miercuri, iunie 7, 2023
spot_img

Magistrala 6 de metrou spre Otopeni, alocare de peste 686 milioane lei în bugetul Metrorex

Într-un târziu, aproape de jumătatea anului, Guvernul a luat în dezbatere miercuri bugetul Metrorex în faza de proiect. Tot miercuri sindicatul de la Metrorex au protestat în fața sediului Guvernului.

Documentul disponibil aici pe site-ul Guvernului prevede pentru anul curent o pierdere brută de 302 milioane lei, o menținere a numărului de personal, salarii cam la același nivel cu cele de anul trecut și investiții care merg în marea lor parte spre Magistrala 6 de metrou, 1 Mai-Otopeni.

Bugetul Metrorex, investiții substanțiale

Astfel grosul investițiilor din suma totală de 844 milioane lei vor merge către Magistrala 6 – Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni. Aceasta are un total alocat de 686,29 milioane lei. Este vorba de o creștere de 91,77 % a volumului investițional față de 2022, respectiv o sumă în plus de 404 milioane lei.

Veniturile totale în valoare de 2.852.789,86 mii lei, au fost estimate în creștere în anul 2023 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2022, cu 77,45%, respectiv cu suma de 1.245.157,29 mii lei, de la 1.607.632,57 mii lei (anul 2022) la 2.852.789,86 mii lei (anul 2023).

Sporul vine pe partea de ”venituri din subvenții pentru investiții”, reprezentând valoarea obiectivelor de investiţii ce urmează a fi introduse în patrimoniul public, în anul 2023, conform Deciziei Curţii de Conturi.

Subvențiile de la stat, sub trei sferturi din necesar

Veniturile din subvenții, în valoare de 784.799 mii lei, au fost estimate în scădere cu 10% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022. Cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat, alocată societății în anul 2023, prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/19.12.2022, este în valoare de 784.799 mii lei, după reținerea procentului de 10% și reprezintă cca 67% din necesarul fundamentat.

Suma alocată la capitolul bugetar „Subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul”, nu acoperă cheltuielile privind activitatea curentă de exploatare a metroului. „Precizăm că nerealizarea întreţinerii şi reparaţiei căii de rulare (înlocuiri parţiale ale elementelor ce intră în componenţa acesteia) va conduce la încălcarea normelor de siguranţă a circulaţiei cu repercusiuni majore deoarece neefectuarea acestor lucrări va determina în mod obligatoriu introducerea de limitări de viteză cu consecinţe directe în ceea ce priveşte scăderea veniturilor din încasări ca urmare a diminuării numărului de călători – transportaţi (scăderea vitezei determină creşterea intervalului de succedare a trenurilor şi implicit scăderea numărului de călători transportaţi), uzura accelerată a elementelor ce intervin în contactul roată – şină deoarece sistemul de cale de rulare este proiectat să funcţioneze optim în relaţia cu trenurile de metrou la valori predefinite de viteză conform normelor de proiectare şi siguranţă feroviară”, spun autorii proiectului.

40 milioane călătorii în plus

Veniturile din producţia vândută se estimează că vor crește cu 35,44%, respectiv cu suma de 95.522,51 mii lei, de la 269.564,49 mii lei (anul 2022) la 365.087,00 mii lei(anul 2023). Veniturile din serviciile prestate (activitatea de transport călători cu metroul) în valoare de 329.600 mii lei, au fost programate în anul 2023, în creștere cu 39,15% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, respectiv cu suma de 92.737,74 mii lei. În sensul celor prezentate, în anul 2023, se preconizează o creștere a numărului de călători cu 39.166.462 călători (de la un număr de 120.833.538 călători realizat/preliminat pe anul 2022 la un număr de 160.000.000 călători programat pe anul 2023).

