ani, este necesar să se efectueze electrocardiograma în condiţii de repaus”, prevede proiectul de Ordin.

Comisie Centrală în Siguranța Transporturilor

Proiectul de Ordin cuprinde și un Regulamentul de înfiinţare, organizare, funcţionare şi componenţa Comisiei Centrale Medicale şi Psihologice în Siguranţa Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr.1 Witting Bucureşti.

Comisia Centrală Medicală şi Psihologică în Siguranţa Transporturilor este organizată şi funcţionează în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti şi are ca atribuţie principală rezolvarea contestaţiilor formulate la avizele medicale şi psihologice de apt cu restricţii/ inapt elaborate de comisiile medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor.

Comisia Centrală este formată din medici şefi de secţie sau medici cu grad de medic primar din următoarele specialităţi medicale: medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie şi medicina muncii, 3 psihologi principali în psihologia transporturilor, un secretar, registrator medical din cadrul spitalului.

Care sunt atribuțiile Comisiei Centrale

  • efectuează reexaminarea medicală şi psihologică a personalului care a primit avizul de inapt sau avizul cu restricţii de la comisiile medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor, în baza dosarului medical şi/ sau psihologic al solicitantului, transmis de către comisia medicală şi/sau psihologică la care solicitantul a fost declarat inapt sau apt cu restricţie medical/ psihologic;
  • emite avize de apt / inapt / sau apt cu restricţie care devin obligatorii atât pentru persoana examinată, cât şi pentru unitatea angajatoare;
  • are dreptul să urmărească evoluţia/dispensarizarea cazurilor din punct de vedere medical şi psihologic, inclusiv prin programarea personalului la o reexaminare ulterioară;
  • elaborează propuneri metodologice pentru îmbunătăţirea activităţii de examinare medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor pe care le înaintează Direcţiei Medicale din cadrul Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
  • verifică, din dispoziţia conducerii ministerului, corectitudinea completării fişelor medicale şi psihologice personale tip siguranţa transporturilor, a avizelor medicale, a certificatelor medicale şi psihologice, eliberate de comisiile medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor;
  • verifică, din dispoziţia conducerii ministerului, concluziile comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor.

La proiectul de Ordin, disponibil aici, pot fi făcute observații până pe data de 16 noiembrie.

IN THE SPOTLIGHT

ARIC 25 de ani: Basm/Real. Ţinta comună – Realizarea proiectului

ARIC a organizat ieri, 18 aprilie, o Conferință aniversară la hotel Novotel București pentru a celebra 25 de ani de la înfiinţare. Evenimentul, intitulat „Basm/Real...

Ultimele Articole