spot_img
luni, martie 27, 2023
spot_img

Marcel Boloș cu ochii pe banii PNRR de la Sorin Grindeanu. Ministerul Transporturilor va fi monitorizat cum folosește banii PNRR

Ministerul Transporturilor va fi monitorizat cum folosește banii PNRR. Ministerul Transporturilor va fi monitorizat cum folosește banii PNRR, alături de celelalte ministere cu rol de autoritate de management în utilizarea fondurilor de reconstrucție și reziliență.

Măsurile sunt prevăzute într-un proiect propus miercuri pe masa Guvernului pentru a fi luat în discuție. Proiectul de Memorandum ce urmează a fi aprobat de Guvern are semnătura ministrului Investițiilor și Fondurilor Europene, Marcel Boloș.

Memorandumul arată că absența unui cadru predictibil al lansărilor apelurilor de proiecte, inclusiv absența unui calendar consolidat al apelurilor de proiecte pentru programele finanțate în cadrul politicii de coeziune, este una dintre principalele probleme întâmpinate de beneficiari pe parcursul perioadelor de programare 2007-2013, respectiv 2014-2020.

Planificarea activităților și resurselor la nivelul solicitanților/potențialilor beneficiari ai acestor programe a fost afectată de caracterul lacunar al informațiilor referitoare la deschiderea apelurilor de proiecte, precum și a celor referitoare la perioadele de evaluare și contractare.

Autorii Memorandumlui arată că situația a „generat un grad ridicat de imprevizibilitate cu privire la perioadele estimate pentru implementarea efectivă a proiectelor”.

Ministerul Transporturilor va fi monitorizat. Ce se propune

Pentru evitarea oricăror întârzieri și dificultăți care ar putea apărea în procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor și de absorbție a fondurilor alocate României prin politica de coeziune 2021-2027 și prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a solicitat entităților cărora le-a fost conferită calitatea de autoritate de management pentru programele aferente perioadei 2021-2027 întocmirea calendarului estimativ al lansărilor de apeluri de proiecte pentru anul 2023.

Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene spune că aceasta ar permite „o mai bună planificare la nivelul beneficiarului și posibilitatea de a identifica/cartografia potențialele surse de finanțare”.

Ministerul a elaborat calendarul estimativ consolidat al apelurilor de proiecte planificate pentru anul 2023 pentru cele 16 programe finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027. Ministerul promite că va monitoriza, lunar, respectarea calendarului, la nivelul fiecărui program pentru politica de coeziune.

Ministerul condus de Marcel Boloș face câteva propuneri menite să amelioreze absorbția banilor PNRR. Astfel, se propune:

  • Aprobarea calendarului estimativ consolidat al apelurilor de proiecte planificate pentru anul 2023 pentru programele din cadrul politicii de coeziune 2021-2027 (8 programe naționale și 8 programe regionale) și publicarea acestuia pe pagina de internet a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
  • Publicarea calendarului estimativ consolidat de lansare apeluri proiecte și apeluri deschise pentru anul 2023 pentru Planul Național de Redresare și Reziliență pe pagina de internet a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
  • Monitorizarea respectării calendarului estimativ consolidat al apelurilor de proiecte planificate pentru anul 2023 de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pe baza informațiilor prezentate lunar de către autoritățile de management și raportarea trimestrială a progresului înregistrat către Guvernul României;
  • Monitorizarea respectarii calendarului estimativ consolidat de lansarea de apeluri proiecte și apeluri deschise pentru anul 2023 de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și raportarea trimestrială a progresului înregistrat către Guvernul României;
  • Monitorizarea de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a respectării cerinței de consultare publică a Ghidurilor Solicitantului și a unui termen minim de 10 zile pentru consultarea publică, atât pentru programele din cadrul politicii de coeziune, cât și pentru apelurilor de proiecte aferente PNRR.

60 de miliarde de euro alocate României în fondurile de coeziune și PNRR

În perioada de programare 2021-2027, pentru politica de coeziune sunt disponibile finanțări în valoare totală de 46,448 miliarde de euro, din care 30,986 miliarde de euro reprezintă contribuția UE, pentru cele 16 programe aprobate penru perioada de programare 2021-2027 (8 programe naționale și 8 programe regionale).

La acestea se adaugă resursele disponibile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, în cuantum total de 29,2 miliarde de euro, alocate pe cele 15 componente, transpuse prin mai multe reforme și investiții.

Ultimele Articole