spot_img
duminică, decembrie 4, 2022
spot_img

Lucrări pe linia 812 Medgidia-Tulcea, lansate de Regionala Constanța a CFR SA

Regionala Constanța a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări pe linia 812 Medgidia-Tulcea, în valoare de 185.000 de euro.

lucrări pe linia 812
FOTO Bucegi Natura 2000

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat marți dimineață anunțul de licitație ce are ca obiect ”Lucrări de reparații ale liniilor CF care dau acces la rampa de îmbarcare/debarcare și a rampei de îmbarcare/debarcare din stația Ceamurlia de Jos”.

Lucrările de linii presupun înlocuirea schimbătorului de cale nr. 2 din fosta stație Ceamurlia de Jos, tip 49, montat pe traverse din lemn și a traverselor necorespunzătoare de pe diagonala 6-10 și de pe linia 4. Înlocuirea aparatului de cale necesită efectuarea următoarelor operaţiuni principale: 1. Demontarea aparatului de cale existent. 2. Lucrări de amenajare şi aplanare a platformei căii pe amplasamentul aparatului de cale. 3. Înlocuirea propriu-zisă a aparatelor de cale. 4. Rectificarea poziţiei aparatului de cale atât în profilul în lung, cât şi în plan orizontal. 5. Înlocuire traverse lemn pe diagonala 6-10 și pe linia 4. 6. Încărcarea, transportul şi depozitarea materialelor de cale rezultate în urma lucrărilor.

Lucrările de reparații la rampa de îmbarcare/debarcare adiacentă liniei 4 presupun decopertarea suprafețelor din beton deteriorate și consolidarea platformei cu o placă din beton armată cu plasă din oțel. Repararea rampei de îmbarcare/debarcare necesită efectuarea următoarelor operaţiuni principale: 1. Demolarea parțială a suprafeței rampei pe porțiunile deteriorate. 2. Găurirea suprafeței rampei pentru armare. 3. Armarea suprafeței platformei prin montarea unor plase de sârmă de oțel cu diametrul de 8 mm, ancorate. 4. Montare cofraje pentru realizarea betonării suprafețelor. 5. Turnarea unei plăci din beton de clasa C18/22,5 de 10 cm grosime pentru refacerea platformei rampei. 6. Încărcarea, transportul şi depozitarea materialelor de cale rezultate în urma lucrărilor. Durata de execuţie este de maximum 60 zile calendaristice de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 1 decembrie 2021.Lucrări pe linia 812. Condiții de participare la licitație

Valoarea totală estimată a contractului este de 921.771,63 lei, echivalentul a aproximativ 185.000 de euro. Locul de executare a lucrării este pe linia CF 812 Medgidia-Tulcea, pe raza de activitate a Secţiei L2 Medgidia.

Pentru participarea la licitație se cere experiență similară. Ofertantul va declara în DUAE principalele lucrări similare realizate într-o perioadă care acoperă cel mult ultimii cinci ani, în valoare individuală/cumulată de minimum 921.771 lei fără TVA, la nivelul a maximum trei contracte. Lucrări similare acceptate sunt lucrări de construcţii şi/sau modernizare şi/sau întreţinere şi reparaţii infrastructură CF (linii CF) și lucrări de construcţii/ reparaţii rampe de încărcare/descărcare, peroane, cheiuri.

Valoarea garanției de participare este de 9.217 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 25 mai 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 25 septembrie 2021. (A.B.)

Ultimele Articole