Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care CFR SA poate scoate la mezat clădiri, șine și macazuri vechi

4 noiembrie 2019

Guvernul a aprobat în ședința de luni o Hotărâre prin care Compania Națională de Căi Ferate CFR SA va putea scoate la vânzare mai multe imobile, șine și macazuri vechi, situate pe raza a trei regionale.

macazuri vechi

Proiectul de act normativ în acest sens fusese postat încă din 27 august, pentru dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Transporturilor.

HG se referă la trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea CFR SA de pe raza Sucursalelor Regionale CF Craiova, Timişoara şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării după caz.

Pe raza Regionalei Craiova sunt propuse pentru disponibilizare mijloace fixe aferente gării Piteşti, pe secţia de circulaţie interoperabilă Piteşti – Piatra Olt, care aparţin domeniului public al statului, afectate de lucrări de modernizare. Mijloacele fixe în cauză sunt șine și macazuri care au un grad de uzură avansat şi nu mai prezintă utilitate funcţională.

Pe raza Regionalei Timişoara există mijloace fixe propuse pentru disponibilizare, aferente staţiilor de cale ferată Caransebeş şi Lugoj, care aparţin domeniului public al statului şi sunt afectate de lucrările de modernizare la instalaţiile de centralizare electronică ESTW L90 RO.

Șine, macazuri vechi dar și clădiri, ”la ofertă” la Constanța

Mai în est, pe teritoriul Regionalei CF Constanţa, sunt propuse pentru disponibilizare mijloace fixe aferente haltei Dâlga, respectiv staţiilor Palas şi Constanţa Mărfuri, afectate de lucrările de modernizare şi reabilitare a liniei de cale ferată.

Este vorba de clădiri/ cabine (o clădire din halta Dâlga şi două cabine din staţiile Palas şi Constanţa Mărfuri), care se află în stare avansată de degradare (tencuieli şi zidărie căzute, fără uşi, fără ferestre şi cu acoperişurile deteriorate).

CFR SA a obţinut aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor nr.7/ 31.05.2019. Pentru Sucursalele  Regionale Craiova, Timişoara şi Constanţa au fost anexate extrase de carte funciară iar Statul Major General din cadrul Ministerului Apărării Naţionale a avizat favorabil proiectul tehnic privind dezafectarea mijloacelor fixe în cauză.