Cheltuielile totale în valoare de 3.154.962,79 mii lei, în anul 2023 au fost estimate în creștere cu 96,48% față de cele realizate/preliminate la data de 31.12.2022, respectiv cu suma de 1.549.192,85 mii lei, de la suma de 1.605.769,94 mii lei (anul 2022) la suma de 3.154.962,79 mii lei (anul 2023). Ținând seama de introducerea sumei de 1.501.961,34 mii lei la capitolul ”Alte cheltuieli de exploatare – cheltuieli privind activele imobilizate”, aceste cheltuieli reprezintă valoarea obiectivelor de investiţii care au fost puse în funcţiune și care se vor înscrie în patrimoniul public în anul 2023, conform Deciziei Curţii de Conturi.

Corspunzător, nivelurilor totale de cheltuieli și venituri va rezulta o pierdere brută de aproximativ 302 milioane lei, care, speră societatea, va fi recuperată la finele anului.

Câștig mediu pe salariat, 96% din cel preliminat anul trecut

Pe partea de personal, cheltuielile cu personalul, în valoare de 878.252,82 mii lei, au fost estimate în anul 2023, în creștere cu 8,32%, respectiv cu suma de 67.437,61 mii lei față cele aprobate în anul 2022 în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, aprobat prin HG nr. 1274/2022, respectiv de la 810.815,21 mii lei (anul 2022) la 878.252,82 mii lei (anul 2023).

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 799.872,23 mii lei, au fost estimate în anul 2023, în creștere cu 8,41% față cele aprobate în anul 2022 în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, aprobat prin HG nr. 1274/2022, respectiv cu suma de 62.044,04 mii lei, de la 737.828,19 mii lei (anul 2022) la 799.872,23 mii lei (anul 2023).

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, în valoare de 11.462,27 lei/salariat, reprezintă 96,36% din cel preliminat/realizat în anul 2022.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2023 de 5.861 salariați, a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 prin HG nr. 1274/2022. Pentru anul 2023, ținând seama de analiza realizată la nivelul societătii, privind implementarea unor măsuri de eficientizare a activității raportat la situația economicofinanciară, dar și la asigurarea personalului minim necesar pentru asigurarea serviciului public de transport călători cu metroul în condiții de siguranță, se estimează un număr de personal existent de cca 5.296 salariați, cu precizarea că numărul efectiv la finele anului 2023, ce va fi prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 este de 5.861 salariați (acesta fiind ultimul număr de personal aprobat printr-un act normativ, respectiv prin HG nr. 1274/2022 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022).

Numărul de personal estimat pe anul 2023 de 5.296 salariați, este mai mic cu cca 10 % față de numărul de personal aprobat de 5.861 salariați, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Diferența de personal minim necesar ce urmează a fi angajat etapizat pe parcursul anului 2023, concomitent cu continuarea măsurilor de redistribuire/reorganizare a personalului în cadrul societății pentru acoperirea în special a posturilor fixe, reprezintă personal calificat pe anumite funcții și meserii, cum ar fi: mecanici de locomotivă, mecanici ajutor, operatori, impiegați de mișcare, meseriași cale, controlori de acces, casieri, electricieni, lăcătuși etc.

FOTO. Proteste în fața Guvernului

Miercuri sindicatul Metrorex, USLM s-a adunat în fața Guvernului pentru a protesta împotriva a ceea ce acesta a numit lipsa de personal, lipsă de finanțare, interzicere a dreptului de negociere. Sindicaliștii au depus un Memoriu la Guvern.

„Vrem să avem dreptul constituțional de a negocia o creștere salarială având în vedere că anul 2022 l-am incheiat pe profit ceea ce este foarte greu cu o activitate de transport public, suntem singurii în Europa. Deși am avut profit ni se spune că nu avem dreptul la creșteri salariale”, spune Marian Artimon, secretar general USLM. El spune că profitul este explicabil prin aceea că s-a câștigat în instanță subvenția restantă.

Artimon adaugă că a venit o notă de la Ministerul de Finanțe în care s precizează că Metrorex nu are voie să acorde creșteri salariale. Artimon spune că și conducerea Ministerului Transporturilor i-a spus că se poate acorda o creștere salarială în baza exercițiului financiar de anul trecut.

 

Ultimele Articole