spot_img
miercuri, decembrie 7, 2022
spot_img

„Management” marca CFR Călători: Pierderi în scădere cu bani de la stat și investiții tăiate

Ministerul Transporturilor a dat publicității luni proiectul bugetului rectificat al CFR Călători. Societatea urmează să înregistreze pierderi de sub 600 de milioane de lei, însă cu ajutorul transferului de la stat și a unor cheltuieli cu investițiile în scădere.

Veniturile, în valoare de 2.426.264,19 de lei, au fost estimate în creștere cu 3,34%, respectiv cu suma de 78.400 de lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, potrivit proiectului de pe site-ul ministerului.

Pentru companie, subvențiile sunt mai importante decât veniturile proprii obținute. În total venituri din exploatare, veniturile din subvenții în valoare de 1.322.123,52 de lei, au o pondere de 54,50%, iar celelalte venituri din exploatare în valoare de 1.103.640,67 de lei au o pondere de 45,49%.

Gaura CFR Călători se adâncește

Spunem asta pentru că ponderea subvențiilor în total venituri crește, iar cea a veniturilor obținute din exploatare scade.

Veniturile din subvenții în valoare de 1.322.123,52 de lei au fost estimate în creștere cu 14,76%, respectiv cu suma de 170.000 de lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022.

Celelalte venituri din exploatare în valoare de 1.103.640,67 de lei au fost estimate în scădere cu 7,66%, respectiv cu suma de 91.600,33 de lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022.

Interesant este faptul că cheltuielile din exploatare cresc, ceea ce sugerează o scădere a rentabilității activității de transport. Cheltuielile de exploatare în valoare de 3.002.264,19 de lei au fost estimate în creștere cu 0,58%, respectiv cu suma de 17.400 de lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022.

Compania ajutată de stat să își plătească TUI

CFR Călători primește și 260 de milioane de lei majorare a contribuției statului la capitalul social.

Suma de 260.000 de lei se va utiliza pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A. cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Suma de 260.000 de lei se va utiliza de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A. astfel:

  • suma de 208.000 de lei pentru plata tarifului de utilizare a infrastructurii către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.;
  • suma de 52.000 de lei pentru plata plăţilor restante ale societăţii.

Cheltuieli în creștere

Cheltuielile totale în valoare de 3.022.264,19 de lei au fost estimate în creștere cu 0,58%, respectiv cu suma de 17.400 de lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr.417/2022.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 1.103.230 de lei, au fost estimate în creștere cu 6,31%, respectiv cu suma de 65.530 de lei față de nivelul aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021.

Cheltuielile de natură salarială în valoare de 1.047.430 de lei au fost estimate în creștere cu 6,28%, respectiv cu suma de 61.930 de lei, față de cheltuielile de natură salarială aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr. 929/2021.

La fundamentarea indicatorului „Cheltuieli de natură salarială” prevăzut în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022, s-a avut în vedere nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobat pentru anul 2021, în valoare de 985.500 de lei și sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, stabilit în „Prognoza de vară 2022”, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022-2026, astfel:

– creșterea cheltuielilor de natură salarială cu suma de 61.924,62 de lei aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor de până 12,6%, prognozat pentru anul 2022, respectiv de 6,28%, așa cum a fost stabilit în „Prognoza de vară 2022”, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022 – 2026.

– creșterea cheltuielilor de natură salarială cu suma de 5,38 mii de lei, datorită majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

numărul de personal prognozat la finele anului 2022 de 12.014 salariați a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

– numărul mediu de salariaţi de 12.000 de salariați a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Investiții mai mici cu 22 de milioane de lei

Sursele de finanțare a investițiilor în valoare de 218.730 de lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate în scădere cu 9,41%, respectiv cu suma de 22.732 de lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022.

Cheltuielile de investiții programate pentru anul 2022, în valoare de 218.730 de lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate în scădere cu 9,41%, respectiv cu suma de 22.732 de lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022.

Ultimele Articole