spot_img
duminică, februarie 5, 2023
spot_img

CNCF CFR SA casează 11 macazuri din stația CF Galați – Grupa Galați Bazin

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA va casa 11 macazuri din stația CF Galați – Grupa Galați Bazin, care nu mai sunt folosite.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat, în dezbatere publică, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“-S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“-S.A. – Sucursala Regională C.F. Galați, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz.

Pe raza de activitate a SRCF Galați, ca urmare a lucrărilor la obiectivul de investiții ”Construire Platformă Multimodală Galați-Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua Rhin-Dunăre/Alpi. Obiectul 2-Racord rutier și feroviar“, din stația CF Galați-Grupa Galați Bazin, au fost identificate de către sucursală bunuri care aparțin domeniului public al statului și nu mai prezintă utilitate funcțională în exploatare.

Bunurile în cauză, propuse pentru disponibilizare de către sucursală, fac parte din categoria Linii ferate de circulație și aparate de cale, interoperabile, și reprezintă 11 aparate de cale.

11 macazuri din stația CF Galați, casate. Se vor reutiliza componentele

Componentele reutilizabile se vor folosi pentru lucrări de reparaţii sau întreţinere ale elementelor căii ferate în vederea menţinerii acesteia la parametrii de funcţionare şi siguranţă a circulaţiei, cu respectarea normativelor şi legislaţiei în vigoare. Pentru celelalte componente care nu mai pot fi reutilizate, se va trece la valorificare, conform prevederilor legale în vigoare.

În acest sens, CNCF CFR SA a obţinut aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 43/ 05.09.2022.

Pentru proiectul de act normativ a fost anexat extrasul de carte funciară, terenul pe care sunt amplasate bunurile în cauză fiind intabulate în proprietatea APDM Galați, iar Statul Major General din cadrul Ministerului Apărării Naţionale a avizat favorabil proiectul tehnic privind dezafectarea bunurilor menționate.

Scoaterea din funcţiune a acestor bunuri nu afectează circulaţia feroviară.

Ultimele Articole