spot_img
duminică, octombrie 2, 2022
spot_img

Regionala Cluj lansează lucrări pe M400, pentru ridicarea restricțiilor de viteză

Regionala Cluj a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări pe M400, pentru ridicarea restricțiilor de viteză.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Lucrări de reparație curentă pentru ridicare restricții de viteză pe linia 418 între stațiile Beclean pe Someș-Șintereag de la km 25+091-26+734 și stația Șieu linia III directă de la km 17+250-17+700”. Valoarea totală estimată a contractului este de 1.488.790,66 lei, echivalentul a aproximativ 300.000 de euro.

Vor fi efectuate lucrări de înlocuire de traverse din lemn și din beton cu traverse din beton cu prindere elastică pe două curbe (25+091-25+266 și 25+934-26+733). Pe curba de la km 25+091-25+266 vor fi înlocuite 302 traverse din lemn cu traverse din beton cu prindere elastică W14 cu supralărgire variabilă 0-10 mm și două ungătoare automate de șină. Pe curba de la km 25+934-26+733 vor fi înlocuite 1.384 de traverse din beton T17 degradate cu traverse din beton cu prindere elastică W14 fără supralărgire. În stația Șieu, linia III directă pe curba de la km 17+250-17+622 în lungime de 372 m vor fi înlocuite 653 de traverse din lemn degradate cu traverse din beton cu prindere elastică W14 fără supralărgire.

Durata estimată de execuție este de 100 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Contractul intră în vigoare la data semnării de ambele părți și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți. Contractul este valabil pe durata de garanție a lucrării, respectiv cinci ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.Condiții de participare la licitația pentru lucrări pe M400

Pentru îndeplinirea cerinței privind experiența similară se solicită o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, însoțită de certificate de bună execuție pentru lucrările cele mai importante. Lista va conține valori, perioade de execuție, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt entități contractante sau clienți privați.

Operatorii economici trebuie să faca dovada că au executat și dus la bun sfârșit lucrări similare, de natura și complexitatea celor supuse prezentei achiziții, sau superioare din punctul de vedere al complexității și/sau scopului, în valoare individuală/cumulată, la nivelul unuia sau maximum trei contracte, de minimum 1.400.000 de lei fără TVA.

Garantia de participare este de 14.800 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 16 iunie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 16 octombrie 2022.

Ultimele Articole