luni, aprilie 15, 2024
spot_img

Majorare de capital la Electrificare CFR. Furnizarea electricității de tracțiune, în pericol

Guvernul pregătește o majorare de capital la Electrificare CFR SA, în valoare de 200 de milioane de lei. În condițiile creșterilor amețitoare de prețuri la energie, furnizarea electricității de tracțiune pentru operatorii feroviari de stat și privați este pusă în mare pericol, avertizează oficialii Ministerului Transporturilor.

Pe site-ul ministerului a fost pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru majorare capital social.Majorare de capital la Electrificare CFR, cu 200 milioane de lei

„Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2022 cu suma de 200.000 de lei, cu referire la credite bugetare şi credite de angajament, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, la capitolul 84.01 Transporturi, titlul 72 Active financiare, alineatul 72.01.01 Participare la capitalul social al societăților comerciale”, se arată la articolul 1 al proiectului de act normativ.

La următorul articol se precizează faptul că, cu suma menționată, se majorează capitalul social al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA. Banii se vor duce către Electrificare CFR SA. Aceasta a fost înființată ca filială a Companiei în anul 2004, iar obiectul principal de activitate îl reprezintă furnizarea energiei electrice operatorilor de transport feroviar de marfă și călători, cu capital de stat și privat.

Creștere de prețuri cu peste 300%

Energia electrică ce este furnizată către operatorii de transport feroviar (OTF) şi către CNCF CFR SA este cumpărată de pe pieţe specifice administrate de operatorul comercial al pieţei de energie OPCOM SA. Începând cu semestrul II al anului în curs, Electrificare CFR SA întâmpină dificultăţi foarte mari în desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice.

Piaţa de energie electrică este caracterizată în această perioadă de un deficit foarte mare de ofertă şi de aici o creştere abruptă cu atingerea unor niveluri istorice ale preţurilor la energie cu peste 300%, comparativ cu preţurile de tranzacţionare înregistrate în prima parte a anului. Asigurarea portofoliului lunar este realizată pe de o parte prin achiziţia de energie prin contracte la termen cu plata în avans, singura modalitate care mai este acceptată în piaţă, şi pe de altă parte prin activitatea desfăşurată pe platforma Pieţei pentru Ziua Următoare (PZU).

Pe platforma OPCOM  ”Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică”, prin care Electrificare CFR SA cumpără aproximativ 90% din necesarul lunar de energie electrică, este o foarte mare concurenţă. Astfel, furnizorii consacraţi în piaţă ofertează în cadrul şedinţelor de tranzacţionare preţuri care au atins niveluri istorice, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Contractele de furnizare în derulare prevăd aplicarea unei cote de profit de 1,24%, corespunzătoare unei valori fixe de 13,03 lei/MWh. Pe cale de consecință, Electrificare CFR SA nu dispune de capitalul de lucru necesar desfăşurării activităţii de furnizare în condiţiile de piaţă actuale.

Obligații către clienți, în pericol de a nu fi onorate

Creșterea prețului mediu ponderat al contractelor de achiziție a energiei electrice la termen începând cu semestrul II al anului 2022, cu 56% (de la 538 lei/MWh în iunie la 840 lei/MWh începând cu luna iulie) contribuie foarte mult la dezechilibrarea fluxului normal de cash-flow pentru susţinerea activității, prin derularea calendarului de emitere a facturilor și respectiv al efectuării plăților în conformitate cu prevederile contractelor de furnizare în vigoare. De exemplu, pentru emiterea facturii de avans pentru luna septembrie 2022, prețul de referință pentru calculul prețului mediu ponderat, în cuantum de 75%, a fost cel din luna iunie 2022.

Scadența acestor facturi a fost la data de 20 august 2022 și astfel obligațiile de plată în avans către furnizorii Electrificare CFR SA, pentru energia electrică livrată începând cu data de 1 septembrie 2022 și care trebuie achitate cu trei zile înainte, sunt în pericol de a nu fi onorate din cauza acestei creșteri a prețului de achiziție.

Pentru compensarea prețului energiei electrice furnizate clienților finali noncasnici din sistemul feroviar (măsură prevăzută de OUG nr. 118/2021) au fost depuse cereri de către opt OTF cu capital privat, cu un cuantum al decontărilor de 3.466.000 de lei corespunzător lunilor de consum noiembrie și decembrie 2021, respectiv ianuarie 2022 pentru care au fost înaintate documentele în vederea aplicării schemei de compensare. S-au primit de la Ministerul  Energiei sumele cuvenite pentru un număr de trei OTF, cu o valoare totală de 1.754.500 de lei.

Prețul facturat depășește plafonul de 1 leu/kWh

Un alt impact semnificativ asupra evoluției pieței a fost adus de OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, privind măsurile de plafonare a prețului energiei electrice furnizate clienților finali în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.

Începând cu luna de consum iulie 2022, pentru care calculele finale de decontare vor fi făcute în ultima decadă a lunii septembrie, prețul final facturat va depăși cu mult plafonul impus de OUG nr. 27/2022 de 1 leu/kWh. Aceasta a fost concluzia la care s-a ajuns în urma estimărilor Electrificare CFR SA, având în vedere prețul mediu ponderat al contractelor la termen, rezultatele activității desfășurate în Piața pentru Ziua Următoare, precum și posibilele decontări ale Pieței de Echilibrare, acest preț putând să atingă valoarea de 1,6 lei/kWh, TVA inclusă.

Electrificare CFR SA poate ajunge în incapacitate de plată

„Având în vedere dificultățile majore întâmpinate în desfășurarea activității curente generate de situația actuală din piața de energie electrică și pe fondul lipsei unui capital de lucru corespunzător, este pusă în mare pericol desfășurarea activității de furnizare de către SC Electrificare CFR SA. Eventualele întârzieri în decontarea sumelor rezultate din aplicarea prevederilor OUG nr. 27/2022 vor aduce SC Electrificare CFR SA în incapacitate de plată, care va conduce la sistarea livrărilor de energie electrică în contractele de achiziție, rezilierea acestor contracte pentru neplată cumulat cu obligativitatea de plată a unor despăgubiri – daune în valoare totală de aproximativ 42.000.000 lei și anularea Licenței de furnizare”, se arată în documentul citat.

Dacă se va ajunge în această situație, CNCF CFR SA va fi obligată să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura alimentatea consumatorilor rețelei de contact feroviare de la Furnizorii de Ultimă Instanță (FUI) care vor fi desemnați lunar de către ANRE. Numai că prețurile aprobate lunar de către ANRE pentru FUI sunt cu mult mai mari decât prețurile furnizorului SC Electrificare CFR SA, iar diferențele care revin spre decontare Ministerului Energiei sunt de patru sau chiar de cinci ori mai mari.

IN THE SPOTLIGHT

ARIC susține de 25 de ani rolul inginerilor consultanți

  Asociație profesională nonguvernamentală, apolitică și nonprofit, Asociația Română a Inginerilor Consultanți (ARIC), grupează companii și specialiști din domeniul proiectării și consultanței inginerești. Înființată în anul...

Ultimele Articole