spot_img
luni, septembrie 26, 2022
spot_img

Manevrele de la CET Arad cauzează CFR Marfă daune de peste 10 milioane de euro

Administratorul concordatar CITR a cauzat prin inacțiunea sa și nerespectarea obligațiilor legale daune de 59 de milioane de lei companiei CFR Marfă, creditor al CET Arad, aflată la rândul ei în reorganizare. CET Arad are ca administrator Eurosmart, firmă care doar pe hârtie diferă de CITR. La Arad insolvența a fost începută sub denumirea de CITR, filiala Timiș, iar o decizie a Tribunalului Caraș Severin lua act de schimarea denumirii CITR Timiș în Eurosmart Timiș.

Datoriile CET Arad către CFR Marfă

CET Arad face parte dintre listă lungă de debitori cărora CFR Marfă le-a livrat combustibilii necesari funcționării, de regulă cărbuni, păcură etc.

Societăți cu capital de stat nu și-au plătit serviciile prestate de CFR Marfă, compania de stat având de încasat de la acestea aproximativ 262 milioane lei.

Dintre principalele companii beneficiare de servicii de transport, cu debite înregistrate în contabilitatea CFR Marfă, aflate în insolvență sau faliment, amintim Oltchim Râmnicu Vâlcea, CET Arad, CET Bacău, CET- Govora, Regia Autonomă de Activități Nucleare, CET Brașov, CET Iași, Compania Națională a Huilei, Sidermet Călan, Termica Suceava și Sucursala Minieră Banat – Anina.

În cazul CET Arad, nivelul datoriilor către CFR Marfă ar fi de 59 de milioane de lei, respectiv peste 50% din totalul creanțelor chirografare sau aproape 20% din totalul creanțelor față de CET Arad.Banii CFR Marfă, dați la coadă

Trebuie spus că în cazul unei situații de reorganizare a unei companii, aceasta, de cele mai multe ori, nu este în stare să își plătească toți creditorii. Aceștia sunt împărțiți pe grupe de prioritate, iar sumele disponibile se împart de la cei mai importanți la cei mai puțin importanți. Pe primele poziții sunt finanțatorii, băncile, apoi urmează salariații, obligațiile la stat și la urmă creanțele comerciale către furnizorii de bunuri și servicii, ultimele fiind numite chirografare. În cazul de față, cele ale CFR Marfă au intrat la categoria chirografare, categorie în care operatorul feroviar deține peste jumătate din creanțele acestei categorii.

Aprobarea planului de reorganizare se face de către cel puțin trei categorii din cinci, cu o condiție, anume ca una din categorii să fie defavorizată. Aceasta este definită drept cea a creditorilor care, fie vor primi mult mai puțini bani decât ar avea dreptul, fie vor încasa eșalonat sumele cuvenite, dar fără voia lor.

Ori, chirografarii sunt o categorie defavorizată de regulă însă fiind dominați, în acest caz, de CFR Marfă, companie care ar fi urmat să nu ia niciun ban, șansele unui vot pozitiv pentru planul de reorganizare ar fi fost minime.

Ca să dai la o parte un creditor care deține jumătate din creanțele categoriei sale și o bună parte din cele totale, este nevoie de imaginație și de o interpretare creativă a legilor.

Ca urmare, a devenit necesară apariția unei noi categorii de creditori defavorizați care să fie separată de cea în care se găsea CFR Marfă și care să aprobe planul. Salvarea a fost o prevedere a legii insolvenței ce permite apariția unei noi categorii, anume a chirografarilor „indispensabili”, adică creditorii importanți pentru continuarea activității companiei în dificultate.

Potrivit prevederilor legale, acceptarea creditorilor indispensabili este la latitudinea administratorului judiciar, în cazul de față Eurosmart. Aceasta avea posibilitatea de a se opune apariției creditorilor indispensabili, categorie din care s-a născut cea atât de necesară a celor defavorizați, potrivit legii 85 din 2014. „Articolul 134(1) În vederea votării planului de reorganizare se poate constitui categoria creditorilor indispensabili, astfel cum este aceasta definită la art. 5 pct. 23. Administratorul judiciar confirmă, în tot sau în parte, ori infirmă lista acestor creditori”.

Eurosmart a privit impasibilă apariția acestui tip de creditori fără a-l contesta, deși avea mijloacele legale. Într-un răspuns adresat Club Feroviar, Eurosmart susține că nu știe cum a apărut categoria indispensabililor, subînțelegându-se că nici nu avea ce să facă.

