spot_img
sâmbătă, august 13, 2022
spot_img

Majorare cu o treime a tarifului orar al AFER

Ministerul Transporturilor a propus un proiect de act normativ ce prevede creșterea tarifului orar pentru serviciile prestate cu cinci euro, de la 15 euro pe oră la 20 de euro pe oră. Aceasta ar însemna, de exemplu, că eliberarea unei licențe de transport feroviar se scumpește cu 500 de euro.

Nota de fundamentare a măsurii propuse informează că entitatea care conduce AFER, anume Consiliul de conducere a aprobat, în ședința sa din data de 06.04.2022, tariful orar în cuantum de 20 euro/oră.

Considerentele avute în vedere de către conducerea AFER

  • Veniturile astfel obținute trebuie să asigure atât funcționarea celor trei organisme independente din cadrul Autorității Feroviare Române – AFER, a Centrului de Testări Feroviare Făurei, a structurilor generatoare de surse proprii din cadrul AFER, cât și a structurilor suport cu responsabilități în zona economică, juridică și de resurse umane.
  • Realizarea obiectivelor stabilite conform Strategiei de modernizare și dezvoltare a AFER pe anul 2022, aprobată de către Consiliul de conducere al AFER, obiective pentru care principala sursă de finanțare rămân veniturile proprii, care au la bază tariful orar și care reprezintă efortul exprimat în ore/om raportat la timpul de muncă efectiv prestat de către personalul din funcțiile implicate în realizarea serviciilor administrative furnizate.
  • Actuala valoare a tarifului orar, respectiv 15 euro/oră, a fost stabilită în 2007. Din anul 2007 și până în prezent a fost înregistrată o rată cumulată a inflației în valoare de 37% conform datelor disponibile pe site-ul oficial al Institutului Național de Statistică. În această perioadă au avut loc și o serie de creșteri ale costurilor legate de energie, gaze, combustibili, consumabile, utilități, servicii conexe aferente activităților AFER, culminând cu creșterile semnificative înregistrate în ultimele 6 luni.
  • Transpunerea în legislația națională a pachetelor succesive ale legislației europene din domeniul feroviar a condus la modificări de substanță ale procedurilor de realizare a sarcinilor organismelor independente din cadrul Autorității Feroviare Române – AFER, toate acestea comportând costuri administrative ce presupun eforturi financiare din partea instituției.
  • Cadrul de desfășurare a activității care a fost obligatoriu de implementat până în anul 2019 a presupus proceduri comune cu Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate, instituție al cărei tarif de referință a fost stabilit la 130 euro/oră. Autoritatea Feroviară Română – AFER va trebui să asigure realizarea atribuțiilor sale la un nivel competitiv cu al altor autorități similare din spațiul comunitar, care se prezintă cu tarife orare, și nu numai, de cel puțin 7-8 ori mai mari decât cel existent, de 15 euro/oră.
  • Necesitatea asigurării unor servicii specifice de calitate este un obiectiv major al Autorității Feroviare Române – AFER, pentru care, din noul tarif orar propus, se intenționează alocarea a cel puțin 10% pentru modernizarea infrastructurii Centrului de Testări Feroviare Făurei, precum și a laboratoarelor de testări și încercări material rulant din cadrul Autorității Feroviare Române – AFER.

AFER invocă și situația critică a forței de muncă ce e calificată și creșterea costurilor cu aceasta

„Luând în considerare fundamentele economice prezentate, se propune majorarea tarifului orar pentru prestațiile de activități specifice efectuate de AFER pentru operatorii economici de la 15 euro/oră la 20 euro/oră”, spune propunerea.

Ce implică majorarea tarifului pe oră

Creșterea tarifului cu cinci euro pe oră va avea ca impact scumpirea cel puțin a serviciilor cuantificate în ore – om. Spre exemplu, potrivit tarifelor AFER ce sunt publicate, o efectuare a vizitei de evaluare și eliberare a licenței de transport feroviar presupune o normă de timp de 100 ore/om. Aceasta înseamnă o scumpire cu 500 de euro a serviciului. Sunt aproximativ 50 de prestații ale AFER bazate pe norma de timp ore – om. Pentru alte prestații se aplică tarif fix sau procentual din prestația inițială, cum ar fi prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de omologare tehnica.

Citește și tarifele AFER, subiect de dispută între operatorii feroviari și MInisterul Transporturilor

Ultimele Articole