spot_img
miercuri, noiembrie 30, 2022
spot_img

Mașina de burat Plasser&Theurer de la Regionala Timișoara s-a defectat. Se caută reparator

Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA caută firmă care să facă reparații la mașina de burat Plasser&Theurer din dotare.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparația agregatelor de burat la mașina grea de cale tip Plasser&Theurer 08-475-4S”. Valoarea totală estimată a contractului este de 2.220.000 de lei, echivalentul a aproximativ 450.000 de euro.

Mașina de burat linie curentă și aparate de cale Plasser&Theurer tip 08-475-4SR. nr. 1113 a fost pusă în funcțiune în anul 1999 la Secția de Întreținere Mecanizată a Căii Timișoara, actuala Secție de Reparații Linii și Utilaje Timișoara. Ea este destinată lucrărilor mecanizate de burare, ridicare la nivel și ripare a căii ferate pe toate tipurilor de linie (linie curentă și aparate de cale), fiind o maşină grea de cale de mare productivitate.

Mașina poate realiza măsurarea și înregistrarea unor parametri geometrici ai căii ferate, înainte și după execuția lucrărilor de buraj. În urma defecțiunilor repetate apărute la agregatele de burat ale mașinii grele de cale Plasser&Theurer de tip 08-475 4SR nr. 1113, în cadrul reparației programate, la demontarea agregatelor în vederea reparației periodice a acestora, s-au constatat defecțiuni majore din cauza uzurilor importante ale componentelor agregatelor, după cum urmează: -uzuri pronunțate a șasiului, prezentând găuri de prindere carcasă rulment ovalizate, fisuri ale șasiului, reconditionări repetate prin sudură; rulmenți uzați; -instalația hidraulică de alimentare a cilindrilor hidraulici, prezintă furtunuri uzate; -cilindri hidraulici ovalizați, capace a cilindrilor hidraulici ovalizate; bielele simple și duble prezintă uzură la carcasele rulmenților, găuri prindere carcase ovalizate, suruburi rupte; -axele cu excentric prezintă uzură în zona de asamblare a rulmenților și în zona cuplajului cu caneluri; -cilindri hidraulici care comandă traversa dublă sunt defecți (ovalizati), pistoane și manșete defecte; -instalația de ungere defectă (furtunuri de legatură, distribuitoare, nipluri); -cilindri hidraulici ridicare agregate de burat sunt uzați; -cuplaje canelate motoare hidraulice vibrații, uzate; -brațele agregatelor prezintă uzuri la găurile de asamblare a bucșelor și bolțurilor, a cilindrilor în partea superioară și uzura conurilor de prindere a ciocanelor de burat; -brațele și semibrațele prezeintă uzuri majore în locurile de asmblare a bucșelor și bolțurilor; -ciocanele de burat sunt uzate; -etanșări hidraulice defecte; -bolțuri, bucșe de oțel, bucșe de bronz, etanșări hidraulice, capace simering, sunt uzate pronunțat.

Până la remedierea defecțiunilor majore menționate, mașina de burat Plasser&Theurer de tip 08-475 4SR nr. 1113 efectuează lucrări de buraj de calitate și productivitate redusă, mărindu-se costurile de întreținere a agregatelor de burat, din cauza deselor defecțiuni care apar în desfășurarea proceselor tehnologice.Condiții de participare la licitația de reparații la mașina de burat Plasser&Theurer

Pentru participarea la licitație se solicită executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul/ofertanții vor prezenta ca dovadă a experienţei necesare pentru executarea contractului o listă a principalelor servicii similare realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani raportați la data limita de depunere a ofertelor stabilită inițial (prin anunțul de participare), chiar daca ulterior inițierii procedurii entitatea contractantă va decala această dată.

Lista va conţine minimum un contract – maximum trei contracte, din care să rezulte că a prestat servicii similare cu obiectul procedurii în domeniul feroviar în valoare individuală/cumulată de minimum 2.100.000 de lei.

Valoarea garanției de participare la procedură este de 22.200 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 18 octombrie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 18 aprilie 2023.

Ultimele Articole