„Având în vedere faptul că Planul de reorganizare aprobat de creditori, care cuprinde această categorie de creanțe, a fost depus de creditorii AOT Energy – C Gaz, nu cunoaștem motivele pentru care această grupă de creante a fost constituită”. La astfel de răspuns, aproape că te întrebi cu ce se mai ocupă atunci o firmă ce face administrarea judiciară.

Și cum autorii planului au prevăzut zero lei de plată celor doi indispensabili, categoria a devenit una defavorizată și, mai mult, a votat planul de reorganizare.CITR nu contestă planul de reorganizare al CET Arad

Însă protejarea intereselor proprii de afaceri de către firme private creditoare, într-un proces de reorganizare a unui debitor, nu este de condamnat. Important este ca de partea cealaltă a baricadei să se găsească specialiști în reorganizare care să apere și interesele entităților de stat. Din acest punct de vedere, CFR Marfă nu a avut noroc.

În fața unui plan care prevedea zero lei recuperați, administratorul concordatar al CFR Marfă, CITR – companie înfrățită cu Eurosmart, nu a avut nicio reacție. CFR Marfă prin concordatar s-a mărginit să nu voteze planul de reorganizare al CET Arad, dar nici nu l-a contestat.

Club Feroviar a întrebat compania de stat dacă a depus contestația permisă legal. „Vă rugăm să ne spuneți care este termenul în care se poate/s-a putut contesta planul în cauză/graficul de plăți către creditori (cel care prevede zero lei recuperați de către societate) și dacă CFR Marfă a contestat acest plan, dat fiind faptul că deține o bună parte din creanțele asupra CET Arad? Când a fost contestat, cu ce rezultat?”, au fost întrebările adresate care nu au fost urmate de vreun răspuns.

„Potrivit procesului-verbal al şedinţei Adunării Generale a creditorilor SC Cet Arad S.A., menţionat mai sus, categoria creanţelor chirografare este defavorizată întrucât cele două planuri de reorganizare prevăd plata creanţelor chirografare în proporţie de 0%.  Creanţa pe care o deţine  SNTFM „CFR MARFĂ” S.A. se încadrează în categoria creanţelor chirografare, creanţe defavorizate conform art. 5, pct.16 din Legea 85/2014.
•       CFR Marfă a acordat vot negativ  celor 2 planuri de reorganizare, creanţa deţinută de societate fiind încadrată în categoria creanţelor chirografare. Conform art.5,  pct.22 – din Legea 85/2014  privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență – creditorii chirografari sunt creditorii debitorului înscrişi în tabelele de creanţe care nu beneficiază de o clauză de preferinţă.
•       La acest moment, Planul de Reorganizare Judiciară nu a fost confirmat de judecătorul sindic şi nu a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă”, spune compania de stat.

Nu în ultimul rând, CITR avea chiar obligația de a informa alți creditori privind îndeplinirea sau neîndeplinirea obligațiilor sale. „Informează, de urgență, adunarea creditorilor concordatari asupra neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către debitor a obligațiilor sale”, spune articolul 19, litera f) din legea insolvenței. Adică în condițiile în care CFR Marfă avea drept creditor bugetul de stat – ANAF și CFR SA, CITR avea obligația de a informa aceste entități privind soarta creanței CFR Marfă asupra CET Arad.

O posibilă explicație a îngăduinței CITR față de creanța CFR Marfă la CET Arad e faptul că CITR e companie înrudită cu Eurosmart. Oficialii celei de-a doua neagă orice legătură cu CITR și orice conflict de interese.

„Nu există nicio legatura de acționariat între Eurosmart (inclusiv filiale) și CITR și nu există niciun conflict de interese”, spun reprezentanți ai Eurosmart.

Presa a relatat însă o fluctuație mare de personal între cele două companii (de la CITR la Eurosmart la înființarea ultimei). În plus, reorganizarea CET Arad a început sub umbrela CITR filiala Timiș, fapt confirmat de o decizie a Tribunalului Arad și a continuat sub sigla Eurosmart. O altă decizie, de data aceasta a Tribunalului Caraș Severin, consemna schimbarea denumirii CITR Filiala Timiș în Eurosmart filiala Timiș.

Modul defectuos în care sunt apărate interesele companiilor de stat reprezintă o problemă. Potrivit CFR Marfă, din sutele de milioane de lei de încasat de la alte firme către care a prestat servicii de transport, operatorul național a recuperat până în prezent câteva zeci de mii de euro. „În cursul anului 2021, s-au recuperat sumele de aproximativ 30.000 euro de la societatea Intercontainer Interfrigo, respectiv 163.000 lei de la SC InterAgro SA”, spun reprezentanții CFR Marfă. Adică 0,1% din totalul creanțelor avute la firme în reorganizare.

Ultimele Articole